Spoření pro děti: Jaké investice pro děti dávají smysl

|

Smějící se batole – Spořte dětem smysluplně s dětským spořicím plánem
Nejdůležitější fakta o spoření pro děti

Předpokládaný čas čtení: 6 minut

  • Pokud chcete svým dětem spořit peníze, je vždy nejlepší začít co nejdříve. I malé příspěvky totiž mohou udělat z dlouhodobého hlediska velký rozdíl.
  • Existují různé způsoby investování peněz, které rodiče mohou zvážit. Nejdůležitější je zamyslet se nad tím, s jakým cílem a na jaké časové období chcete investovat.
  • Běžné bankovní účty, termínované vklady nebo spořicí účty v bance mají nejnižší riziko, ale nenesou téměř žádný úrok.
  • Fondy, akcie a cenné papíry nabízejí vyšší potenciální výnosy. Dětské spoření do fondů má smysl zejména tehdy, když plánujete investovat dlouhodobě. Dlouhé doby splatnosti vykompenzují případné výkyvy na trhu.
  • Často se pojem „spoření“ používá všeobecně a nesprávně i pro investiční produkty jako synonymum pro různé druhy zhodnocování finančních prostředků – od klasického spoření např. na spořicích účtech, termínovaných vkladech a podobně až po investování do podílových fondů či jinam.
  • Problematika investování a spoření, určených nejen pro děti, tedy obecně akumulace finančních prostředků, je „disciplína“, kde je vždy dobré přizvat odborníka a konzultovat s ním vhodnost daných produktů zejména s ohledem na cíle, míru rizika a časový horizont.

Ať už chcete spořit na řidičský průkaz, vzdělání nebo za účelem zaopatření v pozdějším věku, mějte na paměti, že i díky malým příspěvkům můžete do doby, než budou peníze skutečně potřeba, našetřit nemalou částku. A to především tehdy, začnete-li odkládat prostředky pro vlastní děti či vnoučata již v útlém věku. Jak ale v době nízkých úrokových sazeb a vysoké inflace spořit potomkům tak, aby se to vyplatilo?

Časy spořicích prasátek a vkladních knížek jsou dávno pryč. Alespoň pokud chcete pro své potomky něco dělat dlouhodobě, bude třeba se podívat blíže na různé druhy investic. Nízké úrokové sazby na účtech, záporné úrokové sazby u mnoha bank a vysoká míra inflace znamenají, že peníze ponechané na účtu nebo vkladní knížce neustále ztrácejí hodnotu. Proto je důležité cílit vaše investice na co nejlepší výnos – avšak bez přehnaného rizika.

Proč má spoření pro děti smysl

Děti stojí peníze, to je jasné. A čím jsou starší, tím víc jich na jejich výdaje potřebujete – řidičský průkaz, první auto, pobyt v zahraničí, studium nebo první vlastní byt – všechny náklady, které mladí dospělí mají, sami unesou jen stěží.

Toto všechno nelze ufinancovat pouze prací na částečný úvazek nebo výplatou za brigádu. O to větší úleva je, když pro ně rodiče nebo prarodiče dokážou zajistit finanční polštář už v rané fázi.

I s malými měsíčními příspěvky lze již za jedno či dvě desetiletí postupně nashromáždit velké jmění. Co teprve, když těch desetiletí bude více. Pokud investujete obezřetně a s přiměřeně dobrým výnosem, profitujete také z tzv. efektu složeného úročení. Vaše peněžní prostředky pak v čase neúměrně rostou.

Je vždy důležité, aby byl v dlouhodobém horizontu průměrný výnos nad mírou inflace.

Jak na správné spoření pro děti

Vhodná forma investice závisí především na tom, jak dlouho bude investice trvat.

V dnešní době lze významného výnosu dosáhnout zejména účastí na akciovém trhu, například prostřednictvím investic do fondů. U těchto investic je však důležité plánovat investiční období dlouhodobě, aby bylo možné kompenzovat případné výkyvy trhu.

Pro krátkodobé cíle, například velký nákup v brzké budoucnosti, jsou vhodné jiné formy ukládání peněz.

Batole u stolu se snídaní

Jiná situace opět nastává, když je dítě o něco starší a musí se naučit zacházet s penězi. Cíl a časové období investice jsou vždy rozhodující.

Jaké jsou investiční možnosti pro děti?

Nejprve byste si měli stanovit, jaký cíl, doba zhodnocování a akumulace finančních prostředků jsou pro vás relevantní. Je vaše dítě ještě malé a chcete kumulovat peníze na později? Plánujete v nejbližších letech uskutečnit větší nákup a chcete si na něj dávat peníze stranou? Nebo chcete, aby se vaše dítě naučilo hospodařit s vlastními penězi?

