Finance a ženy: Správné důchodové zabezpečení a cesta k finanční nezávislosti

|

Finance a ženy: Takto to funguje s důchodovým zabezpečením a spol.
To nejdůležitější na téma ženy a finance

Předpokládaný čas čtení: 5 minut

  • Napříč Evropou trpí ženy nedostatečným finančním vzděláním, především v oblastech důchodového zabezpečení a finančních investic.
  • Jen málo žen se zabývá finančními investicemi a většinou se bojí své peníze investovat.
  • Genderová nerovnost příjmů činí v celé EU přibližně 15 procent. V mnoha zemích je rozdíl v příjmech obou pohlaví dokonce ještě vyšší.
  • Pokud jste méně vydělávali a vložili méně peněz do systému, budete mít později také nižší důchod. Nouze ve stáří se proto týká především žen.
  • Soukromé důchodové zabezpečení je proto zásadní a podstatně zlepší finanční situaci ve stáří. A ještě důležitější je pro osoby, které žijí sami v jednočlenné domácnosti, kterých je stále více.

Pokud jde o rovnoprávnost, událo se toho za posledních sto let mnoho. Pouze u financí se ještě emancipace definitivně neprosadila: Stále to jsou hlavně muži, kteří zodpovídají za finance a důchodové zabezpečení. Ženy se musejí stát finančně nezávislejší, aby byly zabezpečeny také v pozdějším věku a aby zabránily chudobě ve stáří.

Mnoho tradičních vzorových rolí již bylo před nějakým časem odstraněno. Pryč jsou doby, kdy musely ženy bojovat o volební právo nebo svobodné vykonávání profese – naštěstí! Zdá se ale, že cesta k finanční svobodě bude také v budoucnu ještě dlouhá. Příliš mnoho žen se v partnerství a manželství spoléhá na muže – a jsou proto v případě rozchodu nebo úmrtí v nevýhodě. Genderová nerovnost příjmů, minimální důchod a chudoba žen ve stáří jsou věci, které by již neměly v moderní společnosti co dělat. O to důležitější je, aby ženy vzaly své zabezpečení a finance do vlastních rukou!

Finanční gramotnost a vzdělávání v číslech:

Muži hodnotí svou finanční gramotnost lépe než ženy. Častěji ji hodnotí jako výbornou (11,8 % vs. 9,8 %) i docela slušnou (44 % vs. 42,7 %). [1]

Ženy (57,3 %) častěji než muži (46,5 %) svému finančnímu sebevzdělávání v uplynulém roce nevěnovaly žádný čas. Muži, kteří se sebevzdělávání věnovali, na něm trávili více času než ženy. [1]

Příští rok muži (65,1 %) častěji než ženy (62,2 %) plánují zlepšovat svou finanční gramotnost. [1]

Situace žen a financí v Evropě

Že se ženy všeobecně starají méně o téma financí, než muži spočívá především v nedostatečném finančním vzdělání. Rozdíly ve znalostech mezi muži a ženami jsou na základě studií odhadovány na minimálně 20 procent, v mnoha zemích dokonce ještě více. V dotaznících dokonce tři čtvrtiny respondentek ohodnotily své finanční znalosti jako nízké nebo neexistující. To znamená: Ženy musejí být lépe edukovány, a to co nejdříve. Strach a neznalost jsou největší překážky, pokud jde o to, udělat něco pro vlastní důchodové zabezpečení.

Stále více žen sice spoří, ale investuje pouze minimum z nich. Místo toho inklinují ke zdánlivě bezpečným formám finančních „investic“, např. spořicím účtům a termínovaným vkladům, nebo jednoduše nechávají peníze na běžných účtech.. Kvůli nízkým úrokům a inflaci, která aktuálně (srpen 2021) prudce stoupá, ovšem úspory dokonce ztrácejí svou hodnotu. Většina žen je však kvůli nedostatku zkušeností skeptická vůči formám investic s vyššími výnosy, např. akciím a fondům. Přitom jsou ženy podle expertů dokonce lepšími investory: Nepřeceňují se tolik, jsou klidnější, a jejich dlouhodobé myšlení zajišťuje úspěšné investování na burze.

Místo, aby se tímto tématem zabývaly, přenechává většina žen veškerá finanční rozhodnutí na svých partnerech. Mnoho z nich dokonce nemá ani vlastní účet.

Obzvláště kruté je to v časech stoupající rozchodovosti a rozvodovosti, neboť bez vlastního finančního zabezpečení se pak rychle dostanou na hranici chudoby. Pokud se na aktuální situaci nic nezmění, hrozí později většině žen chudoba ve stáří.

