Zaměstnání, odborné vzdělávání, nebo studium na vysoké škole: Co se více vyplatí?

|

Smějící se student – Odborné vzdělávání
Nejdůležitější fakta o školení nebo studiu

Předpokládaný čas čtení: 4 minut

 • Nástup do zaměstnání je vhodný zejména pro prakticky smýšlející lidi, kteří chtějí brzy pracovat ve firmě a začít tak vydělávat peníze.
 • Studium na vysoké škole je obzvláště zajímavé pro ty, kteří se rádi vzdělávají a chtějí být otevřeni široké škále kariérních příležitostí.
 • Pro ty, kdo se chtějí nejen dále vzdělávat, ale zároveň stojí o získání praktických zkušeností, může být správnou cestou vyšší odborná škola.

Každý jsme jiný, jinak talentovaný, s rozdílným přístupem k práci i ke studiu. Pro někoho je vysoká škola základem, někdo už v devíti letech ví, co chce dělat a jak to udělá, a škola je tak pro něj zdržením. Je nutné si uvědomit, co z toho je právě pro vás ideálním řešením do budoucnosti.

Ti, kteří mají stabilní sebevědomí, praktické smýšlení a přirozenou průbojnost, se mohou dobře uchytit bez vyššího vzdělání. Dokonce toto rozhodnutí pro ně může být výhodou, protože nabydou mnohem dříve cenné zkušenosti a praxi. Navíc dnešní doba v rámci předávání informací nabízí geniální nástroje pro sebevzdělávání v podobě internetu, kurzů, školení. Existuje velké množství materiálu snad na každé téma, ze kterého se můžete sebevzdělávat. Není to však pro každého, vyžaduje to notnou dávku sebedisciplíny a sebeuvědomění. Pro ty, kteří své sebevědomí potřebují opřít o vědomosti, tedy nastudovat problematiku svého oboru do větší hloubky, je vhodnější jít cestou studia na odborné vyšší škole, kde dostanou vzdělání teoretické i praktické zároveň.

A protože jsme každý jiný, pro ty, kteří potřebují věci nejdříve do hloubky pochopit a uchopit je, být odborníky na dané téma a jsou studijními typy, bude nejvhodnější zvolit cestu studia na vysoké škole.

V každém případě by mladí lidé při rozhodování o své budoucnosti měli kromě toho zároveň přemýšlet nad financemi a potřebným pojištěním.

Jde dost možná o jedno z nejdůležitějších rozhodnutí v životě mladých lidí – otázka, jež vyvstane po získání maturity. V dnešní době existuje nespočet možností a cest, ale tato velká volba není vždy jednoduchá. Proto je nutné se uklidnit, nadechnout a poctivě se zamyslet a promyslet, co chcete dělat. Jak můžete najít to, co je pro vás nejlepší? A je pro Vás vhodnější vysokoškolský diplom nebo odborná praxe, či rovnou zaměstnání? Ukážeme Vám výhody a nevýhody, dáme vám pár tipů, které Vám rozhodování usnadní.

Praxe na vyšší odborné škole

Vyšší odborné školy v Čechách kombinují teoretické vzdělávaní s absolvováním odborné praxe. Studium na vyšší odborné škole trvá obvykle 3 roky. Na rozdíl od vysokoškoláků tady získá student vyšší odborné školy nejen teoretické poznatky, ale zároveň, i praktické zkušenosti.

Jaké jsou výhody odborného vzdělávání na vyšší odborné škole?

 • Získání odborné praxe v kombinaci s teoretickým vzděláním - to je rozhodně největší výhodou – oproti tomu vysoké školy kladou důraz především na teoretickou výuku, absolventům vysokých škol tak většinou chybí praktické zkušenosti.
 • Lepší uplatnění na trhu práce oproti lidem s maturitou. Jako absolvent vyšší odborné školy získáte nejen hlubší teoretické poznatky, ale můžete se v životopise pochlubit i praktickými zkušenostmi.
 • Je spousta oborů, kde se absolvování vyšší odborné školy vyžaduje a bez něj nemůžete danou pozici vykonávat.
 • Vyšší platové ohodnocení oproti lidem s maturitou.

 

Jaké jsou nevýhody vyšší odborné školy?

