OVB vstupuje do obchodního roku 2021 velmi dynamicky

|

V Kolíně nad Rýnem, 11. května 2021. Evropský holding pro finanční zprostředkování OVB zahájil nový obchodní rok dynamicky a v prvním čtvrtletí roku 2021 dosáhl výnosů ze zprostředkování ve výši 78,7 mil. eur. Tím byl překonán obrat stejného časového období minulého roku o 17,7 %. K tomuto pozitivnímu vývoji přispěly všechny tři regiony holdingu. Počet klientů OVB obsluhovaných v 15 evropských zemích vzrostl o 3,6 % na téměř 4,01 milionu. I počet finančních zprostředkovatelů, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, se ke konci března 2021 zvýšil o 317 na 5 358 zprostředkovatelů v celé Evropě.

„Úspěšně jsme zahájili obchodní rok a znovu jsme výrazně dosáhli naší dynamiky růstu. Tento pozitivní vývoj na široké evropské základně nás přiměl zvýšit naši roční prognózu,“ říká Mario Freis výkonný ředitel OVB Holding AG.

V nejsilnějším regionu střední a východní Evropy výrazně vzrostly výnosy ze zprostředkování, a to o 15,5 % na 36,3 mil. eur. Výnosy ze zprostředkování docílené v regionu Německa vzrostly o 3 % na 16,6 mil. eur. Regionu jižní a západní Evropy se podařilo zvýšit svůj obrat o jednu třetinu na 25,9 mil. eur.

S operativním výsledkem 5,9 mil. eur dosaženým v prvních třech měsících roku dokázala OVB překročit hodnotu čtvrtletí předchozího roku o 50,6 %. EBIT se v regionu střední a východní Evropy podařilo zvýšit o 42 % na 3,6 mil. eur (předchozí rok: 2,5 mil. eur).
V regionu Německa vzrostl operativní výsledek o 8,6 % na 2,8 mil. eur. V regionu jižní a západní Evropy byl zaznamenán skokový nárůst o 151,9 % a operativní výsledek zde dosáhl 2,5 mil. eur (předchozí rok: 1,0 mil. eur).

Prognóza 2021

Jak již bylo řečeno 19. dubna, OVB očekává, vzhledem k vysoké dynamice růstu v prvním čtvrtletí, a s výhradou zatím neodhadnutelných dalších dopadů trvající pandemie COVID-19, pro celý rok 2021 výrazný nárůst výnosů ze zprostředkování a operativního výsledku (EBIT). Zprvu vycházela OVB pro obchodní rok 2021 ještě z toho, že výnosy ze zprostředkování oproti obchodnímu roku 2020 (270,6 mil. eur) lehce porostou a EBIT bude ležet na úrovni obchodního roku 2020 (14,9 mil. eur).

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především na klienty orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými produkty uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku. Společnost OVB působí v současné době v 15 evropských zemích. Celkem 5 358 finančních poradců provozujících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost pečuje o zhruba 4,01 milionu klientů. V roce 2020 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkový výnos ve výši 270,6 mil. eur a EBIT ve výši 14,9 mil. eur.

OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

OVB Allfinanz, a.s., byla založena v České republice v roce 1992. Jsme hrdí na to, že jsme s více než jedním milionem klientů a více než čtyřmi miliony sjednaných smluv jednou z nejúspěšnějších zemí v rámci celého holdingu.

Prezentace výsledků prvního čtvrtletí roku 2021 a průběžná zpráva je pro vás připravena ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.

Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu:

www.ovb.eu ➔ Tisk ➔ Tiskové zprávy.

 

Ukazatele holdingu OVB za první čtvrtletí roku 2021

 

Provozní ukazatele

 

Jednotka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

3,87 mil.

4,01 mil.

+3,6 %

Finanční poradci (31. 3.)*

počet

5 041

5 358

+6,3 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. EUR

66,8

78,7

+17,7 %

 

 

 

 

 

 

Finanční ukazatele

 

Jednotka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Změna

Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)

mil. EUR

3,9

5,9

+50,6 %

Marže EBIT**

%

5,9

7,5

+1,6 % bodu

Holdingový výsledek
(podle podílu ostatních společníků)

mil. eur

2,4

4,7

+95,5 %

Výsledek na akcii (nezředěný)

EUR

0,17

0,33

+95,5 %

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatele k prvnímu čtvrtletí 2021 podle regionů

 

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

2,63 mil.

2,73 mil.

+3,9 %

Finanční poradci (31. 3.)*

počet

2 976

3 141

+5,5 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. EUR

31,4

36,3

+15,5 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

2,5

3,6

+42,0 %

Marže EBIT**

%

8,0

9,8

+1,8 % bodu

 

 

 

 

 

 

Německo

 

Jednotka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

611 859

608 502

-0,5 %

Finanční poradci (31. 3.)*

počet

1 219

1 205

-1,1 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. EUR

16,1

16,6

+3,0 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

2,5

2,8

+8,6 %

Marže EBIT**

%

15,8

16,7

+0,9 % bodu

 

 

 

 

 

 

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

1.1. – 31.3.2020

1.1. – 31.3.2021

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

628 643

666 592

+6,0 %

Finanční poradci (31. 3.)*

počet

846

1 012

+19,6 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. EUR

19,3

25,9

+33,7 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

1,0

2,5

+151,9 %

Marže EBIT**

%

5,2

9,8

+4,6 % bodu

 

 

 

 

 

 

* Počet fin. poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** Na základě provizních příjmů