Do dluhové pasti se dnes člověk dostane až děsivě snadno

|

Jak zacházet s financemi a nedostat se do dluhové pasti?

Předpokládaný čas čtení: 7 minut

  • Existují různé způsoby, jak nakládat s financemi. Nezodpovědné chování však může vést až k pádu do dluhové pasti.
  • Kreditní karty, kontokorenty, půjčky přes internet či nebankovní společnosti? Ano, tudy vede nejsnazší cesta. Ale není jediná. Rizikem jsou i nenadálé výdaje či pojistné události.
  • Je důležité nad každou investicí přemýšlet z dlouhodobého hlediska. Opravdu ten nový telefon potřebuji teď hned? Musíme jet na dovolenou už letos a nepočká to do příštího roku? 
  • Jelikož ve školách je finanční gramotnost stále vykládána nedostatečně, nebojte se konzultovat větší rozhodnutí se svým finančním poradcem. Ten může upozornit na rizika, při kterých se vyplatí myslet na zadní vrátka a nespadnout tak do dluhové pasti.

Podlehnout úvěrům a upadnout do dluhové pasti je v dnešní době až děsivě jednoduché. A důvodů, které tento problém mohou způsobit, je opravdu hodně. Od závažných životních situací až po všední nákupy, které lidi uvrhnou do tohoto nekonečného kolotoče splácení.

Při běžné práci s klienty se setkávám s nešťastnými případy souvisejícími se základními produkty pro ochranu zdraví či majetku. Lidé si stále příliš neuvědomují následky spojené s těmito riziky. Často slýchávám výroky typu: „Životní pojištění nepotřebuji, protože se mi nic nestane“, nebo „Hlavně co nejlevnější povinné ručení, stejně nebourám’’ a podobné domněnky. Ale bohužel, praxe je úplně jiná. Vždy klientům s nadsázkou říkám: „Kéž bych měla křišťálovou kouli, která by nám řekla, co se přesně stane — pak bych vás zajistila jen na tyto konkrétní situace, a bylo by vše perfektní.“

Ale bohužel, křišťálovou kouli nemá nikdo z nás, a tak nevíme, co nám život přinese. Přesně proto je žádoucí být zajištěn a připraven na všechny možnosti, které mohou v životě nastat. Aneb, jak říká můj kolega, je lepší pojištění mít a nepotřebovat ho, než ho nemít a potřebovat. Zpětně už se pak tyto situace vyřešit nedají.

Lidé si často myslí, že pojištění nefunguje nebo je zbytečné. A někteří dokonce ani neví, že je možné se pojistit. To vše je způsobeno několika skutečnostmi. V první řadě jde o celkovou finanční gramotnost napříč celou Českou republikou. Absence vzdělání o těchto tématech na základních i středních školách způsobuje, že lidé opravdu neznají důležitost životních i neživotních pojištění, natož aby se v nich následně dokázali vyznat.  Chybí jim pak potřeba omezovat finanční dopady proti negativním životním situacím.

Současnému stavu nepomáhají ani pobočky a makléři, kteří mají za cíl pouze uzavřít smlouvu — někteří z nich nemají zájem na vzdělávání a finanční gramotnosti klientů, vysvětlení fungování konkrétních produktů či vůbec zjišťování reálných přání a potřeb, aby došlo ke správnému nastavení daných produktů.

Snadno tak tímto způsobem dochází ke špatně nastaveným pojištěním, které klienta buď vůbec, nebo jen částečně ochrání v případě negativní životní události. Takový klient bude mít v případě využití pojištění velmi negativní zkušenost, kterou předá svému okolí a vytvoří tak dojem, že pojištění opravdu nemá smysl. Může takto snadno ovlivnit své blízké, aby pojištění raději neřešili vůbec.

Podobný postoj měla i rodina mého kolegy, když byl ve školním věku. Do té doby normální a zdravá rodina — otec, matka a 3 sourozenci, kteří spolu poklidně žili, než měl jednoho dne tatínek pracovní úraz. Nejprve to vypadalo na lehké zranění, které se vyléčí za pár týdnů, ale následně vyšlo najevo, že tatínek již nebude schopný stejného pracovního nasazení jako do té doby, a nakonec mu byl uznán invalidní důchod.

Rok na pracovní neschopnosti a následný invalidní důchod měl na rodinu tak negativní finanční dopad, že nezbylo nic jiného, než situaci řešit právě zprvu menšími a poté i většími úvěry. Aby pokryli chybějící příjem na běžné výdaje a chod domácnosti, dostali se během chvíle do nepříjemné dluhové spirály.

Tato skutečnost měla velký vliv na nynější práci mého kolegy. Jeho cílem je vzdělávat ostatní rodiny ve finanční gramotnosti tak, aby nikdy podobnou situaci řešit nemusely. A to nejen s dopady na zdraví, ale i na majetek. Zkrátka vůči veškerým nástrahám života, které mohou mít na rodinu až katastrofický dopad.

