Společně silní – Jak může manželský pár také společně pracovat

Markéta a Ladislav Zajícovi jsou manželé a společně podnikají v OVB. Může vzájemný kontakt 24 hodin denně, 7 dní v týdnu vytvářet živnou půdu pro konflikty? Ne v případě tohoto energického páru. Vzájemný respekt, uznání a podpora zajišťují, že to oběma finančním poradcům úspěšně funguje jak doma, tak také v práci.

Začátek kariéry na univerzitě

Manželé Zajícovi začali podnikat na univerzitě. Tehdy hledal Ladislav způsob, jak si při studiu přivydělat. V OVB našel to, co hledal. „Kariérní systém OVB mě přesvědčil. Po kariérním žebříčku stoupají ti, kdo pilně a vytrvale poskytují kvalitu. A při tom panuje absolutní rovnost příležitostí“, vysvětluje Ladislav. Markéta se dostala do OVB trochu později přes svého manžela. „První školení o kariérním plánu, které jsem absolvovala, mne nadchlo. Bylo super, že jsem já sama jako studentka měla reálné šance na postup a mohla bych se stát finančně nezávislou,“ vypráví Markéta. Dnes jsou oba úspěšnými řediteli s vlastními týmy.

Otevřená komunikace jako klíč k úspěchu

Zpočátku nebyla spolupráce manželského páru vůbec snadná. „V našem pracovním vztahu jsem potřebovala chvíli čas, abych začala Ladislava respektovat jako nadřízeného. Rychle jsme zjistili, že spolu můžeme vycházet, pokud budeme o všem mluvit zcela otevřeně a vzájemně si budeme naslouchat,“ říká Markéta. „Je důležité sdílet rozdílné názory, mluvit o nich a hledat kompromisy,“ doplňuje Ladislav. „A to se nám daří už dlouhých 16 let.“

Definování společných cílů

„Často jsme si představovali, jak by mohla naše budoucnost vypadat. To nás neuvěřitelně motivovalo a pomáhalo v dalším rozvoji,“ říká Ladislav. Díky vzájemné podpoře a důvěře v kariérní systém OVB jde pár společnou cestou k úspěchu. Oba si myslí, že je spolupráce ještě více stmelila. „Rádi bychom byli vzorem pro druhé. Jak v soukromém životě, tak také pracovně musíme překonávat překážky a problémy - společně však není žádný problém příliš velký!“ dodávají.