 • Nevýhodou je fakt, že jsou jisté profese, u kterých dá zaměstnavatel přednost vysokoškolskému vzdělanému člověku kvůli, byť mnohdy spíše teoretickým, znalostem v oboru.
 • Z výše uvedeného důvodu můžete mít i nižší platové ohodnocení.
 • Menší možnosti v kariérním postupu oproti vysokoškolsky vzdělaným kolegům.
 • Z důvodu specifičtějšího zaměření se mohou zúžit i Vaše možnosti uplatnění.
 • Na vyšších odborných školách se musí platit školné.

Zaměstnavatelé stále mohou dávat přednost vysokoškolskému diplomu, což může vést k tomu, že budete mít oproti člověku s vysokoškolským vzděláním dlouhodobě nižší plat. Možnosti postupu také nejsou tak široké jako po absolvování vysoké školy. Odborné vzdělávání je většinou specifičtěji zaměřené, což omezuje oblasti, ve kterých byste mohli pracovat. Za studium na vyšších odborných školách se navíc platí školné.

Dívka na židli se odborně vzdělává

Studium na vysoké škole

Přemýšlíte o dalším studiu a nejste si jistý/á, na co byste se měl/a specializovat? Pokud nechcete hned po maturitě začít budovat kariéru a máte o nějaký obor velký zájem, může být studium na vysoké škole správným krokem. Na českých vysokých školách je pro získání bakalářského titulu potřeba studovat obvykle tři roky, pro magisterský titul pět let. Na některých univerzitách máte pak také možnost dále pokračovat doktorským studijním programem.

Jaké jsou výhody vysokoškolského studia?

Jedním z hlavních důvodů, proč se mnoho mladých lidí rozhodne dále studovat na vysoké škole, je potenciálně vyšší plat a fakt, že budete expertem na danou oblast. Průměrný plat vysokoškoláka je až o 20 000 Kč vyšší než u člověka s maturitní zkouškou. Další výhody vysokoškolského studia jsou:

 • Máte možnost stát se opravdovým znalcem, expertem na vámi vybranou oblast, která Vás skutečně zajímá.
 • Máte lepší kariérní příležitosti. Díky získání statusu vysokoškolsky vzdělaného člověka na Vás bude potenciální zaměstnavatel zpravidla lépe pohlížet.
 • Díky vědomostem získáte v daném oboru sebevědomí. Máte možnost získat zkušenosti v zahraničí. Vysokoškolský studijní program často umožňuje strávit nějaký semestr v zahraničí, což Vám přinese i mezinárodní zkušenosti a kontakty.
 • Nižší riziko nezaměstnanosti. Lidé s vyšším vzděláním jsou statisticky méně často nezaměstnaní, případně je také jejich doba bez zaměstnání kratší.

Jaké jsou nevýhody studia na vysoké škole?

Protože na vysoké škole většinou studujete pár let, do práce nastoupíte až po ukončení studia. Pokud tedy nemáte navíc nějakou studentskou brigádu či placenou stáž při studiu, pravidelný příjem jako student zpravidla nemáte – přesto potřebujete finance na učebnice a jiné studijní materiály apod. Pokud se rozhodnete studovat na soukromé vysoké škole, budete také muset platit školné – financování vašeho studia byste si měli promyslet, než se pro něj rozhodnete.

 • Vysokoškolský diplom navíc není zárukou okamžitého zaměstnání. Další nevýhodou je nedostatek praktických zkušeností, který však lze kompenzovat praxí během studia nebo trainee programy po získání vysokoškolského diplomu.
 • Během studia se těžko naplno pracuje.
 • Z toho můžou vyplývat problémy s financováním studentského života. Už nejste dítě, tudíž nemůžete očekávat plné financovaní ze strany rodičů, ale zároveň nemáte pravidelný příjem, a platby nepočkají. Je tudíž nutné tento bod rozumně promyslet a naplánovat, jak v této době budete získávat prostředky na každodenní fungování
 • Nedostatek praktických zkušeností může být pro některé zaměstnavatele silným hendikepem.