Ovšem životní nástrahy nečíhají jen v oblasti pojištění. Může za nimi stát třeba i nešťastná láska jako v případě mé klientky. Poté, co zjistila, že je její manžel závislý na hazardních hrách, se s ním rozhodla rozvést. Dle jejích slov si nerozdělovali majetek, ale dluhy. Nikdy předtím ji nenapadlo, že by se mohla ocitnout v takové situaci. V situaci, kdy ani tři práce současně jí nevystačily na pokrytí výdajů domácnosti, kde živila dvě studující dcery. Tuto skutečnost začala řešit půjčkami a kreditními kartami současně. Zprvu se se mnou zdráhala potkat a později se mi svěřila, že se zpočátku styděla za svojí situaci a bála se, že na ní budu koukat skrz prsty, stejně tak tomu bylo v bance, ve které jednou byla. A i proto většinu půjček, které měla, řešila sama přes internet. Tento příběh naštěstí dopadl dobře. Velké měsíční výdaje jsme značně zredukovali pomocí konsolidace, kde jsme všechny její půjčky sloučili tzv. pod jednu střechu, a klientka tak ušetřila několik tisíc měsíčně.

Příběh dalšího z mých klientů začíná prostým dětským snem o rodinném obchodu. S podporou blízkých se klient rozhodl splnit si své dávné přání. Plán byl jasný, vzít si úvěr a začít podnikat. Bohužel jeho sen se vcelku rychle proměnil spíše v noční můru, protože obchod generoval mnohem menší příjem, než se kterým se počítalo, a kvůli nedostatečné finanční rezervě plán selhal.

Rodina se obchodu musela vzdát a jediné co jim zůstalo byl dluh, který bylo třeba splatit. Dluh byl ale tak neúnosný, že klient vyhlásil bankrot a dostal se do insolvence. Tato skutečnost mu zkomplikovala život na dlouhá léta, a to i v situaci, kdy už byl plně finančně soběstačný, a chtěl řešit koupi nového auta pomocí leasingu a koupi nemovitosti v rámci hypotečního úvěru.

Dalším nešvarem dnešní doby, a jednoduchou cestou vedoucí do dluhové pasti, jsou půjčky v duchu nedočkavosti — „Chci to teď hned!‘“ Dodnes si pamatuji klientku mé spolupracovnice, která si vyřešila nový telefon, televizi, lednici, a dokonce i postel pomocí úvěrů. Pomoc vyhledala až v situaci, kdy měsíční splátky všech úvěrů byly skoro totožné s jejím měsíčním příjmem. Bohužel množství úvěrů, které již měla zřízené jí nebylo možné pomoci úplnou konsolidací, která by její tíživou situaci značně ulehčila. Podařilo se jim konsolidovat alespoň úvěry s nejvyšším úrokem, které stačily k tomu, aby klientka ušetřila alespoň několik tisíc měsíčně.

V tu dobu jsem si pokládala otázku, jak je tohle vůbec možné? Česká národní banka omezuje celkovou výši splátek, tak, že nesmí přesáhnout polovinu čistého měsíčního příjmu. Odpovědí jsou úvěry sjednané přes nebankovní instituce, které mají mírnější podmínky než ty bankovní. Kromě mírnějších podmínek jsou i rychleji dostupné, a to bývá často důvodem jejich sjednání.

Co už ale lidé moc nevnímají je důsledek, že úvěry u nebankovních společností mají zpravidla vysoké úrokové sazby, tudíž klienti reálně přeplácejí mnohem více peněz, než by tomu tak bylo u úvěrů bankovních společností.

Příběhů, jak se lidé dostali do sítě dluhové pasti, je opravdu hodně, a přitom řešení by mohlo být vcelku jednoduché. V první řadě by měli zákonodárci zavést vzdělávání ve finanční gramotnosti na školách i v rodinách. Společnost by měla reflektovat důležitá témata jako jsou následky životních i neživotních nástrah a tvorba krátkodobé i dlouhodobé rezervy. Témata musí vnímat jako klíčová a nepostradatelná pro zachování stabilní finanční životní úrovně.

V druhé řadě by pomohlo zkvalitnění služeb institucí v České republice tak, aby nedocházelo pouze k bezhlavému sjednávání smluv s jediným cílem — podepsat. Bez vysvětlení obsahu každého produktu a nedostatečným zájmem o klienta, který pak často vede k nefunkčnosti a zároveň špatně nastaveným parametrům služby.

Úvěry jsou dnes velmi snadno dostupné. V každé druhé reklamě v televizi i na internetu divák vidí nepřeberné množství nabídek „výhodných“ úvěrů na kliknutí. V obchodech je zákazníkům automaticky nabízeno financování kupovaných věcí na splátky, a tak není divu, že úvěry považujeme za naprosto normální a běžnou součást života. Přitom radost z takto financovaných věcí trvá poměrně krátkou dobu, kdy během následujících let splácení právě tuto radost střídá finanční zátěž spojená s lítostí a výčitkami. Ale na to nás už v žádné reklamě ani v obchodě neupozorní.

Společnost ale pro překonání tohoto rozpoložení čeká ještě dlouhá cesta. I proto je dnes jedním z nejlepších řešení vyhledání profesionálního finančního poradce, jehož cílem je nejen sjednání kvalitního a funkčního produktu, ale hlavně vysvětlení a předání potřebné finanční logiky. To by mělo být dále doprovázeno opravdovým zájmem nejen o klienta, ale i o jeho aktuální finanční situaci, přání a potřeby.

Autorkou blogu je Simona Vosková, oblastní vedoucí OVB Allfinanz, a.s.