Společenská odpovědnost jako součást firemní identity

CSR – Corporate Social Responsibility neboli společenská odpovědnost je široký pojem, který v sobě zahrnuje ty aktivity firem nebo jednotlivců, které pomáhají trvalé udržitelnosti vnitřního i vnějšího světa a respektují okolní potřeby. Jde zejména o různé charitativní projekty, ale třeba i o environmentálně přátelský přístup typu třídění odpadu, používání obnovitelných zdrojů apod. Společenská odpovědnost je založená na dobrovolnosti a od sedmdesátých let, kdy pojem začal vznikat, se stala nedílnou součástí všech druhů firem. OVB není výjimkou.

Společensky odpovědné aktivity v OVB jsou zaměřeny na několik klíčových oblastí. Podpora dětí, mladých lidí nebo rodin, které jsou společensky nebo ekonomicky hendikepované, dárcovství krve, zvyšování finanční gramotnosti a konkrétní podpora jednotlivců ve svízelné situaci – ať již společensky nebo zdravotně.

Výuka finanční gramotnosti

Nejdéle fungujícím projektem v oblasti společensky odpovědných aktivit je výuka finanční gramotnosti (nejen) pro žáky základních škol. Pod názvem Moje familie se skrývá interaktivní hra, která navazuje na výklad finančních pojmů a základních principů fungování finančních produktů a osobních financí. Díky zkušeným finančním poradcům se za více než 10 let fungování tento koncept rozšířil také na Slovensko a Ukrajinu. Vzdělávací hru si tak u nás vyzkoušela řada žáků ve více než stovce různých škol. Naši poradci se v oblasti finanční gramotnosti angažují i na středních a vysokých školách, ve firmách i státním sektoru.

Podpora podnikatelského kempu Nadace ZET

Mezi nejvýznamnější aktivity naší společnosti patří dlouhodobá podpora znevýhodněných dětí. Děje se tak již od roku 2016 pomocí stabilního partnerství s Nadací ZET profesora Milana Zeleného. V oblasti pomoci dětem Nadace ZET pořádá Letní podnikatelský kemp, jehož cílem je seznámit mladé lidi s tím, co je to být dobrým zaměstnancem, ukázat, jak se stát profesionálem ve svém oboru anebo jak začít podnikat. Předat jim informace, znalosti a hlavně dobré příklady. Program kempu klade důraz na vzdělávání a osobní rozvoj jednotlivých účastníků. Podporuje a vytváří jejich osobní zodpovědnost za uplatnění se na trhu práce a pomáhá jim rozvinout podnikatelský záměr nebo projekt v jejich komunitě. Tyto kempy vedou úspěšní a zkušení podnikatelé, kteří tak mohou předávat kromě inspirace i své nejlepší tipy a know-how. S mladými lidmi se pak pracuje celý rok pomocí koučinku a mentoringu.

Daruj krev s OVB

Dalším interním CSR projektem je od roku 2016 projekt „Daruj krev s OVB“, který jsme v roce 2019 rozšířili o dárcovství kostní dřeně. V této aktivitě se angažují jak finanční poradci OVB, tak i národní centrála. Dárcovství životodárné tekutiny, které je stále akutní nedostatek, se tak stalo pro desítky lidí pravidelnou součástí jejich života. Za celou dobu se tak již darovaly více než 4 hektolitry krve a jejích dalších částí.

Mezi společensky odpovědé aktivity patří i podpora SOS dětských vesniček. V letech 2020 a 2021 jsme navázali na podporu, kterou OVB Holding AG již historicky SOS dětským vesničkám poskytuje. SOS dětské vesničky i po více než padesáti letech od svého vzniku stále podporují a doprovázejí pěstounské rodiny, ať už žijící přímo v jedné ze tří SOS dětských vesniček, tak i na mnoha dalších místech. OVB pomohla konkrétně ve čtyřech oblastech: preventivní pomoc pro rodiny, podpora pěstounských rodin, okamžitá pomoc dětem a podpora online výuky.

CSR aktivity finančních poradců

Na podobné společensky zodpovědné aktivity nezapomínají ani naši finanční poradci, kterých je několik tisíc. Počínaje různou finanční podporou konkrétních lidí, spolků, charit, nadací apod., až po týmově organizované způsoby pomoci např. v domovech důchodců nebo sbírky i v řádu statisíců korun. Často se také jedná o podporu konkrétních klientů, respektive jejich dětí. Pracovně společenské propojení finančního poradenství, které v takových případech přerůstá v silná přátelství s klienty, pak dává našemu oboru ještě větší smysl.

Prostor společensky odpovědným aktivitám věnujeme také na našem webu www.ovbjournal.cz, kde k tématu přinášíme konkrétnější články či rozhovory. 

Další články