Rizika finanční nejistoty

Janka a Peter Beníkovi si odjakživa přáli vlastní malý domek, ve kterém by spolu mohli zestárnout. Jednoho dne se rozhodli si svůj sen splnit, ale předem nezvážili možná rizika a následky. Výsledkem byla náhlá finanční tíseň, kdy manželé spláceli větší částku, než byly jejich příjmy. Tento těžký moment byl ale zároveň začátkem nového života, kterého Janka a Petr rozhodně nelitují.

Po hlavě do finanční katastrofy

Když se manželé Beníkovi rozhodli pro stavbu vlastního domu, bylo jim již přes 40 let. Museli prodat třípokojový byt, ve kterém spolu mnoho let bydleli. Získali tak sice hotovost, ta ale nepokryla veškerou výši nákladů. „Museli jsme si neplánovaně vzít další úvěry, což mělo obrovské důsledky na náš každodenní život. Stali se z nás otroci našich finančních závazků. Veškeré peníze jsme vložili do splácení úvěrů.“, vysvětluje Janka. Často jim nezůstávaly peníze ani na jídlo a museli jim pomáhat vlastní děti.

Nový začátek díky finančnímu poradenství

Když byla jejich situace stále více bezvýchodnější, rozhodli se Janka a Peter na doporučení svého kamaráda využít pomoc poradkyně OVB, paní Urbašíkové. Díky jejímu know-how mohla rodina pomocí úpravy splátkového kalendáře snížit své měsíční splátky o více než polovinu. „Spadl nám obrovský kámen ze srdce. Konečně jsme mohli vést normální život, nemuseli jsme již zatěžovat své děti a mohli jsme si opět zase dovolit jít do restaurace nebo jet na dovolenou.“ Finanční negramotnost Beníkovi téměř zruinovala. „Před poradenstvím paní Urbašíkové jsme neměli tušení, že je snížení splátek vůbec možné. To nám samozřejmě žádný zaměstnanec banky neřekl“, říká Janka. Poradkyně pomohla Jance a Peterovi nejen se snížením jejich měsíčních nákladů, ale také je naučila, jak zodpovědně zacházet s jejich úsporami a jak smysluplně investovat. „Kompletně změnila náš pohled na finance“, říká Peter.

Z klienta poradcem

Janka byla nadšená službami OVB tak, že se rozhodla v této oblasti financí dále vzdělávat. „Když mi pak paní Urbašíková nabídla, abych s ní spolupracovala, samozřejmě jsem souhlasila“, vypráví Janka.  Ze začátku považovala práci v OVB jen jako vedlejší příjem k hlavnímu zaměstnání. Zúčastnila se mnoha školení a sbírala první zkušenosti. Po dvou letech se rozhodla dát výpověď ve státním podniku a začala plně pracovat pro OVB. „Dnes mě naplňuje pomáhat druhým lidem a všem vyprávím náš příběh, který nakonec dopadl tak dobře.“ Svou ženou se nechal inspirovat také Peter a stal se po nějaké době poradcem OVB. „Během roku se náš každodenní život kompletně od základů změnil. Díky OVB se teď podstatně zvýšila kvalita našeho života.“