Nejčastější chyby při rozšiřování majetku

|

Sparschwein in das zum Vermögensaufbau eine Münze gesteckt wirdWeisses Sparschwein in das eine Münze gesteckt wird zum Vermögensaufbau

Jak lze navyšovat objem úspor a tím rozšiřovat svůj majetek? Nenávratně pryč je éra vkladních knížek přinášejících solidní výnosy. Současná doba nízkých úrokových sazeb si žádá více kreativity a znalostí. A zdá se, že právě to je často pro investory příliš náročným úkolem. Když se rozšiřování majetku zrovna příliš nedaří, mohou být důvodem následující chyby:

  1. Absence strategie: Bez strategie se majetek jen těžko rozšiřuje. Než se do toho člověk pustí, měl by si rozmyslet následující: Čeho přesně chci dosáhnout? Navyšování hodnoty vlastního majetku je dlouhodobý proces, investor by si proto měl dávat postupné cíle. Ve stanovených intervalech (např. ročně) pak kontrolovat, zda je stále udržován správný kurs. Při výběru vhodné strategie může být dobrým pomocníkem například finanční poradce.
  2. Nerozhodnost s rozšiřováním majetku: Čím dříve člověk začne uskutečňovat svou strategii, tím lépe, protože pak může dříve využívat takzvaného efektu úroku z úroku (více jsme k tomuto tématu psali zde). V dlouhodobém horizontu umožňuje tento efekt solidní rozšiřování majetku i při relativně nízkých finančních příspěvcích.
  3. Neochota riskovat: „Kdo nic neriskuje, nic nezíská“ platí i pro investiční strategie, a to zejména v období nízkých úrokových sazeb například na spořicích účtech jako na nejkonzervativnějším ze spořicích produktů. S rizikem totiž roste i možný výnos. Ale pozor! Není radno vsadit na jednu kartu a například všechny své peníze vložit do vysoce spekulativních finančních produktů. Stejně jako v mnoha jiných oblastech života i zde jde nejen o správné vyvážení, ale i o vlastní ochotu podstoupit riziko (k tématu rizika si můžete přečíst více informací zde). A samozřejmě je třeba brát v potaz dobu, po kterou investujeme. Přičemž platí logika, že čím delší časový horizont, tím více dynamičtější investice můžeme zvažovat.
  4. Zanedbání zajištění rizika: Zdravá míra rizika je v investiční strategii rozumná, avšak v životě nikoli. Kdo tedy plánuje svůj majetek efektivně rozšiřovat, měl by se nejprve bezpodmínečně zajistit. Ochrana proti riziku v tomto smyslu znamená, že si člověk nejprve vytvoří dostatečné likvidní rezervy. Tedy zdroje, které může rychle použít. Kdo totiž všechny své prostředky uvázal do dlouhodobých kapitálových investic, není připraven na neočekávaný finanční výdaj, jakým může být třeba porouchané auto.  Aby se člověk v případě nemoci či neúmyslného poškození cizí věci nedostal do finančních potíží, existují dnes již nepostradatelná pojištění odpovědnosti za škodu v občanském životě nebo pojištění pracovní neschopnosti.
  5. Nedostatečná flexibilita: Způsob spoření a investování by měl odpovídat osobnímu životnímu cíli a sledovat určitou strategii. Navzdory těmto zvoleným cílům a strategiím je ale důležité zachovat si určitou flexibilitu, protože se životní a pracovní modely mohou měnit. Proto by sledovaná strategie, ale zejména i uzavřené smlouvy měly být variabilní a počítat s možnými změnami okolností.
  6. Chybějící odborné informace: Dnešní doba nabízí širokou škálu možností, jak budovat majetek a získávat informace. Přitom se lze obrátit na profesionální služby finančního poradce. I tak by ale měl investor rozumět svým investičním produktům a neustále pracovat na zvyšování své finanční gramotnosti.

Shrnutí: Při rozšiřování majetku je alfou a omegou flexibilní strategie odpovídající životnímu cíli. Pokud navíc s investováním začneme včas, informujeme se o různých produktech a máme dostatečně zajištěna rizika, jsme jako správci vlastního majetku na dobré cestě. Finanční poradci OVB vám rádi poskytnou podporu ve všech těchto bodech a pomohou vám realizovat vaše osobní finanční přání a cíle.

Přečtěte si také:

| OVB Allfinanz, a.s.

Zimní automobilová sezóna začíná. Musí řidiči přezouvat na zimáky?

Nezapomeňte na bezpečnost vašeho automobilu na komunikacích pokrytých sněhem, ledem či námrazou a nepodceňujte přezutí z letních na zimní pneumatiky. Kromě vaší bezpečnosti to může mít vliv i na případné pojistné plnění.

Frau in Küche mit Zettelwirtschaft und Computer

| OVB Allfinanz, a.s.

Ranní ptáče a spoření na penzi

Myslet na stáří již v mladém věku? Dělá to málokdo. Výhody včasného zabezpečení jsou přitom očividné.