Užitečné tipy pro období po maturitě

Rozhodnout se o své budoucnosti není nejsnadnější. V případě studia na univerzitě je potřeba podat přihlášku i několik měsíců předem. Bohužel musíte počítat i s možností, že se Vám na vysokou školu nepodaří dostat hned a budete muset počkat další rok. Stejně tak Vám může nalezení vhodného zaměstnání po ukončení střední školy nějakou dobu trvat. Abyste čas během takového čekání mohli využít smysluplně, máme pro Vás pár tipů:

1. Studium jazyků

Převážná většina lépe placených pozic ve firmách dnes vyžaduje znalost alespoň jednoho cizího jazyka. Období po maturitě můžete efektivně využít studiem cizího jazyka, přidáte svému životopisu na atraktivitě a pro svého budoucího zaměstnavatele tímto zvýšíte svou hodnotu. Kromě pomaturitního studia cizích jazyků na jazykové škole vám pomůže zlepšit Vaše jazykové znalosti, když vyjedete do zahraničí. Možností je dnes spousta – můžete si přivydělávat uklizením, hlídat děti, najít si odbornou stáž ve firmě nebo pomáhat v cizině jako dobrovolník.

2. Rekvalifikační kurzy

Další smysluplnou možností, jak se rozvíjet po maturitě, jsou rekvalifikační kurzy. Záleží na tom, co Vás zajímá – můžete se stát rekvalifikovaným masérem nebo i fotografem, můžete si dodělat specifický řidičský průkaz nebo využít intenzivní přípravný kurz na vysokou školu. Rekvalifikační kurz Vás k vysněnému zaměstnání může posunout stejně nebo i více než vysoká škola. Ostatně je rozhodně lepší být dobrý a spokojený masér s rekvalifikačním kurzem, než špatný a nešťastný účetní s vysokou ekonomickou.

3. Udělejte si jasno ohledně financování

Ještě před začátkem studia na vyšší či vysoké škole je dobré si ujasnit finanční náklady spojené s celým vzděláváním. Do těchto výdajů musíte započítat nejen náklady spojené se studiem, ale i výdaje „běžného provozu“. Z toho vyplývá, že před nástupem do školy musíte mít jasno v následujících finančních otázkách: „Kolik mě bude stát školné (pokud na škole je)? Mám nárok na stipendium? Zvládnu pokrýt své životní náklady z kapesného od rodičů, nebo se budu muset také zapojit do zlepšení své finanční situace?“ Pokud se těmito otázkami začnete zabývat včas, můžete lépe plánovat.

4. Ověřte si možnosti pojištění a vhodných finančních produktů

Jaká pojištění potřebují studenti, brigádníci či případní zaměstnanci – na plný nebo částečný úvazek? Zdravotní pojištění, pojištění odpovědnosti, úrazové, životní pojištění apod.  Víte například, že čím dříve uzavřete životní rizikové pojištění, tím je pojistné nižší, protože jste pro pojišťovny méně rizikoví? A nejde jen o pojištění. Existují finanční produkty, které čím dříve sjednáte, tím lépe pro Vás budou v čase pracovat. Jde zejména o dlouhodobé investiční produkty, kterými můžete řešit důchod. A přestože zejména mladí lidé mají tendenci důchod, jeho řešení a dobu, za kterou nastane, bagatelizovat, právě v mladém věku lze udělat rozhodnutí, za které budete ve stáří vděčni. Nehledě na osvojení si důležitého návyku odkládat část vydělaných peněz a tvorbu dlouhodobé rezervy.

Jaká pojištění potřebujete?

Naši finanční poradci vám doporučí, která pojištění je dobré sjednat, a jaké finanční produkty s ohledem na vaši finanční situaci, pro vás mohou být vhodné.

Přečtěte si také:

Mladá žena běhající v parku

| OVB Allfinanz, a.s.

Pojištění pro mladé: vše, co potřebujete vědět

Pojištění pracovní neschopnosti, pojištění domácnosti nebo pojištění odpovědnosti za škodu – seznam pojištění je dlouhý a udržet si v něm přehled je téměř nemožné. Pro každou životní situaci, každou cennou věc a každou situaci existuje pojištění. Která pojištění potřebujete? Která jsou méně důležitá? V tomto článku se dozvíte, která pojištění mají pro mladé lidi největší smysl.

Silná žena dívající se do kamery – vyjednávání o zvýšení platu

| OVB Allfinanz, a.s.

Jak si říct o zvýšení platu či mzdy: Užitečné tipy a triky

Už nějakou dobu jste ve své první skutečné práci. Všechno jde skvěle, jen váš plat by mohl být vyšší. Než však absolvujete svou první diskuzi o zvýšení mzdy, je několik věcí, které byste měli zvážit. O jakou mzdu si můžete požádat? Kdy je na to nejlepší čas a jak se na vyjednávání o zvýšení připravit? Zde se dozvíte, jaké tipy a triky byste měli mít na paměti, abyste dosáhli svého požadovaného platu.