OVB v obchodním roce 2018 – růst obratu i počtu klientů

|

Kolín nad Rýnem/Frankfurt nad Mohanem, 21. března 2019 – Holding OVB, evropský finanční zprostředkovatel, dosáhl v obchodním roce 2018 celkové provizní příjmy 231,3 mil. eur, čímž navýšil výsledek předchozího roku 225,3 mil. eur o 2,7 %. Počet klientů se k rozhodnému dni podání zprávy zvýšil z 3,35 milionu na konci roku 2017 na 3,48 milionu. Mírný nárůst zaznamenal Holding OVB i v počtu finančních zprostředkovatelů. Na konci roku 2018 mělo v OVB 4 715 finančních poradců finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost.

Na nárůstu obratu se podílely trhy téměř ve všech zemích. V segmentu střední a východní Evropy vzrostly výnosy ze zprostředkování o 6,7 % na 116,3 mil. eur. Operativní výsledek regionu je o 3,5 % vyšší a dosáhl 9,9 mil. eur. Region Německo zaznamenal v roce 2018 lepší vývoj, než jaký byl původně očekáván: Provizní příjmy OVB se sice celkem zvýšily jen mírně na 59,4 mil. eur, zato operativní výsledek se zvýšil o 6,0 % na 7,1 mil. eur. V regionu jižní a západní Evropy provizní příjmy ve výši 55,6 mil. eur lehce zaostávají za předchozím rokem. Operativní výsledek činí 6,2 mil. eur.

Na dobré cestě se holding nachází i při realizaci své strategie „Evoluce OVB 2022“. Společnost úspěšně dokončila akvizici v Belgii a vytvořila tím předpoklady pro stabilní a plynulý vstup na 15. zahraniční trh. OVB důsledně prosazuje i svá další strategická opatření. Náklady, které jsou s tím spojeny, vedly v roce 2018 k plánovanému poklesu operativního výsledku, který ovšem s 13,2 mil. eur zůstal v mezích navrženého cílového rozpětí.

Mario Freis, CEO OVB Holding AG, k tomu říká: „2018 byl pro holding dobrý rok. I přes náročné podmínky na trhu se nám podařilo zvýšit obrat – nedošlo tedy k tomu, co jsme na začátku roku očekávali.“

Představenstvo a dozorčí rada OVB Holding AG navrhnou v červnu na valné hromadě, aby se loňská dividenda ve výši 75 eur za akcii neměnila.

Výhled na obchodní rok 2019

Představenstvo očekává pro obchodní rok 2019 – i vzhledem k přínosu z nového belgického trhu – celkově výrazný nárůst obratu. I přes nadále vysoké náklady na strategická opatření by se operativní výsledek měl zvyšovat a pohybovat se v rozmezí 13,5 až 14,0 mil. eur.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří a ochrany a budování majetku. Společnost OVB působí v současné době v 15 evropských zemích.

4 715 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 3,48 milionu klientů.

V roce 2018 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 231,3 mil. eur a EBIT ve výši 13,2 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

OVB Allfinanz, a.s., byla založena v České republice v roce 1992. Jsme hrdí na to, že jsme s více než jedním milionem klientů jednou z nejúspěšnějších zemí v rámci celého holdingu. OVB má více než 2 500 finančních poradců (vázaných zástupců registrovaných ČNB).

Ukazatele OVB holdingu k obchodnímu roku 2018

Provozní ukazatele

 

Jednotka

2017

2018

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

3,35 mil.

3,48 mil.

+4,1 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

4 702

4 715

+0,3 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

225,3

231,3

+2,7 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. eur

221,6

231,3

+4,4 %

* Počet fin. poradců majících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

Finanční ukazatele

 

Jednotka

2017

2018

Změna

Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)

mil. eur

16,0

13,2

–17,6 %

Marže EBIT 1)

%

7,1

5,7

–1,4 % bodů

Holdingový výsledek podle podílu ostatních společníků

 

mil. eur

 

12,1

 

9,6

 

–20,8 %

  1. Na základě celkových provizních příjmů

Ukazatele k akciím OVB

 

Jednotka

2017

2018

Změna

Základní kapitál (31. 12.)

mil. eur

14,25

14,25

±0,0 %

Počet akcií (31. 12.)

mil. kusů

14,25

14,25

±0,0 %

Výsledek na akcii (nezředěný)

euro

0,85

0,67

–20,8 %

Dividenda na akcii 2)

euro

0,75

0,75

±0,0 %

  1. Návrh 2018

Ukazatele k obchodnímu roku 2018 podle regionů

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

2017

2018

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

2,27 mil.

2,39 mil.

+5,0 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

2 753

2 752

±0,0 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

109,0

116,3

+6,7 %

EBIT

mil. eur

9,5

9,9

+3,5 %

Marže EBIT 1)

%

8,7

8,5

–0,2 % bodů

1) Na základě celkových provizních příjmů

* Počet fin. poradců majících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

Německo

 

Jednotka

2017

2018

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

623 138

616 775

–1,0 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

1 296

1 333

+2,9 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

59,1

59,4

+0,5 %

EBIT

mil. eur

6,7

7,1

+6,0 %

Marže EBIT 1)

%

11,3

11,9

+0,6 % bodů

1) Na základě celkových provizních příjmů

* Počet fin. poradců majících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

2017

2018

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

453 044

481 283

+6,2 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

653

630

–3,5 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

57,2

55,6

–2,7 %

EBIT

mil. eur

7,6

6,2

–18,2 %

Marže EBIT 1)

%

13,3

11,2

–2,1 % bodů

1) Na základě celkových provizních příjmů

* Počet fin. poradců majících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost