50 let OVB v Evropě

OVB je zde pro své klienty a zprostředkovatele finančních služeb více než půl století. Vhodná příležitost, abychom se podívali do minulosti.

Se silnou minulostí do silné budoucnosti

V naší rychlé době se jen velmi málo společností může ohlédnout za 50letou historií. Co je tajemstvím úspěchu OVB? Vždy jsme se plně soustředili na finanční poradenství šité na míru. Zároveň také platilo, že jsme flexibilně reagovali na měnící se požadavky klientů a měnící se podmínky na trhu.

Tato rovnováha mezi tradičním poradenstvím a schopností reagovat na aktuální trendy i z nás udělala to, čím jsme dnes - předním evropským poskytovatelem finančních služeb. Mnohaleté zkušenosti nám pomáhají naše služby průběžně rozvíjet, abychom mohli i v budoucnu stát jako silný partner na straně našich klientů a zprostředkovatelů finančních služeb.

»Ve středu našeho zájmu stojí lidé. Proto vyprávějí naši klienti a zprostředkovatelé finančních služeb celou svou osobní historii OVB.«

Historie OVB Holding AG

1970 – Správný nápad ve správnou dobu

V roce 1970 byl v Kolíně nad Rýnem v Severním Porýní-Vestfálsku položen základní kámen mezinárodního holdingu OVB. Jako „Organizace zprostředkovávající smlouvy na stavební spoření“ si mladá společnost stanovila za cíl nabízet domácnostem poradenství v oblasti stavebního spoření. Úspěch na sebe nenechal dlouho čekat. OVB tehdy trefila do černého.

Po poválečném boomu s obdobím neobvykle silného hospodářského růstu a vysokém nárůstu příjmů došlo na konci 60. let poprvé k ekonomickému poklesu. Lidé šetřili. Tento trend podpořil zákon, který vydala v roce 1970 vláda v Bonnu. Takzvaný příspěvek na spoření zaměstnanců byl zdvojnásoben, což znamenalo, že zaměstnanci dostali velmi vysoké příspěvky od státu, jestliže investovali do určitých finančních produktů. K nim patřilo také stavební spoření nabízené společností OVB.

Souhra těchto okolností znamenala pro OVB silnou akceleraci. U stavební spořitelny jako první partnerské společnosti však měla OVB v nabídce pouze jeden produkt. To se mělo ale rychle změnit.

1970 až 1989 – S kompletním poradenstvím a širokým portfoliem produktů směrem k úspěchu

I přes euforii bylo společnosti OVB rychle jasné, že stavební spoření nesmí zůstat jediným produktem, který má společnost v nabídce. Potřeby klientů byly daleko komplexnější a různorodější.

OVB proto začala postupně své portfolio produktů rozšiřovat o zdravotní a majetkové pojištění a kapitálové investice a rozvinula kompletní koncept poradenství klientům. Základem bylo zahrnutí finanční situace klienta a její analýza. Na základě jeho přání a cílů připravil poradce OVB individuální řešení, které bylo dlouhodobé, klientem ufinancovatelné a dostatečně flexibilní. Zrodilo se tak komplexní finanční poradenství, které poskytovalo klientovi v každé životní situaci vhodné finanční produkty. Dodnes je tento komplexní přístup jedním z nejzákladnějších pilířů obchodního modelu OVB a velkou výhodou pro všechny klienty. Navíc zprostředkovávané produkty pochází od renomovaných finančních institucí a klienti tak mají kvalitní řešení na míru.

OVB svoji službu začala nabízet s rozsáhlým portfoliem produktů a dobře promyšleným poradenským systémem. A Německo k tomu bylo jako stvořené. Průměrná částka, kterou si spořily německé domácnosti, se vždy pohybovala na horním okraji úrovně typické pro západní průmyslové státy. OVB však včas rozpoznala příležitost, že by mohla nabízet obchodní činnost v celé Evropě. Proto se rozhodla pro expanzi do Evropy. První krok vedl v roce 1991 do Rakouska.

Od roku 1991 – Směr na jihozápad

Po expanzi do Rakouska v roce 1991 se OVB velmi dobře dařilo také na jihozápadě Evropy. V roce 1993 byla obchodní činnost rozšířena do Řecka. V roce 1995 se přidalo Švýcarsko, v roce 2002 Itálie a Španělsko a o rok později pak Francie.

Ve Španělsku byl nejvyšší věk dožití v rámci EU a zároveň, stejně jako v Itálii, nejnižší porodnost. Demografická změna zde byla a je obzvláště závažným problémem. Proto byla velká potřeba finančních produktů soukromého zabezpečení. Poskytovatele finančních služeb s obchodním modelem OVB ve Španělsku téměř nikdo neznal. Kombinace kompletního poradenství a velkého množství produktů silných produktových partnerů byla u španělských klientů velice dobře přijata.

Ve své expanzi pokračovala OVB krátce na to v roce 2018 úspěšně také v Belgii.

