Antidigitální: Osobní finanční poradenství je u mileniálů v kurzu

|

Mileniálové silně ovlivňují společnost a hospodářství. Jsou považováni za sebevědomé, náročné a především digitalizované jedince. Současná studie však ukazuje, že jsou v otázkách majetku a financí s ním spojených mnohem tradičnější, než by se dalo očekávat. Generace Y totiž upřednostňuje osobní finanční poradenství před novými digitálními systémy a aplikacemi.

Digitální technologie si podrobily téměř všechny oblasti života - finanční branži nevyjímaje. Klasické poradenské postupy jsou stále více rozšiřovány o digitální systémy, např. Robo Advisor a aplikace. Budou tedy také finanční poradci v budoucnu nahrazeni digitálními nabídkami? Podle studie nemá tato obava opodstatnění: I mileniálové kladou důraz na osobní finanční poradenství. Ačkoliv jsou považováni za velmi zaměřené na technologie a vyrostli v digitálním světě, upřednostňuje 58 procent mileniálů osobní finanční poradenství. Naproti tomu má pouze 16 procent z nich zájem o využívání Robo Advisoru a podobných nástrojů digitálního poradenství. Tento trend lze vidět rovněž u jiných generací: Přímý osobní kontakt preferuje také velká část generace nazývaná Babyboomers (60 procent) a generace X (58 procent).1 A ač se to může zdát pozoruhodné, tak tento trend platí i pro klasické nakupování. Navzdory nepřebernému množství e-shopů a možností nakupovat online, nadpoloviční většina mileniálů stále chodí raději nakupovat do „kamenných obchodů“. Berou to jako druh zábavy s přáteli a jednu z možností, jak se setkávat.2

Výhody osobního finančního poradenství

Mladší generace si přeje mít i přes svou blízkost k digitálním médiím pro otázky financí po ruce osobního kontaktního partnera. Příčinou jsou chybějící odborné znalosti. Mileniálové jsou si z hlediska finančního a majetkového plánování velmi nejistí. Digitální nabídky mohou téma často ještě více zkomplikovat a vznášet nové otázky. Tím spíš, že finanční gramotnost stále není obecně v české populaci na potřebné úrovni a až dvě třetiny dospělých Čechů se nechovají ekonomicky zodpovědně.3 Není pak žádný div, že si přejí osobní poradenství. Finanční poradce dokáže odstranit nejistotu tím, že na otázky a přání reaguje individuálně a je vždy po ruce, když je potřeba něco vysvětlit nebo sjednat vhodný produkt. V dokonalém případě se rozvine dlouholeté partnerství, které je určováno odborným know-how, sympatiemi a důvěrou. Tyto lidské komponenty nejsou součástí digitálních nabídek (zatím) a mohou hrát důležitou roli při rozhodování pro osobní finanční poradenství.

Spojení mezi tím, co se osvědčilo, a inovací

Osobní finanční poradenství tedy je a zůstane i přes digitalizaci nadále důležité. V budoucnu bude pro finanční branži klíčové zajistit spojení mezi vývojem digitálních nabídek a současným povědomím o důležitosti osobního poradenství zaměřeného na klienta.

Pokud se také vy přejete přesvědčit o výhodách osobního finančního poradenství, jednoduše kontaktujte svého poradce OVB.

1 Výzkum prováděný panelovou diskusí online skrze platformu Netigate, 13.-25.9.2018
2 NMS Market Research, Mladší mileniálové, zpráva z 31.8.2017
3psfv.cz

Přečtěte si také:

| OVB Allfinanz, a.s.

Podporujeme znevýhodněnou mladou generaci z dětských domovů a nefunkčních rodin v rámci Letních podnikatelských kempů

Představujeme jeden z dlouhodobých projektů, ve kterém se ve spolupráci s Nadací ZET snažíme pomoci těm, kteří mají ne vlastní vinou horší startovní pozici. V letošním ročníku podnikatelského kempu zvítězil Honza Oulehla, který si tak mohl splnit svůj sen a rozjet vlastní podnik.

Sparschwein in das zum Vermögensaufbau eine Münze gesteckt wird

| OVB Allfinanz, a.s.

Nejčastější chyby při rozšiřování majetku

Rozšiřování majetku je velmi náročný proces, který v mnoha případech brzdí absence strategie a odborné pomoci. Investoři tak často opakují stále stejné chyby.