Společnost OVB Holding AG zaznamenala ve třetím čtvrtletí silný růst obratu

|

V Kolíně nad Rýnem, dne 8. listopadu 2023 

Společnost OVB Holding AG, jedna z předních evropských skupin v oblasti zprostředkování finančních služeb se sídlem v Kolíně nad Rýnem, zvýšila provizní příjmy v rámci holdingu v prvních devíti měsících roku 2023
o 5,3 % na 260,3 milionů EUR, a to s rostoucí dynamikou ve třetím čtvrtletí.

Holding OVB kromě toho dokázal opět zvýšit počet klientů a finančních poradců. Počet klientů se meziročně zvýšil o 4,7 % na 4,46 milionů. Počet spolupracovníků v Evropě, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, v meziročním srovnání stoupl o 4,4 % na 5 896, a potvrdil tak pokračující růstový trend, který začal před čtyřmi lety.

Obchodní vývoj regionů

Holding OVB zvýšil v prvních devíti měsících roku 2023 obrat v regionu střední a východní Evropy o 14,6 % ze 127,5 milionů EUR na 146,1 milionů EUR. Provizní příjmy v regionu Německa ve výši 42,7 milionů EUR byly po třech čtvrtletích ještě o 5,2 % pod úrovní předchozího srovnávacího období. V regionu jižní a západní Evropy se provizní příjmy snížily o 4,2 % na 71,4 milionů EUR. 

Úspěšné třetí čtvrtletí se silným růstem obratu

V období od července do září 2023 holding OVB meziročně výrazně zvýšil provizní příjmy o 15,8 %. K tomuto výsledku přispěly všechny regiony. Region Německa dosáhl růstu obratu o 7,2 %, v regionu jižní a západní Evropy se provizní příjmy zvýšily o 5,6 %. 

Nejdynamičtěji se ve třetím čtvrtletí vyvíjel region střední a východní Evropy, který vykázal růst obratu o 24,2 %.

Mario Freis, CEO společnosti OVB Holding AG, sděluje:„Díky angažovanosti a nasazení celého týmu OVB pozorujeme v roce 2023 rostoucí dynamiku vývoje a třetí čtvrtletí jsme proto ukončili velmi úspěšně. Navzdory přetrvávajícím rizikům máme dobře našlápnuto do závěrečného období roku a věříme, že překonáme naše celoroční růstové cíle.“

EBIT v cílovém pásmu

Zisk před úroky a zdaněním se v prvních devíti měsících roku 2023 vyvíjel podle plánu a dosáhl 11,4 milionů EUR (předchozí srovnávací období: 15,4 milionů EUR). Kromě zvýšení nákladů v důsledku inflace a vyšších nákladů na školení jsou příčinou také náklady na realizaci naší firemní strategie OVB Excellence 2027", vysvětluje CFO Frank Burow. Finanční výsledek jsme dokázali viditelně zlepšit, a dosáhli jsme tak výsledku na akcii na úrovni předchozího srovnávacího období."

Výhled na celý rok

V nadále náročném tržním prostředí aktuálně přetrvává řada rizik. Na základě dosavadního průběhu hospodářského roku se však holding OVB dívá do budoucna s optimismem. Za předpokladu, že bude i nadále pokračovat dynamický vývoj z třetího čtvrtletí, představenstvo odhaduje, že holding OVB dosáhne úrovně provizních příjmů za hospodářský rok 2023 v rozmezí od 350 do 360 milionů EUR. Stejně tak předpokládá zisk před úroky a zdaněním mezi 16 a 19 miliony EUR.

Ukazatele holdingu OVB za tři čtvrtletí roku 2023

Provozní ukazatele

 

Jednotka

1. 1. - 30. 9. 2022

1. 1. - 30. 9. 2023

Změna

Klienti

počet

4,26 mil.

4,46 mil.

+4,7 %

Finanční poradci*

počet

5 648

5 896

+4,4 %

Provizní příjmy

mil. EUR

247,2

260,3

+5,3 %

Finanční ukazatele

 

Jednotka

1. 1. - 30. 9. 2022

1. 1. - 30. 9. 2023

Změna

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

15,4

11,4

-25,7 %

Marže EBIT

%

 

6,2

 

4,4

-1,8 % bodu

Hospodářský výsledek holdingu podle podílu ostatních společníků

mil. EUR

9,2

9,1

-0,2 %

Výsledek na akcii (základní)

EUR

0,64

0,64

-0,2 %

Ukazatele ke třem čtvrtletím roku 2023 podle regionů 

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

1. 1. - 30. 9. 2022

1. 1. - 30. 9. 2023

Změna

Klienti

počet

2,92 mil.

3,08 mil.

+5,6 %

Finanční poradci*

počet

3 365

3 658

+8,7 %

Provizní příjmy

mil. EUR

127,5

146,1

+14,6 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

 

mil. EUR

13,1

13,1

 

-0,5 %

Marže EBIT

%

10,3

8,9

-1,4 % bodu

Německo

 

Jednotka

1. 1. - 30. 9. 2022

1. 1. - 30. 9. 2023

Změna

Klienti

počet

615 967

613 767

-0,4 %

Finanční poradci*

počet

1 213

1 172

-3,4 %

Provizní příjmy

mil. EUR

45,1

42,7

-5,2 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

 

mil. EUR

5,2

3,2

 

-39,0 %

Marže EBIT

%

11,5

7,4

-4,1 % bodu

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

1. 1. - 30. 9. 2022

1. 1. - 30. 9. 2023

Změna

Klienti

počet

729 965

767 136

+5,1 %

Finanční poradci*

počet

1 070

1 066

-0,4 %

Provizní příjmy

mil. EUR

74,6

71,4

-4,2 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

5,2

2,3

 

-55,5 %

Marže EBIT

%

7,0

3,3

-3,8 % bodu

U procentních údajů a čísel mohou nastat rozdíly způsobené zaokrouhlením. Procentní údaje jsou zaokrouhleny na tisíce EUR.

*Počet finančních poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost