Zabezpečení na stáří?

»Chci si psát svou knihu na pláži.«

Bezstarostný odchod do důchodu – se správným zabezpečením na stáří

Většina lidí má jasnou, pozitivní představu o svém důchodu. Odchod do penze s nízkým státním důchodem může ale s plány zahýbat. Abyste si zachovali svou životní úroveň, je třeba na důchodové zabezpečení myslet včas.

Zní to jako hodně práce? Nemusí být. Již několik dobře zvolených opatření člověku zajistí bezstarostný odchod do důchodu bez omezování jeho životního stylu. Která koncepce zabezpečení je pro vás tou správnou, o tom se nejlépe poradíte se svým finančním poradcem z OVB.

»Tomáš mi pomohl rozptýlit mé obavy ze zabezpečení na stáří.«

Tomáše jsem poznal před 8 lety na doporučení kamaráda. Tehdy jsem se vydal na cestu soukromého podnikání a chtěl jsem se vhodně finančně pojistit. Bavili jsme se o mé životní situaci a mých přáních. Rozhovor byl velmi příjemný, Tomáš nejprve naslouchal a až poté se ptal. Po dalších schůzkách s ním jsem si dokázal své myšlenky a obavy ze zabezpečení na stáří utřídit. Vytvořili jsme strategii pro mé zabezpečení.

Jan H., Praha

»Ptal jsem se Jana na jeho přání a sny.«

Ačkoli byly Janovy znalosti v oblasti finančního zajištění na stáří poměrně vysoké, neměl žádnou konkrétní představu. V rámci tvorby strategického finančního plánu pro zabezpečení na stáří jsem se s Janem bavil o jeho životě,  profesních představách i cílech.

Tomáš V., finanční poradce

Analytický rozhovor

Během tohoto pohovoru máte možnost se lépe se svým finančním poradcem poznat a probrat svá přání a cíle. Sami se rozhodnete, zdali to bude první krok k fundovanému zabezpečení na stáří. Zeptejte se svého poradce na všechno, co chcete vědět.

»Společně jsme pro Jana našli optimální řešení.«

„Poté, co jsme probrali jeho situaci a přání, poradil jsem se se svým týmem o nejvhodnějším řešení. Protože je osobou samostatně výdělečně činnou, hradí si svá pojištění sám. V jeho případě je rozumným opatřením tvorba dlouhodobých rezerv, a to nejlépe ve formě pravidelného investování do podílových fondů, případně fondů životního cyklu. V kombinaci s doplňkovým penzijním spořením, které má klient založeno již z dřívější doby a uplatňuje zde mimo jiné i daňové odpočty, je toto za jeho současné situace optimální způsob přípravy na důchodový věk.“

Tomáš V., finanční poradce

 

Zabezpečení na stáří – přehled

Státní a soukromé zabezpečení na stáří jsou individuální stejně jako vaše životní situace. Jsme přesvědčeni, že optimální zabezpečení na stáří by mělo být přizpůsobeno vašim individuálním potřebám. V případě zabezpečení pouze prostřednictvím státního důchodového systému vznikají při odchodu do důchodu v mnoha případech finanční propady. Podívejte se na přehled běžných typů zabezpečení na stáří:

Státní důchodDoplňkové penzijní spořeníKapitálové investiceŽivotní pojištěníInvesticeNemovitostiDalší zdroje

Vaše zabezpečení – účelná kombinace na míru

Každý typ zabezpečení má své výhody, proto je výhodné zkombinovat nejvhodnější pro vás. Již nyní tak můžete profitovat ze státních příspěvků a daňových výhod a později si užít příjemný důchod. Je dobré zamyslet se nad vašimi potřebami: chcete vyšší výnosy a tolerujete rizika? Nebo máte raději více záruk? Kolik vám je let? Společně projdeme všechny důležité faktory a vybereme vám zabezpečení na míru.

Premium Select – naši silní partneři pro vaše zabezpečené stáří

Na evropském trhu existuje mnoho poskytovatelů finančních a pojišťovacích produktů. My se soustředíme na silné partnery a vyjednáváme s nimi ty nejlepší podmínky. Naši finanční poradci vám z tohoto výběru nabídnou ty nejlepší produkty. Zjistěte, kdo jsou naši partneři a jaké silné stránky přinášejí pro vaše finanční a pojišťovací produkty.

Více

 

Individuální řešení

V poradenském rozhovoru vysvětlujeme vhodné finanční řešení, šité na míru individuálním potřebám každého klienta. K tomu vybíráme jen produkty prvotřídních partnerů.

»Nyní jsem se svým penzijním zabezpečením spokojený.«

Byl jsem zahlcený nespočtem nabídek finančních institucí. Díky poradci z OVB jsem si v potenciální investici udělal jasno. Během rozhovoru o mé finanční situaci jsme probrali všechny možnosti. Tomáš bere v potaz mé nynější i budoucí cíle a poradí mi, jak jich dosáhnout. Cením si i jeho kompetentního a jasného přístupu.

Jan H., Praha

Servisní rozhovor

Při komplexním servisním rozhovoru se svým finančním poradcem proberete svou životní situaci. Každou významnější změnu pak spolu můžete naplánovat a nadále tak optimalizovat vaše zabezpečení.