Komunikace

Se svými dotazy a žádostmi se na nás můžete obracet především prostřednictvím Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele, a to prostřednictvím jeho telefonického nebo e-mailového kontaktu, anebo osobně na adrese místa podnikání Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele.

V případě potřeby se lze obrátit též přímo na společnost OVB Allfinanz, a.s., IČO: 48040410 a to v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hodin, jedním z následujících způsobů:

  • Osobně na adrese: V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
  • Telefonicky na tel. čísle: +420 241 094 110, +420 241 094 111 na recepci centrály
  • E-mailem na e-mailové adrese: ovb@ovb.cz
  • Pro klienty slouží tel. číslo: +420 241 094 180
  • Klienti můžou rovněž využít e-mailový kontakt: klient@ovb.cz

Komunikačním jazykem je čeština.
Informace o poskytovaných službách Vám budou předány v listinné podobě Vaším finančním poradcem nebo zaslány v elektronické podobě na Vámi sdělenou e-mailovou adresu.

V případě, že budete požadovat vysvětlení nebo více detailů o některé konkrétní oblasti týkající se ochrany osobních údajů klientů OVB Allfinanz, kontaktujte nás jedním z následujících způsobů:

  • Písemně na adrese: OVB Allfinanz, a.s., V Parku 2343/24, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00
  • Telefonicky na tel. čísle: +420 702 101 027
  • E-mailem na e-mailové adrese: osobni.udaje@ovb.cz

Stížnosti a žaloby

V případě, že budete mít jakékoli pochybnosti či výhrady ke způsobu, jakým Vám jsou nebo byly poskytovány služby Vaším finančním poradcem/zprostředkovatelem, můžete se obrátit s dotazem či stížností na společnost OVB, a to některým z výše uvedených způsobu komunikace, případně využít přímé spojení.

  • Pro podání stížnosti telefonicky slouží linka +420 241 094 180
  • Pro elektronické podání stížnosti můžete využít e-mailovou adresu: stiznosti@ovb.cz

Pokud byste však ani poté s výsledkem šetření nesouhlasili, vždy máte možnost obrátit se na následující instituce:

Česká národní banka

Na Příkopě 28

115 03 Praha 1

www.cnb.cz

Kancelář finančního arbitra

Legerova 1581/69

110 00 Praha 1

www.finarbitr.cz

Česká obchodní inspekce

Štěpánská 567/15

120 00 Praha 2

www.coi.cz

Česká asociace společností finančního poradenství a zprostředkování (ČASF)

Business Center Rokytka

Sokolovská 270/201

190 00 Praha 9

www.casfpz.cz

Reklamační řád