Ženy a finanční zajištění do budoucna – plnou parou vpřed do finančních problémů v důchodu

|

Po celé Evropě jsou častěji ve stáří postiženy chudobou ženy než muži.Není divu, nižší plat znamená nižší důchod. Zajištění do budoucna by však mělo být důležitým tématem především pro ženy. Aktuálně však realita vypadá úplně jinak.

Na začátek jeden potěšující vývoj: stále více žen v Evropě je zaměstnaných. Ve třetím čtvrtletí roku 2016 dosáhla míra zaměstnanosti žen historicky nejvyššího ukazatele, a to 65,5 procenta – v roce 1995 to bylo 55 procent. Tyto údaje sice naznačují pozitivní trend, rovněž ale ukazují na stále přetrvávající nerovnováhu mezi pohlavími. Počet zaměstnaných mužů je totiž 77,4 procenta. Kromě toho jsou ženy hůře placeny, méně často pracují na vedoucích pozicích a práci častěji přerušují z důvodu péče o děti nebo příbuzné. Pro srovnání: Zatímco 32 procent žen v Evropě pracuje na částečný úvazek, v mužské populaci se jedná jen o 9 procent.

Chudoba ve stáří

Tato situace na trhu práce se odráží také v důchodech. Ženy v Evropě mají v průměru o 38 procent menší důchod než muži¹. Jsou tedy častěji ohroženy chudobou ve stáří. V evropském průměru bylo v roce 2015 cca 16 procent žen a 12 procent mužů ohroženo chudobou. V České republice se podle Českého statistického úřadu míra ohrožení příjmovou chudobou dlouhodobě pohybuje mezi 9–10 %. V roce 2018 to bylo 9,6 procenta, u starobních důchodců je ale toto číslo vyšší: až 14,2 %.1 Velkou položkou v rodinném rozpočtu jsou vždy náklady na bydlení.

Desetina českých domácností (440 tis.) platí za bydlení a energie více než 40 % ze svých (čistých) příjmů. Z nich 285 tis. bydlí v pronajatém bytě a z toho jsou téměř ¾ samostatně žijící důchodkyně.

Zajištění do budoucna? Snad později...

Fakta mluví sama za sebe. Zajištění sebe sama do budoucna je vzhledem k demografickému a politickému vývoji nevyhnutelné. Především ženy by měly kvůli zvýšenému riziku chudoby stát ve frontě na setkání s finančními poradci. Alespoň teoreticky. Podle studie společnosti pro správu majetku Amundi se skoro polovina (44 procent) žen mezi 35 a 55 lety nezabývá zajištěním do budoucna. Zájem o tuto problematiku nestoupá ani s rostoucím věkem. Obzvlášť alarmujících je pouhých 37 procent žen, které skutečně šetří na stáří – a to ještě nepravidelně.

Pro ženy platí: Bezpečnost především

Nejdůležitějším důvodem pro vytvoření finanční rezervy na stáří je zajištění. To si myslí 54 procent dotázaných žen. Daleko za ním se na druhé místo řadí návratnost investic, a to pouze podle 9 % žen. 92 procent žen nechce podstupovat žádné riziko v oblasti plánování důchodu. Nejraději investují do klasické, pevně zúročené formy investic, jako jsou vkladní knížky nebo stavební spoření (59 procent).2 A to i přesto, že většina ví, že tyto investice vzhledem k aktuální nízké míře úročení na dobře zajištěný důchod nevystačí.

Žádné zajištění do budoucna také není řešením

Vědomě do chudoby ve stáří. Zdá se, že tímto heslem ohledně zajištění do budoucna se řídí (nejen) ženy. Pokud budete problém ignorovat, určitě se nezmenší. Mnohem lepší je konečně postupovat realisticky. Ti, kteří pracují méně a preferují více rodinu a péči o ní nebo mají špatně placenou práci, se pak musí v důchodu omezovat. Manželství je vzhledem k vysoké míře rozvodovosti také jen omezeným řešením. Jediná cesta, jak se vyhnout chudobě ve stáří, je soukromé zajištění do budoucna, u kterého byste měli mít přehled o návratnosti investic a rovnováze rizik. Ženy by toto téma měly brát v potaz co nejdříve – a v nejlepším případě využít kompetentní pomoci finančního poradce.

1 Životní podmínky českých domácností, Tisková konference ČSÚ z 21. 3. 2019, S. Měřinská, J. Pekárek
2 pioneerinvestments.de

Přečtěte si také:

Frau in Küche mit Zettelwirtschaft und Computer

| OVB Allfinanz, a.s.

Ranní ptáče a spoření na penzi

Myslet na stáří již v mladém věku? Dělá to málokdo. Výhody včasného zabezpečení jsou přitom očividné.

| OVB Allfinanz, a.s.

Antidigitální: Osobní finanční poradenství je u mileniálů v kurzu

Dalo by se předpokládat, že osobní finanční poradenství bude brzy nahrazeno novými digitálními nabídkami. Realita je však jiná: Poptávka ukazuje, že osobní finanční poradenství dokáží ocenit i mileniálové. Tedy právě ti, kteří upřednostňují možnosti digitalizace.