Tři pojištění, která se vždy vyplatí

|

S postupující zimou se zvyšuje četnost pojistných událostí, jejíchž důsledkem je způsobení škody na zdraví či majetku občanů. Přesto však vzrůstá velký počet lidí, kteří nejsou před případnými škodními událostmi nijak kryti. S rostoucí nepříznivou finanční situací pojištěných úzce spojenou s negativními dopady pandemie často dochází k neplnění závazků týkajících se placení pojistného, což může vést v případě vzniku pojistné události k fatálním existenčním problémům.

Mnoho klientů neví, že pokud se dostanou do prodlení se splácením pojistného existuje i jiné řešení nežli zrušení daného pojistného produktu. Pokud to daná pojišťovna dovoluje, je mnohem výhodnější upravit parametry smlouvy a dosáhnout tím snížení pojistného. Některé pojišťovny s ohledem na aktuální situaci nově nabízí svým klientům i možnost odkladu splátek pojistného, aby i klienti nacházející se v tíživé finanční situaci nezůstali bez pojistné ochrany a výhod z ní plynoucích.

V tomto ročním období způsobuje našim klientům nemalé potíže zejména tající sníh a led. Právě tyto živly jsou příčinnou nejčastěji hlášených pojistných událostí, se kterými se pojišťovny v těchto dnech potýkají.

Tíha tajícího sněhu poškozuje střechy domů, které nevydržely nápor těžkého sněhu. Většinou se jedná o menší škody na rodinných domech v jednotlivých krajích. Nemalé riziko hrozí i chodcům, ti by si především měli dávat pozor na riziko úrazu spojené zejména s pádem uvolněného sněhu či ledu ze střechy domů.

Pojďme si tedy na nejčastějších případech zimních pojistných událostí podrobněji rozebrat, jaké pojištění je důležité mít a jaké pojistné plnění z něj vyplývá.

Sníh poškodil střechu
Tato škoda je hrazena z pojištění nemovitosti, konkrétně se jedná o škody způsobené tíhou sněhu nebo námrazy.

Při průchodu kolem cizí nemovitosti mě zraní led padající ze střechy, případně se zraním při pádu na neudržovaném chodníku patřícím k této nemovitosti
V tomto případě mohu vymáhat vzniklou újmu po majiteli nemovitosti, který k mému odškodnění může využít svoje pojištění odpovědnosti z držby nemovitosti, a současně můžu nárokovat plnění ze svého obnosového úrazového pojištění.

Zraním se při uklouznutí na svém pozemku
V tomto případě nelze ze zranění vinit nikoho kromě sebe a odškodnění mohu získat jen ze svého úrazového pojištění.

Pojišťovna by však měla právo snížit pojistné plnění až na jednu polovinu, pokud by k úrazu došlo následkem požití alkoholu nebo návykové látky.

Zde je výčet vybraných pojistných událostí s doporučením, jakým pojištěním se proti nástrahám počasí chránit. Pro více informací o jednotlivých produktech kontaktujte naše finanční experty na našem webu. Naši finanční experti vědí, že pouze kvalitní pojištění ochrání zdraví či majetek klientů a ani rozmary počasí je nepřekvapí!

Přečtěte si také:

Mladá žena v kabátu s hrnkem – úrazové pojištění a ochrana proti krádežím během podzimního období

| OVB Allfinanz, a.s.

Bezpečně během pošmourného období roku s úrazovým pojištěním a pojištěním domácnosti: Která ochrana má smysl?

Je tady opět nepopulární roční období: dny se zkracují, teploty klesají – pošmourné období je za dveřmi. Bouře, déšť a listí zvyšují riziko úrazů a zloději za tmavých večerů prožívají lehké časy. A proto je obzvláště důležité si před podzimem a zimou zkontrolovat pojištění a aktualizovat ho.

Finance a ženy: Takto to funguje s důchodovým zabezpečením a spol.

| OVB Allfinanz, a.s.

Finance a ženy: Správné důchodové zabezpečení a cesta k finanční nezávislosti

Pokud jde o rovnoprávnost, událo se toho za posledních sto let mnoho. Pouze u financí se ještě emancipace definitivně neprosadila: Stále to jsou hlavně muži, kteří zodpovídají za finance a důchodové zabezpečení. Ženy se musejí stát finančně nezávislejší, aby byly zabezpečeny také v pozdějším věku a aby zabránily chudobě ve stáří.