14 % domácností mělo v roce 2019 problém vyjít se svým příjmem. [2,4] Zejména se jedná o samoživitelky s dětmi a ženy starší 65 let, které žijí samy.[2,4]

Důchodové zabezpečení pro ženy: Pokud nic neuděláte, hrozí Vám chudoba ve stáří

Stoupající chudoba žen ve stáří má několik příčin. Stále ještě panují mezi muži a ženami v celé Evropě rozdíly v příjmech ve výši průměrně 15 procent, jedná se o takzvanou genderovou nerovnost příjmů. Česká republika je s 20 procenty ve statistice dokonce ještě dále.[3] Kromě toho může většina žen v důchodovém věku prokázat méně odpracovaných let než jejich mužští kolegové - mateřská dovolená, rodičovská dovolená a práce na částečný úvazek jsou podle statistiků stále ještě z větší části „ženskou záležitostí“. A pokud během výdělečných a vysoce produktivních let vložíte méně peněz do důchodového pojištění, dostanete ve stáří také nižší starobní důchod. K tomu se přidává chybějící finanční vzdělání a vyšší dosahovaný věk, než je tomu u mužů. Nejen že se ženy zabezpečují mnohem méně, ale žijí také v průměru o pět let déle – a proto potřebují o to více peněz ve stáří.

Genderová nerovnost příjmů, tedy rozdíl starobních důchodů u mužů a žen, činí v Evropě v průměru 30 procent – v České republice se jedná o 13 procent. [3] Je tedy nejvyšší čas, vzít důchodové zabezpečení do vlastních rukou. Jakkoliv je hezké se v partnerství nebo manželství vzájemně podporovat a moci se finančně spoléhat na partnera, není to většinou z dlouhodobého hlediska dobrý nápad. Po rozchodu nebo úmrtí partnera často následuje nemilé prozření – výživné nebo vdovský důchod většinou nestačí ani na vyžití, natož na nějaké soukromé důchodové zabezpečení.

Ženy a pracovní život: Genderová nerovnost příjmů a práce na částečný úvazek

Genderová nerovnost příjmů ukazuje, kde problémy vznikají. Neboť pokud vyděláváte méně peněz, a proto do systému méně vkládáte, dostanete později také nižší starobní důchod. Kromě toho pak chybí peníze na soukromé zabezpečení. Nespočívá to pouze v tom, že ženy pracují častěji na hůře placených pozicích a v hůře placených oborech, nebo že je málo žen na vedoucích pozicích: Také ženy ve vedoucích pozicích vydělávají v evropském průměru pouze 77 procent mzdy mužů.

Equal Pay Day vznikl, abychom upozornili na genderovou nerovnost příjmů. Evropský den Equal Pay Day se tento rok koná 10. listopadu 2021: Od tohoto dne pracují evropské ženy v podstatě zadarmo, pokud vycházíme po zbytek roku ze stejně vysoké denní mzdy pro obě pohlaví. V evropském průměru tedy nedostanou ženy kvůli genderové nerovnosti příjmů ve srovnání s muži celých 50 dní žádnou mzdu za svou práci!

Finanční závislost, nižší příjem a chudoba ve stáří se týká právě zejména matek. Ve většině rodin je totiž stále muž hlavním živitelem, zatímco matky práci přerušují nebo pracují na částečný úvazek, aby převzaly péči o děti – to nebrzdí pouze jejich vlastní kariéru, ale snižuje to také zákonný starobní důchod. V Česká republice pracuje jen přibližně desetina žen na částečný úvazek.[2] Kvůli nedostatku míst k péči o děti, malé flexibilitě pracovního trhu a nízké podpoře státu nelze realizovat nebo zcela chybí dobře fungující modely sloučení rodiny a kariéry.

Jak to funguje s finanční nezávislostí

Každá žena jakéhokoliv věku by měla být finančně nezávislá a měla by se co nejdříve začít starat o své důchodové zabezpečení. Pokud sami pracujete, v zaměstnaneckém poměru a přispíváte do důchodového pojištění, zajistíte si alespoň zákonný důchod. Jelikož však peníze nebudou většině lidem stačit – říká se tomu důchodová mezera – měly by se výdělečně činné osoby postarat také o další pilíře svého důchodového zabezpečení. Kromě toho je důležité pojištění vlastní pracovní síly, např. pojištění pracovní neschopnosti.

Situace je ještě dramatičtější pro ženy, které pracují jako OSVČ, protože důchod se jim bude vypočítávat z vyměřovacího základu, který uvedou do přehledu příjmů a výdajů, důchod se tedy bude vypočítávat pouze z přehledů, které OSVČ odevzdal a ze kterého bylo uhrazeno pojistné na důchodové pojištění. Mnozí živnostníci, ale toto vůbec nedělají a netvoří si ani soukromé rezervy na stáří.

Ne vždy je možné pracovat na plný úvazek trvale a bez přestávek. Pro ženy, které například kvůli dětem nebo péči o rodinné příslušníky nepracují nebo pracují méně, je proto soukromé důchodové zabezpečení velmi důležité. V současné době je na trhu několik možností, jak se na důchod zabezpečit a produkty jsou poměrně flexibilní a umožnují přizpůsobit platby aktuální finanční situaci a některé poskytují i možnost daňových odpočtů. Mezi nejtypičtější produkty patří Doplňkové penzijní spoření, které kromě daňových odpočtů nabízí i státní příspěvek, investice do podílových fondů nebo například kapitálové životní pojištění nebo důchodové životní pojištění.  Jste-li finančně závislí na partnerovi, měly byste v každém případě přemýšlet i o založení vlastního „nouzového účtu“ s rezervami, abyste pro všechny případy mohly také sami vyžít. Smysl má také vedení záznamů o hospodaření domácnosti – třeba dokážete v běžném provozu domácnosti na něčem ušetřit peníze, které byste mohly vložit do svého důchodového zabezpečení.

Dítě a kariéra – a přesto mít dobré zabezpečení?

  • Mnoho matek láká možnost brigád nebo jiného přivýdělku kvůli flexibilitě a nízkému počtu odpracovaných hodin. Je však otázka, jak vám to pomůže se vrátit zpět do práce a jestli se odpracovaná doba započítá do důchodu.
  • Pokud nemůžete pracovat na plný úvazek, měly byste se alespoň snažit vrátit do práce na částečný úvazek – ideálně s vyhlídkou opět začít pracovat na úvazek plný, jakmile budou děti větší. Nejlépe, pokud vás zaměstnavatel podpoří flexibilní pracovní dobou a home office.
  • Někdy je třeba něco změnit, abyste se posunuly vpřed. Třeba by se vám vyplatily nové modely práce, např. kanceláře pro rodiče s dětmi nebo Co-Working Spaces pro matky? Nebo se odvážíte a začnete pracovat jako osoba samostatně výdělečně činná?
  • V oblasti důchodového zabezpečení existují varianty, kde můžete dosáhnout změny i s malým úsilím. Tyto varianty byste měly v každém případě využít! Nechejte si poradit, co pro vás připadá v úvahu.

První krok je vždy začít se vůbec zajímat o peníze. Nejlépe budete vybaveni, pokud si navíc stanovíte vlastní cíle a přání a začnete si trochu plánovat budoucnost. Roli hrají různé otázky: Jak vidíte svou pracovní budoucnost? Přejete si děti, nebudete třeba nějakou dobu pracovat? Jak si představujete svůj důchod? A víte, co vás čeká podle současného nastavení státního důchodu? Co se stane v případě rozchodu s partnerem, co v případě pracovní neschopnosti?

Nejpozději v tuto chvíli přichází okamžik, kdy má smysl nechat si poradit. Odborník vám může pomoci analyzovat Vaši současnou situaci, pojistit vás proti rizikům, správně zabezpečit a současně využívat státní podpory. Vyplatí se to již v mládí: Vše, co nyní uděláte pro své zabezpečení, se vám později vyplatí!

1  emadata.cz
2  ČSÚ
3  europarl.europa.eu
4  mesec.cz
Další kroky k finanční jistotě

Objevte s finančním poradcem nejlepší možnosti vaší individuální životní situace.

Přečtěte si také:

Žena na home office – práce z domova z postele

| OVB Allfinanz, a.s.

Home Office – Tipy pro vytvoření domácí kanceláře pro práci z domova

Ze slunného balkónu, pohodlně z gauče nebo u perfektně vybaveného stolu – práce z domova je možná z jakékoliv místnosti či místa ve vlastním domě či bytě. Práce se stává flexibilnější, a zejména rodiče pak mohou lépe sladit svůj soukromý život s prací. V našem článku se dozvíte vše, co potřebujete o práci z domu vědět.

Mladá dívka s vánočním srdcem – správné investování peněz

| OVB Allfinanz, a.s.

Jak nejlépe zhodnotit peníze: možnosti výhodného spoření a správného investování

Vánoce jsou za dveřmi! Roční prémie, vánoční bonusy a peněžní dary o Vánocích mnohým zpříjemní přelom roku. Ačkoli to může být jakkoli lákavé, utratit hned vše najednou není rozumné. Mnohem lepší a udržitelnější je peníze nechat správně zhodnocovat a investovat tak do vlastní budoucnosti. V následujících odstavcích zjistěte, jak to udělat.