Důležité je také zvážit, jak často a kolik chcete investovat. Můžete odkládat pravidelně menší částky, větší částky jednorázově nebo obojí kombinovat.

Bankovní účty a termínované vklady s vysokou bezpečností

Na běžných bankovních účtech, či dnes už spíše vzácných vkladních knížkách, nebo na termínovaných účtech v bance, můžete peníze pro své děti střádat bezpečným způsobem. Problémem však bude zhodnocení. Kvůli nízkým tržním úrokovým sazbám a v současné době relativně vysoké inflace se vám odložené peníze úročí jen minimálně nebo možná vůbec.

Běžné bankovní či termínované účty nejsou tedy pro dlouhodobou akumulaci finančních prostředků příliš vhodné. Tato forma spoření dává smysl, pokud chcete uspořit peníze v krátkodobém či střednědobém horizontu nebo pokud prostě chcete mít vaše peníze uloženy v bezpečí.

Kromě bezpečnosti je další výhodou u takovýchto „peněz na viděnou“ to, že můžete se svými finančními prostředky nakládat zcela flexibilně. Peníze je možné do banky kdykoliv vložit i je vybrat, takže budete připraveni i na nepředvídané výdaje.

U termínovaných vkladů investujete určitou částku na předem stanovenou dobu. To znamená, že už nejste plně flexibilní, ale úrokové sazby jsou alespoň o něco vyšší než u běžných účtů. Termínovaný účet tady dává smysl, pokud už víte, na co šetříte, a kdy budete peníze opět potřebovat – například na vzdělání či řidičský průkaz za pár let.

Dlouhodobý plán

Pokud začnete dostatečně brzy, vyplatí se plán zahrnující investice s podílovou účastí. Stačí si například otevřít v bance účet, který umožňuje investovat do podílových fondů, ETF nebo samotných akcií.

Možné je investovat jak jednorázové částky, například kdykoliv dostaneme nějaký peněžní dar či bonus, tak odkládat peníze pravidelně. Mnoho bank nabízí „spořicí“ účty pro děti za výhodných podmínek.

Oproti jiným formám investic je zde rozhodně možné dosahovat slušných výnosů. Je však třeba mít na vědomí, že trh vždy podléhá určitým výkyvům – investování do cenných papírů by se tedy rozhodně mělo plánovat dlouhodobě.

Dědeček a vnoučata sázejí květiny

Aby se daly peníze zhodnocovat dlouhodobě,udržitelně i pro další generaci a mohli se zapojit také prarodiče nebo další členové rodiny, plán zahrnující podílové fondy nebo ETF je jednou z nejrozumnějších možností.

Investice do jednotlivých akcií je spíše méně vhodná, protože vyžaduje velmi dobrou znalost akciového trhu a zároveň vysokou ochotu nést značná rizika.

Produkty stavebního spoření se státní podporou

Stavební spoření bylo dlouhou dobu považováno za jednu z nejlepších finančních investic pro vlastní potomky. Bohužel i u těchto finančních produktů jsou úrokové sazby na účtech na velmi nízké úrovni.

Stavební spoření sice zaslouží vysoké body za bezpečnost, rozumné výnosy ale generuje jen stěží.

Stavební spoření může být obzvláště vhodné, když je dítě již trochu starší a potřeba případného úvěru ze stavebního spoření už není tak daleko. Uzavřením smlouvy o stavebním spoření si zajistíte na později aktuálně výhodné úrokové sazby pro úvěr. A kromě toho můžete u stavebního spoření využít státní podpory.

Spořicí účet na vlastní kapesné

Pro starší děti, které se potřebují naučit zacházet s vlastními penězi, nabízí řada bank dětský účet.

Rodiče nebo prarodiče mohou na dětský spořicí účet pravidelně převádět kapesné a mohou zde vkládat i jednorázové částky, například k narozeninám nebo k Vánocům.

Děti tak mohou samy disponovat určitou částkou peněz ve více chráněném prostředí, spořit si na určitá přání a trénovat tak rozumné nakládání s vlastními finančními prostředky.

Kolik peněz mám "naspořit" pro své dítě?

Každý měsíc můžete investovat tolik peněz, kolik uznáte za vhodné.  I malé příspěvky jako 200 nebo 500 korun měsíčně mohou z dlouhodobého hlediska udělat značný rozdíl. Můžete odkládat třeba i čtvrtletně místo měsíčně, pokud jsou pro vás měsíční úložky příliš vysoké.

