OVB začíná obchodní rok 2019 s výrazným plusem v obratu

|

Kolín, 8. května 2019. Holding OVB, evropský finanční zprostředkovatel, dobře vstoupil do roku 2019. Výnosy ze zprostředkování dosáhly v měsících leden až březen celkem 63,1 mil. eur a tím se dostaly výrazně nad hodnotu předchozího roku o 7,8 procenta. Přitom byl vývoj obchodu pozitivně ovlivněn také první konsolidací belgické dceřiné společnosti.

Počet klientů OVB, o které se starají finanční poradci nyní již v patnácti evropských zemích, vzrostl ve srovnání s rozhodným dnem uplynulého roku o více než 250 000 na současných 3,63 milionu klientů. I při získávání nových finančních poradců byla OVB úspěšná. Jejich počet – tedy těch, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost – stoupl v celé Evropě z 4 709 o 4,3 procenta na 4 911.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG, je s dosavadními obchodními výsledky v roce 2019 spokojený: »Jsme rádi, že jsme mohli budovat naše prodeje v prvním čtvrtletí po celé Evropě a dodatečně jsme mohli ukončit nákup našeho belgického dceřiného podniku.«

S operativním výsledkem 2,6 milionu eur dosaženým v prvních třech měsících roku nemohla OVB – hlavně na základě nákladů, které na rozdíl od předchozího roku vznikly o jedno čtvrtletí dříve – zcela dosáhnout hodnoty předchozího roku. Pozitivně se vyvíjel výsledek holdingu, který vzrostl z 1,9 na 2,4 milionu eur.

Prognóza pro celý rok 2019 zůstává nezměněná: Představenstvo očekává pro obchodní rok 2019 celkově výrazný nárůst obratu, a to i v důsledku přínosu z nového belgického trhu. I přes nadále vysoké náklady na strategická opatření by se operativní výsledek měl zvyšovat a měl by se pohybovat v rozmezí 13,5 až 14,0 milionu eur.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří a ochrany a budování majetku. Společnost OVB působí v současné době v 15 evropských zemích.

4 911 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje zhruba o 3,63 milionu klientů.

V roce 2018 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 231,3 milionu eur a EBIT ve výši 13,2 milionu eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

OVB Allfinanz, a.s., byla založena v České republice v roce 1992. Jsme hrdí na to, že jsme s více než jedním milionem klientů jednou z nejúspěšnějších zemí v rámci celého holdingu. OVB má více než 2 500 finančních poradců (vázaných zástupců registrovaných ČNB).

Prezentace výsledků prvního čtvrtletí roku 2019 a průběžná zpráva je pro vás připravena ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.

Ukazatele holdingu OVB za první čtvrtletí roku 2019

Provozní ukazatele

 

Jednotka

1.1. – 31.3.2018

1.1.  31.3.2019

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

3,37 mil.

3,63 mil.

+7,7 %

Finanční poradci* (31. 3.)

počet

4 709

4 911

+4,3 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. eur

58,6

63,1

+7,8 %

* Počet fin. poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

Finanční ukazatele

 

Jednotka

1.1. – 31.3.2018

1.1. – 31.3.2019

Změna

Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)

mil. eur

2,9

2,6

–11,9 %

Marže EBIT**

%

5,0

4,1

–0,9 % bodů

Hospodářský výsledek koncernu

mil. eur

1,9

2,4

+28,1 %

Výsledek na akcii (nezředěný)

euro

0,13

0,17

+28,1 %

** Na základě výnosů ze zprostředkování

Ukazatele k prvnímu čtvrtletí 2019 podle regionů

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

1.1. – 31.3.2018

1.1. – 31.3.2019

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

2,29 mil.

2,42 mil.

+5,3 %

Finanční poradci* (31. 3.)

počet

2 748

2 779

+1,1 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. eur

29,4

29,0

–1,1 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

2,0

1,5

–25,4 %

Marže EBIT**

%

6,7

5,1

–1,6 % bodů

* Počet fin. poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** Na základě výnosů ze zprostředkování

Německo

 

Jednotka

1.1. – 31.3.2018

1.1. – 31.3.2019

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

618 793

616 307

–0,4 %

Finanční poradci* (31. 3.)

počet

1 306

1 299

–0,5 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. eur

14,5

14,9

+2,8 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

1,7

1,9

+11,5 %

Marže EBIT**

%

11,9

12,9

+1,0 % bodů

* Počet fin. poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** Na základě výnosů ze zprostředkování

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

1.1. – 31.3.2018

1.1. – 31.3.2019

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

461 152

600 534

+30,2 %

Finanční poradci* (31. 3.)

počet

655

833

+32,2 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. eur

14,7

19,2

+30,6 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

1,5

1,3

–17,6 %

Marže EBIT**

%

10,4

6,6

–3,8 % bodů

* Počet fin. poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** Na základě výnosů ze zprostředkování