Od roku 1992 – Dobytí východní Evropy

OVB však nebyla úspěšná pouze na jihozápadě. Ve východní Evropě se vydala společnost v roce 1992 do Polska, České republiky a Maďarska a o rok později na Slovensko. V roce 1998 následovalo Chorvatsko. Do Rumunska a na Ukrajinu expandovala OVB v letech 2002 a 2007.

Po pádu Železné opony státy střední a východní Evropy zaznamenaly poměrně dynamický rozvoj. Poptávka po západním konzumním zboží a cestování za hranice východního bloku byla enormní. To, co bylo v západní Evropě zcela běžnou součástí životního standardu, platilo ve východním bloku za luxus. Příjmové hladiny však byly diametrálně rozdílné. Těch málo finančních prostředků investovaných do pojištění a do produktů zabezpečení zpočátku rozhodně nepatřilo mezi priority.

To se mělo rychle změnit. Krok za krokem stoupaly mzdy a nejnaléhavější potřeba pořizovat si konzumní zboží začala být saturována a lidé začali pomalu myslet i na svou finanční budoucnost. V tomto okamžiku se již OVB na těchto trzích etablovala a byla připravena lidem poskytnout komplexní poradenství, které se ale na začátku, stejně jako v Německu, potýkalo s nedostatkem produktů.

OVB Česká republika

Když v roce 1992 začala OVB psát úspěšný příběh finančního poradenství v České republice, málokdo si pomyslel, že o 27 let později její nabízené finanční služby využije přes 1,4 milionu klientů, kteří uzavřou přes 3,9 milionu smluv. OVB Česká republika tak dlouhodobě patří v rámci OVB Holding AG mezi nejúspěšnější země. Naši kvalifikovaní finanční poradci v kancelářích po celé republice poskytují klientům komplexní finanční poradenství od více než 40 renomovaných finančních partnerů a chrání je před celou šíří rizik. Pomáhají tak klientům plnit si a dosahovat osobní přání a cíle.

2006 – "Transparentnost vytváří důvěru“ – OVB jde na burzu

V roce 2000 se OVB změnila na akciovou společnost - milník v uspořádání struktury a organizace společnosti. S novou právní formou získala OVB více flexibility pro silnější strategický růst a rychlejší expanzi. Došlo k vytvoření holdingové struktury a vyčlenění operativního obchodu. Díky tomu se stala OVB ještě profesionálnější.

Pod záštitou holdingu nadále pracovalo 13 společností OVB v jednotlivých zemích a mezi nimi OVB Vermögensberatung AG pro německý trh. Holding převzal strategické vedení celého OVB a s tím spojené nadřazené úkoly. Tím vznikla efektivní struktura, která se mohla dále rozšiřovat. Vstupem na burzu v roce 2006 a zápisem do Prime Standard splnila OVB nejvyšší požadavky. Zveřejňování ročních a čtvrtletních obchodních uzávěrek podle mezinárodního účetního standardu a podrobné vysvětlení Corporate Governance ve společnosti pro nás znamená známku kvality a staví OVB na úroveň velkých německých a mezinárodních holdingů.

50 let po založení – Lidé potřebují finanční poradenství

Dnes se opět nacházíme v době, kdy je kvalitní finanční poradenství důležitější než kdy jindy. Délka života lidí v Evropě nadále průběžně stoupá. Současně se v mnoha zemích pohybuje porodnost na velmi nízké úrovni. Důsledek? V systémech státního sociálního pojištění musí klesající počet pojistníků financovat rostoucí počet příjemců, a to na stále delší období. Soukromé důchodové zabezpečení se tedy plošně stává absolutní nutností pro zachování požadovaného životního standardu ve stáří.

Potřeba komplexního finančního poradenství je vysoká a v budoucnu ještě poroste. O to více děsí, že se mnoho lidí nechce tématem zabezpečení vůbec zabývat. Není divu. Finanční produkty jsou stále komplexnější a lidé, zejména v mladém věku, podléhají iluzi, že vlastní důchod je v nedohlednu. O to důležitější je, že OVB klade důraz na nutnost soukromého pojištění a podporuje své klienty při hledání individuálního vhodného řešení. A to se nám úspěšně daří: S více než 3,7 miliony klientů, téměř 5 000 finančními poradci, majícími finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost a aktivitami v 16 zemích, dnes patří OVB v Evropě k předním společnostem zprostředkovávajícím finanční služby.

Svět se za padesát let nástupem digitální revoluce velmi změnil, ale potřeba individuálního finančního poradenství stále zůstává. Stejně jako před padesáti lety klienti preferují odborné znalosti, zkušenosti a schopnost adaptovat aktuální trendy. Tedy hodnoty, na kterých stojí základy úspěchu OVB.

»Potřebujete pomoc v oblasti svého pojištění nebo zabezpečení? Pak si vyhledejte poradce OVB ve své blízkosti.«

»Růst může pouze ten, kdo spolupracuje. Týmová myšlenka je pro nás prioritou.«