Valná hromada OVB: Ohlédnutí za úspěšným obchodním rokem 2020 a dynamickým startem do roku 2021

|

Kolín nad Rýnem, 9. června 2021. Akcionáři OVB Holding AG na dnešní virtuální valné hromadě velkou většinou schválili předložené body programu.  Hlasování se přitom zúčastnili akcionáři, kteří drží zhruba 97 procent základního kapitálu.

Akcionáři schválili dividendu ve výši 1,00 euro

Akcionáři velkou většinou odsouhlasili návrh představenstva a dozorčí rady na vyplacení dividendy ve výši 75 centů za uplynulý obchodní rok a k tomu navíc jednorázový jubilejní bonus ve výši 25 centů na akcii, protože loňský rok společnost oslavila 50 let své existence.

Dále akcionáři zvolili do dozorčí rady paní Julii Wiensovou (51), finanční ředitelku společnosti Basler Versicherungen. Vystřídá pana Maximiliana Becka, který ke konci dnešní valné hromady rezignoval na své místo v dozorčí radě.

Velkou většinou také valná hromada schválila činnost představenstva a dozorčí rady, jmenování auditora a změny stanov. V dalších hlasováních valná hromada schválila systém odměňování pro členy a členky představenstva a dozorčí rady společnosti.

Úspěch v tvrdě konkurenčním prostředí na evropském trhu jako základ dobrých hospodářských výsledků

Předseda představenstva OVB Holding AG Mario Freis se na začátku ohlédl za úspěšným obchodním rokem 2020 a objasnil primární důvody úspěchů: „OVB je připravena adaptovat se na změny prostředí a dokáže flexibilně, rychle a efektivně reagovat na neočekávané situace.“

Po vypuknutí pandemie se společnosti OVB podařilo v krátké době pokračovat v poskytování služeb digitálním a bezkontaktním způsobem. „To bylo mimořádně důležité, protože naši klienti naléhavě potřebovali naše rady v celé Evropě,“ vysvětluje Freis.

V prvním čtvrtletí tohoto roku vzrostly tržby skupiny o 17,7 procenta a výrazně se zvýšil také zisk (EBIT marže dosáhla 7,5 procenta oproti 5,9 procenta ve stejném čtvrtletí předchozího roku), takže OVB úspěšně vstoupila i do roku 2021. „Pandemie dále zvýšila poptávku lidí po kvalifikovaném komplexním finančním poradenství. To, že společnosti OVB důvěřuje stále větší počet lidí, nás naplňuje hrdostí a potvrzuje náš přístup v podobě osobního, komplexního poradenství,“ doplňuje Freis.

Směrem k akcionářkám a akcionářům společnosti výkonný ředitel zdůraznil: „Naše vynikající výsledky a vysoce likvidní pozice nám vytváří vhodné podmínky k dalšímu provoznímu a strategickému růstu. Rozhodli jsme se, že v následujících letech budeme expandovat jak na stávajícím trhu, tak na nové trhy.“

Skupina i nadále počítá s významným nárůstem výnosů ze zprostředkovatelské činnosti a provozního zisku (EBIT) v celém letošním roce.

Dozorčí rada společnosti OVB Holding AG má toto složení: Michael Johnigk (předseda dozorčí rady), Dr. Thomas A. Lange (místopředseda), Markus Jost, Wilfried Kempchen, Harald Steirer a Julia Wiensová.

Členy představenstva společnosti OVB Holding AG jsou: Mario Freis (CEO), Frank Burow (CFO) a Thomas Hücker (COO).

Výsledky hlasování o jednotlivých bodech si můžete prohlédnout na stránce www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především na klienty orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými produkty uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku. Společnost OVB působí v současné době v 15 evropských zemích. Celkem 5 358 finančních poradců provozujících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost pečuje o zhruba 4,01 milionu klientů. V roce 2020 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkový výnos ve výši 270,6 mil. eur a EBIT ve výši 14,9 mil. eur.

OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

OVB Allfinanz, a.s., byla založena v České republice v roce 1992. Jsme hrdí na to, že jsme s více než jedním milionem klientů a více než čtyřmi miliony sjednaných smluv jednou z nejúspěšnějších zemí v rámci celého holdingu.

Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu:

www.ovb.cz ➔ Tisk ➔ Tiskové zprávy

Celý projev předsedy představenstva společnosti OVB Holding AG na valné hromadě je dostupný na stránce:
www.ovb.eu/investor-relations/hauptversammlung.