Valná hromada OVB Holding AG: schválena dividenda ve výši 0,90 EUR

|

Kolín nad Rýnem, 14. června 2023

Akcionáři na dnešní řádné valné hromadě společnosti OVB Holding AG (ISIN DE0006286560) v kolínském hotelu Steigenberger výraznou většinou schválili všechny  body programu. Valná hromada se po třech virtuálních shromážděních za sebou konala poprvé fyzicky. 

Nová strategie "OVB Excellence 2027" má pokračovat v úspěšném rozvoji holdingu. 

Předseda představenstva OVB Holding AG Mario Freis ve svém projevu shrnul úspěšný hospodářský rok 2022 a zasadil pozitivní vývoj společnosti OVB do kontextu právě uzavřeného strategického období: „V posledních pěti letech jsme se modernizovali, digitalizovali, rozvíjeli svůj potenciál a pokračovali v expanzi. Uplynulý hospodářský rok jsme, navzdory složité hospodářské situaci, zakončili úspěšně. Společnost OVB dosáhla potřetí za sebou rekordního obratu.“

Ve své řeči se Mario Freis dále zaměřil na nadcházející strategii "OVB Excellence 2027", která vznikla na základě aktuálních trendů a rozsáhlých průzkumů mezi stakeholdery. V rámci této strategie se OVB zaměří na čtyři ústřední témata – "Sales and Career Excellence", "Expansion and Innovation", "Operational Excellence" a "People and Organization", v rámci nichž bude společnost směřovat svůj další růst do budoucna.

Akcionáři schválili dividendu ve výši 0,90 EUR

Akcionáři se usnesli na výplatě dividendy ve výši 0,90 EUR na akcii. Při počtu 14 251 314 kusových akcií s nárokem na dividendu to odpovídá objemu vyplácených dividend ve výši 12 826 182,60 EUR. Dále byly představenstvo a dozorčí rada zproštěny odpovědnosti a auditorská společnost Pricewaterhouse-Coopers GmbH,  Düsseldorf, jako auditor účetní závěrky a konsolidované účetní závěrky za rok 2023, a auditorská společnost KPMG AG, Düsseldorf, určeny jako auditoři pro případnou kontrolu průběžných finančních výkazů za první čtvrtletí hospodářského roku 2024. Akcionáři dále schválili předloženou zprávu o odměňování za hospodářský rok 2022 a změnu stanov, která umožní konání budoucích virtuálních valných hromad.

Protože na valné hromadě vypršely řádné mandáty všech členů dozorčí rady, byly dalším bodem programu nové volby. Akcionáři přijali návrh společnosti: kromě  opětovného zvolení Michaela Johnigka, Dr. Thomase Langeho a Julie Wiens byli do dozorčí rady zvoleni osvědčení znalci oboru a vůdčí osobnosti: Sascha Bassir, Roman Juráš a Torsten Uhlig. Jmenovaní budou vykonávat svůj mandát do okamžiku ukončení valné hromady, která rozhodne o zproštění odpovědnosti dozorčí rady za hospodářský rok 2027. 

Na valné hromadě bylo zastoupeno celkem 96,99 procent základního kapitálu.

Výsledky hlasování o jednotlivých bodech si můžete prohlédnout na https://www.ovb.eu/investor-relations.html. Celý projev předsedy představenstva OVB Holding AG na valné hromadě je rovněž k dispozici na https://www.ovb.eu/investor-relations.html

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. 

OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými produkty uspokojuje individuální potřeby svých klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku. 

Společnost OVB působí v současné době v 16 evropských zemích. 5 785 finančních poradkyň a poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 4,27 milionu klientů/klientek. V roce 2022 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkový výnos ve výši 331,9 mil. EUR a EBIT ve výši 22,0 mil. EUR. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).