OVB v obchodním roce 2017: růst počtu klientů a značně stabilní vývoj podnikání

|

Kolín nad Rýnem / Frankfurt nad Mohanem, 23. března 2018 – Obrat a pro-vizní příjmy evropského finančně poradenského holdingu OVB dosáhly v obchodním roce 2017 téměř stejně vysoké úrovně jako v předchozím roce. Potěšitelně se vyvíjel počet obsloužených klientů, který se zvýšil v meziročním srovnání z 3,27 milionu na 3,35 milionu klientů. S ohledem na náročné, zejména regulatorní, rámcové podmínky na některých vnitrostátních trzích je OVB s tímto průběhem obchodování spokojena.

Celkové provizní příjmy ve výši 225,3 mil. eur byly mírně, o 2,8 procenta, nižší než v předchozím roce. OVB nadále těží ze silného zapojení svých finančních poradců a z rozsáhlého mezinárodního působení holdingu. Přes zvýšené nákla-dy v rámci strategie „OVB Evolution 2022“ zaostal provizní výsledek holdingu OVB s 16,0 mil. eur jen nepatrně, o 3,3 procenta, za vysokým výsledkem 16,5 mil. eur z předchozího roku. Na základě tohoto značně stabilního vývoje navrhne představenstvo a dozorčí rada valné hromadě v červnu vyplacení 75 eurocentů na akcii jako v předchozím roce.

Mario Freis, výkonný ředitel (CEO) OVB Holding AG: „Při plnění firemní strate-gie „Evolution OVB 2022“ schválené v roce 2017 více investujeme do budouc-nosti našich finančních poradců a zaměřujeme se v celé Evropě na budoucí požadavky trhu.“

Strategie „OVB Evolution 2022“

Tato firemní strategie se zaměřuje na čtyři oblasti – využití potenciálu, digitali-zace, modernizace a expanze a podporují ji rozsáhlá opatření.

V oblasti „využití potenciálu“ má například velký význam další rozvoj celoevrop-ského systému vzdělávání a dalšího vzdělávání. Stejně tak bude OVB ještě systematičtěji využívat obchodní potenciál, který spočívá v 3,35 milionu jejích stávajících klientů: existuje významný potenciál využití prodeje souvisejících služeb (cross-selling) a služeb na vyšší úrovni (up-selling). Při „digitalizaci“ se OVB zaměřuje především na efektivitu svých obchodních postupů, moderní pracoviště finančních poradců a na rozšířené možnosti interakcí mezi klienty, finančními poradci a OVB. V oblasti „modernizace“ stojí v popředí oslovení cílo-vé skupiny moderními prostředky. Zavádění a rozšiřování činností v rámci soci-álních médií vytváří další možnosti pro získávání nových finančních poradců a klientů. V oblasti „expanze“ se v první řadě jedná o vstup na další nadějné ev-ropské vnitrostátní trhy a v souvislosti s tím o pokračování úspěchů v Evropě. Strategie „OVB Evolution 2022“ ukazuje, že OVB spatřuje nadále velké možnosti ve stávajícím obchodním modelu a vedle modernizace zůstává věrná osvědče-ným faktorům svého úspěchu.

Výhled na obchodní rok 2018

„S touto strategií přicházejí nezbytné investice a zvýšené průběžné náklady, které sice dočasně zatěžují výsledek firmy, ale ve střednědobém výhledu oteví-rají další možnosti výnosů,“ vysvětluje finanční ředitel (CFO) Oskar Heitz.

Představenstvo očekává pro obchodní rok 2018 mírně klesající vývoj obratu a provizní příjmy 13,0 až 13,5 mil. eur. Nanejvýš pevná finanční situace holdin-gu OVB však přesto umožní zachovat kontinuitu dividend i v budoucnosti.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracu-je s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurence-schopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří a ochrany a budování majetku. Společnost OVB působí v současné době ve 14 evropských zemích.

4 702 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 3,35 milionu klientů.

V roce 2017 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 225,3 mil. eur a EBIT ve výši 16,0 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).