OVB vstupuje do 50. jubilejního roku s výbornými výsledky

|

Kolín nad Rýnem, 30. března 2020. K zahájení 50. výročí založení OVB představil evropský finančně poradenský holding OVB výborná čísla za obchodní rok 2019. Díky zvýšení obratu o 11,4 procenta na 257,8 mil. eur překonala OVB původní prognózy. Obrat se středně až silně zvýšil ve všech třech regionech holdingu.

OVB rozšířila základnu svých klientů o 7,8 procenta na současných 3,76 milionu. Počet finančních zprostředkovatelů, majících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, se k rozhodnému dni ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 354, tedy o 7,5 %, na celkových 5 069 lidí.

Díky svému operativnímu výsledku dosáhla OVB se 14,1 mil. eur navýšení o 7,0 procent a překonala tím svůj předpokládaný výsledek. Konečný výsledek holdingu se tedy zvýšil o 14,5 procenta na 11,0 mil. eur. Výsledek na akcii dosáhl ve sledovaném období hodnoty 77 eurocentů oproti 67 eurocentům v loňském roce.

„Rok 2019 byl pro OVB velmi úspěšný, a to díky dynamickému růstu celé evropské základny,“ říká výkonný ředitel (CEO) OVB Mario Freis.

Představenstvo a dozorčí rada na valné hromadě 10. června 2020 navrhne, aby byla oproti předchozímu roku zvýšena stabilní dividenda na 0,75 euro za akcii.

* Návrh akcionářům pro valnou hromadu konanou dne 10. června 2020.

Podrobné ukazatele

V největším regionu střední a východní Evropy vzrostly provizní příjmy o 5,7 % na 122,9 mil. eur. Regionu jižní a východní Evropy se podařilo zvýšit provizní příjmy
o 31,7 % na 73,3 mil. eur. V Německu vzrostly provizní příjmy o 3,7 % na 61,6 mil. eur.

Podíl EBIT regionu střední a východní Evropy stoupl z 9,9 mil. eur na 11,1 mil. eur a překonal tím původní očekávání. V jižní a západní Evropě se EBIT z 6,2 mil. eur snížil na 4,8 mil. eur, zatímco provozní výsledek v Německu byl se 7,9 mil. eur lepší, než se očekávalo.

Díky další realizaci své strategie „Evoluce OVB 2022“ se holding nachází na dobré cestě ke splnění svých plánů. „Na obrat i EBIT měla další pozitivní dopad naše strategická opatření,“ zdůrazňuje Oskar Heitz, hlavní finanční ředitel.

Výhled na celý rok

Konjunkturální vývoj v Evropě bude v letošním roce silně ovlivněn dopady koronaviru. S ohledem na současnou nejistotu ohledně šíření epidemie a doby trvání nepředvídatelných dopadů na trh dnes vycházíme z poklesu výnosů ze zprostředkování a provozních výsledků.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými finančními produkty uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří a ochrany a budování majetku.

Společnost OVB působí v současné době v 15 evropských zemích. Celkem 5 069 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 3,76 milionů klientů.

V roce 2019 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové prodejní provize ve výši 257,8 mil. eur a EBIT ve výši 14,1 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

OVB Allfinanz, a.s., byla založena v České republice v roce 1992. Jsme hrdí na to, že jsme s více než jedním milionem klientů jednou z nejúspěšnějších zemí v rámci celého Holdingu. OVB má více než 1 100 finančních poradců (vázaných zástupců registrovaných ČNB).

Prezentace výsledků roku 2019 a průběžná zpráva je pro vás připravena ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.    

Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na:

www.ovb.cz ➔ Pro média ➔ Tiskové zprávy

Ukazatele Holdingu OVB za rok 2019

Provozní ukazatele

 

Jednotka

1. 1. – 31. 12. 2018

1. 1. – 31. 12. 2019

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

3,48 mil.

3,76 mil.

+7,8 %

Finanční poradci (31. 12.) *

počet

4 715

5 069

+7,5 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. eur

231,3

257,8

+11,4 %

Finanční ukazatele

 

Jednotka

1. 1. – 31. 12. 2018

1. 1. – 31. 12. 2019

Změna

Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)

mil. eur

13,2

14,1

+7,0 %

Marže EBIT**

%

5,7

5,5

-0,2 % bodu

Holdingový výsledek podle podílu
ostatních společníků

mil. eur

9,6

11,0

+14,5 %

Výsledek na akcii (nezředěný)

euro

0,67

0,77

+14,5 %

Dividenda na akcii***

euro

0,75

0,75

±0,0 %

Ukazatele podle regionů za 12 měsíců roku 2019

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

1. 1. – 31. 12. 2018

1. 1. – 31. 12. 2019

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

2,39 mil.

2,52 mil.

+5,8 %

Finanční poradci (31. 12.) *

počet

2 752

2 919

+6,1 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. eur

116,3

122,9

+5,7 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

9,9

11,1

+12,5 %

Marže EBIT**

%

8,5

9,0

+0,5 % bodu

Německo

 

Jednotka

1. 1. – 31. 12. 2018

1. 1. – 31. 12. 2019

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

616 775

612 982

-0,6 %

Finanční poradci (31. 12.) *

počet

1 333

1 295

-2,9 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. eur

59,4

61,6

+3,7 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

7,1

7,9

+11,1 %

Marže EBIT**

%

11,9

12,8

+0,9 % bodu

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

1. 1. – 31. 12. 2018

1. 1. – 31. 12. 2019

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

481 283

619 374

+28,7 %

Finanční poradci (31. 12.) *

počet

630

855

+35,7 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. eur

55,6

73,3

+31,7 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

6,2

4,8

-22,1 %

Marže EBIT**

%

11,2

6,6

-4,6 % bodu

* Počet fin. poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** Na základě výnosů ze zprostředkování

*** Návrh 2019