Tři pojištění, která se vždy vyplatí

|

S postupující zimou se zvyšuje četnost pojistných událostí, jejíchž důsledkem je způsobení škody na zdraví či majetku občanů. Přesto však vzrůstá velký počet lidí, kteří nejsou před případnými škodními událostmi nijak kryti. S rostoucí nepříznivou finanční situací pojištěných úzce spojenou s negativními dopady pandemie často dochází k neplnění závazků týkajících se placení pojistného, což může vést v případě vzniku pojistné události k fatálním existenčním problémům.

Mnoho klientů neví, že pokud se dostanou do prodlení se splácením pojistného existuje i jiné řešení nežli zrušení daného pojistného produktu. Pokud to daná pojišťovna dovoluje, je mnohem výhodnější upravit parametry smlouvy a dosáhnout tím snížení pojistného. Některé pojišťovny s ohledem na aktuální situaci nově nabízí svým klientům i možnost odkladu splátek pojistného, aby i klienti nacházející se v tíživé finanční situaci nezůstali bez pojistné ochrany a výhod z ní plynoucích.

V tomto ročním období způsobuje našim klientům nemalé potíže zejména tající sníh a led. Právě tyto živly jsou příčinnou nejčastěji hlášených pojistných událostí, se kterými se pojišťovny v těchto dnech potýkají.

Tíha tajícího sněhu poškozuje střechy domů, které nevydržely nápor těžkého sněhu. Většinou se jedná o menší škody na rodinných domech v jednotlivých krajích. Nemalé riziko hrozí i chodcům, ti by si především měli dávat pozor na riziko úrazu spojené zejména s pádem uvolněného sněhu či ledu ze střechy domů.

Pojďme si tedy na nejčastějších případech zimních pojistných událostí podrobněji rozebrat, jaké pojištění je důležité mít a jaké pojistné plnění z něj vyplývá.

Sníh poškodil střechu
Tato škoda je hrazena z pojištění nemovitosti, konkrétně se jedná o škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy.

Při průchodu kolem cizí nemovitosti mě zraní led padající ze střechy, případně se zraním při pádu na neudržovaném chodníku patřícím k této nemovitosti
V tomto případě mohu vymáhat vzniklou újmu po majiteli nemovitosti, který k mému odškodnění může využít svoje pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, a současně můžu nárokovat plnění ze svého obnosového úrazového pojištění.

Zraním se při uklouznutí na svém pozemku
V tomto případě nelze ze zranění vinit nikoho kromě sebe a odškodnění mohu získat jen ze svého úrazového pojištění.

Pojišťovna by však měla právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, pokud by k úrazu došlo následkem požití alkoholu nebo návykové látky.

Zde je výčet vybraných pojistných událostí s doporučením, jakým pojištěním se proti nástrahám počasí chránit. Pro více informací o jednotlivých produktech kontaktujte naše finanční experty na našem webu. Naši finanční experti vědí, že pouze kvalitní pojištění ochrání zdraví či majetek klientů a ani rozmary počasí je nepřekvapí!

Tento web používá cookies

Tento web používá cookies ke zlepšení uživatelského komfortu. Některé cookies soubory na tomto webu jsou nezbytné a bez nich nebude web fungovat podle očekávání. Tyto cookie soubory se nastavují při odesílání formuláře, přihlašování nebo při interakci s webem tím, že uděláte něco, co je víc než jen kliknutí na jednoduché odkazy. Používáním naší webové stránky souhlasíte se všemi cookies v souladu s našimi zásadami cookies. Používáme také některé nepodstatné soubory cookie pro anonymní sledování chování návštěvníků webu nebo pro zvýšení vaší spokojenosti s webem. Pokud s tím nesouhlasíte, nebudeme tyto cookies používat, ale některé funkce webu nemusí být dostupné. číst více