Zapojit se a přispět něčím na „spoření“ mohou i prarodiče a další dospělí rodinní příslušníci.

Obdržené větší peněžní dary k narozeninám, křtinám apod. pak lze investovat jednorázově.

Důležitou věcí, kterou je třeba mít na paměti je skutečnost, že není nezbytné investovat obrovské částky. Mnohem důležitější je pravidelnost. A také začít co nejdříve. I ty nejmenší příspěvky se za mnoho let nashromáždí, úročí se, a i díky složenému úročení dále rostou.

Kdy bych měl s plánem "spoření" pro děti začít?

Čím dříve začnete, tím lépe. Pokud váš plán odstartujete krátce po narození dítěte, budete mít do jeho plnoletosti spoustu času naakumulovat větší částku.

Navíc, peníze pracují pro vás – dlouhodobě totiž těžíte také ze složeného úročení. Obdržený úrok, který je zpět reinvestován, se v budoucnu znovu úročí, takže hodnota vašich aktiv ještě více roste.

Dlouhodobost také zvyšuje bezpečnost vašeho „spořicího“ plánu. Čím déle plán běží, tím lépe kompenzuje případné výkyvy na akciovém trhu. Důležité je, abyste nepropadli panice při prvním propadu – neustálé vzestupy a pády jsou na trhu naprosto normální a v ideálním případě neděláte nic a jen prostě počkáte.

Ale i když jste nezačali šetřit, nebo někdo pro vás, když jste byli malí, je lepší začít pozdě než nikdy! A je vždy dobré si nechat poradit, jaká investice či spořicí produkt má ve vaší individuální situaci největší smysl.

Pokud máte starší dítě, které naakumulované peníze do doby, kdy se stane zletilým, nutně nepotřebuje a „spořicí“ plán pokračuje až do dospělosti, můžete investice do fondu založit i později, a položit tak základní kámen pro jeho zabezpečení na stáří.

Tipy pro "spořicí" plán pro děti

Jakmile jste se rozhodli pro nějakou formu spoření nebo investování, jediné, co vám zbývá, je začít. S několika tipy a dobrými přípravnými úvahami to není vůbec těžké.

  • I pokud spoření převezmete na sebe, je důležité děti obeznámit s tím, jak s penězi hospodařit již v raném věku. Proberte s dětmi finance a od určitého věku jim stanovte malé kapesné, s kterým mohou sami hospodařit.
  • Staré dobré prasátko se hodí na drobné. Zejména malé děti se často skvěle baví správou malých částek v prasátku a jejich utrácením za maličkosti, jako je zmrzlina, menší hračka nebo něco sladkého z obchodu.
  • Když si v bance otevřete účet, musíte se rozhodnout, zda chcete účet pro vaše spoření otevřít na své jméno, nebo na jméno svého dítěte. Prostředky sice do zletilosti dítěte spravují rodiče, ale nemohou být použity pro vlastní účely. A jakmile váš potomek dosáhne plnoletosti, vy, jako rodiče, už k penězům nemáte žádný přístup.

Nejste si jistí, jakou investici, formu spoření či produkt zvolit, na jaké jméno účet otevřít a co dalšího ještě musíte zvážit? Požádejte odborníka o radu, jak nejlépe postupovat.

Přečtěte si také:

Žena v supermarketu – růst inflace

| OVB Allfinanz, a.s.

Inflace: Jak ochránit své peníze před vysokou mírou inflace?

Ceny potravin a dalšího zboží v posledních měsících nepřetržitě rostou. Pro mnoho domácností je stále obtížnější pokrýt měsíční výdaje kvůli vysokým spotřebitelským cenám. Proč ale vlastně k aktuálnímu cenovému vývoji dochází a jak můžete své peníze před jejich klesající kupní silou ochránit? Vše potřebné se dozvíte zde.

Dítě u bazénu s vodní pistolí – Cestujte bezpečně

| OVB Allfinanz, a.s.

Hurá na dovolenou! Tipy pro cestovní pojištění a váš rozpočet na cestování

Bez ohledu na to, zda cestujeme s batohem po Thajsku, nebo se ubytujeme v all-inclusive hotelu v Tunisku, pro jakoukoliv dovolenou má smysl mít sjednané pojištění. Může se stát, že třeba těsně před dovolenou onemocníte, nebo vám ukradnou věci z hotelového pokoje. Cestovní pojištění vás ochrání před finančními důsledky, a vy tak můžete bezstarostně odjet na dovolenou.