Komunikace

Se svými dotazy a žádostmi se na nás můžete obracet především prostřednictvím vašeho finančního poradce/zprostředkovatele, a to prostřednictvím jeho telefonického nebo e-mailového kontaktu, anebo osobně na adrese místa podnikání vašeho finančního poradce / zprostředkovatele.

V případě potřeby se lze obrátit též přímo na společnost OVB Allfinanz, a.s., IČO: 48040410, a to v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hodin, jedním z následujících způsobů:

  • Osobně na adrese: V Parku 2343/24, 148 00 Praha 4
  • Telefonicky na tel. číslech: +420 241 094 110, +420 241 094 111 (recepce centrály)
  • E-mailem na e-mailové adrese: ovb@ovb.cz
  • Pro klienty slouží tel. číslo: +420 241 094 180
  • Klienti můžou rovněž využít e-mailový kontakt: klient@ovb.cz

Komunikačním jazykem je čeština.

Informace o poskytovaných službách vám budou předány v listinné podobě prostřednictvím vašeho finančního poradce nebo zaslány v elektronické podobě na vámi sdělenou e-mailovou adresu.

V případě, že budete požadovat vysvětlení nebo více detailů o některé konkrétní oblasti týkající se ochrany osobních údajů klientů OVB Allfinanz, kontaktujte nás jedním z následujících způsobů:

  • Písemně na adrese: OVB Allfinanz, a.s., V Parku 2343/24, Praha 4 – Chodov, PSČ 148 00
  • Telefonicky na tel. čísle: +420 702 101 027
  • E-mailem na e-mailové adrese: osobni.udaje@ovb.cz

Stížnosti

V případě, že budete mít jakékoli pochybnosti či výhrady ke způsobu, jakým vám jsou nebo byly poskytovány služby vaším finančním poradcem / zprostředkovatelem, můžete se na nás obrátit s dotazem či stížností dle Reklamačního řádu.

Reklamační řád