Politika pobídek

OVB jako investiční zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZPKT“), pojišťovací zprostředkovatel v souladu se zákonem č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění (dále jen „ZDPZ“), investiční zprostředkovatel doplňkového penzijního spoření ve smyslu zák. č. 427/2011 Sb, (dále jen „ZDPS“) a zprostředkovatel spotřebitelských úvěrů ve smyslu zákona č. 257/2016 Sb., o  spotřebitelském úvěru (dále jen „ZSÚ“) a ve smyslu příslušných prováděcích právních předpisů je povinna zavést  a udržovat pravidla řízení střetů zájmů a pobídek.

Definice pobídky

Pobídkou se rozumí peněžní plnění nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda poskytnutá nebo přijatá v souvislosti s distribucí finančních produktů, která může vést k porušení povinností poskytovat služby s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka. Za pobídku se nepovažuje úplata nebo jiná peněžitá nebo nepeněžitá výhoda přijatá od zákazníka nebo od osoby jednající na jeho účet nebo poskytnutá zákazníkovi nebo osobě jednající na jeho účet.

Pro potřeby distribuce pojistných produktů se pobídkou rozumí také provizní schémata a jiná odměna (např. motivační dary, výlety, zájezdy, věcné ceny), které jsou nabízeny nebo poskytovány ve vztahu k distribuovanému pojištění.

Zákaz nepřípustných pobídek a odměňovacích schémat

OVB při své činnosti nepřijímá ani neposkytuje nepřípustné pobídky. Pravidla odměňování vedoucích osob, zaměstnanců a Spolupracovníků OVB, včetně pravidel pro pobídky, jsou nastaveny tak, aby nemotivovala porušovat povinnost jednat v nejlepším zájmu zákazníků, zejména pak nabízet zákazníkům produkty, které nevyhovují potřebám cílového trhu, do něhož zákazník patří.

Přípustnost pobídek

Pobídka je v mezích právních předpisů přípustná, jestliže není v rozporu se zákonnou povinností poskytovat služby s odbornou péčí, jednat kvalifikovaně, čestně a spravedlivě a v nejlepším zájmu zákazníka a v případě, že se jedná o investiční službu, také:

  • má přispět ke zlepšení kvality poskytované investiční služby, a
  • umožňuje poskytování investičních služeb nebo je pro tento účel nutná,
  • nezpůsobuje zaujaté nebo narušené poskytování investičních služeb.

 Přehled pobídek a odměňovacích schémat dle produktových oblastí

  • Investice

Provizi OVB tvoří jednorázový podíl na vstupním poplatku, který činí 83 % – 100 % tohoto poplatku, a dále pravidelný podíl na poplatku za správu (management fee) v rozpětí 5% - 50%, jež hradí obhospodařovatel fondu. Vázaný zástupce OVB je následně odměňován dle svého dosaženého postavení v rámci obchodní struktury OVB.

  • Pojištění

Provizi OVB tvoří jednorázová/pravidelná platba od pojišťovny. U rezervotvorného pojištění se informace o odměně prodávajícího uvádějí jako součást dalších nákladů na sjednání pojištění v Souhrnném vyjádření informací k rezervotvornému pojištění, dle § 90 odst. 6 zák. č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění, v platném znění.

  • Spotřebitelské úvěry

Provizi OVB tvoří jednorázová platba od poskytovatele spotřebitelského úvěru, přičemž za takové situace OVB ze zákona nesmí přijmout odměnu od zákazníka. Výše této platby je maximálně ve výši 4 % z celkové výše úvěru. U spotřebitelských úvěrů na bydlení je zákazník o skutečné výši provize informován prostřednictvím standardizované předsmluvní informace poskytnuté podle § 94 zákona č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru, v platném znění. Výše odměny vázaného zástupce závisí na výši odměny, kterou obdržela OVB od poskytovatele úvěru, a na dosaženém postavení tohoto zástupce v obchodní struktuře OVB.

  • Doplňkové penzijní spoření

Provizi OVB tvoří jednorázová odměna od penzijní společnosti ve výši max. 7 % průměrné mzdy v národním hospodářství vyhlašované za první až třetí čtvrtletí předcházejícího kalendářního roku. Vzhledem ke shodným podmínkám všech produktů je riziko střetu zájmů mezi jednotlivými penzijními produkty minimalizováno.

...

 

Cookie je malý textový dokument, který je kopírován na Váš hard disk z webové stránky. Cookies nezpůsobují žádné poškození Vašeho počítače, ani neobsahují žádné viry. Cookies z naší stránky nesbírají žádná Vaše osobní data. Používání cookies můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies na našich stránkách jsou používány pouze po dobu Vaší návštěvy pro zaručení anonymity, statistické potřeby a zlepšení rozhraní pro uživatele.
Tyto stránky využívají pouze cookies, které slouží k zajištění funkčnosti stránek a ke zvýšení Vašeho uživatelského komfortu. Prostřednictvím cookies nesbíráme jakákoli data o uživatelích stránek, zejména pak nedochází ke sběru osobních údajů.
V případě, že nebudete s nahráním cookies do vašeho počítače souhlasit, můžete odmítnout instalaci cookies nastavením Vašeho internetového prohlížeče, standardně v kartě Nastavení / nastavení obsahu / soubory cookie.