OVB Allfinanz, a.s. ČR

OVB v obchodním roce 2017: růst počtu klientů a značně stabilní vývoj podnikání

Zpráva OVB

OVB v obchodním roce 2017: růst počtu klientů a značně stabilní vývoj podnikání

Kolín nad Rýnem / Frankfurt nad Mohanem, 23. března 2018 – Obrat a pro-vizní příjmy evropského finančně poradenského holdingu OVB dosáhly v obchodním roce 2017 téměř stejně vysoké úrovně jako v předchozím roce. Potěšitelně se vyvíjel počet obsloužených klientů, který se zvýšil v meziročním srovnání z 3,27 milionu na 3,35 milionu klientů. S ohledem na náročné, zejména regulatorní, rámcové podmínky na některých vnitrostátních trzích je OVB s tímto průběhem obchodování spokojena.

Celkové provizní příjmy ve výši 225,3 mil. eur byly mírně, o 2,8 procenta, nižší než v předchozím roce. OVB nadále těží ze silného zapojení svých finančních poradců a z rozsáhlého mezinárodního působení holdingu. Přes zvýšené nákla-dy v rámci strategie „OVB Evolution 2022“ zaostal provizní výsledek holdingu OVB s 16,0 mil. eur jen nepatrně, o 3,3 procenta, za vysokým výsledkem 16,5 mil. eur z předchozího roku. Na základě tohoto značně stabilního vývoje navrhne představenstvo a dozorčí rada valné hromadě v červnu vyplacení 75 eurocentů na akcii jako v předchozím roce.

Mario Freis, výkonný ředitel (CEO) OVB Holding AG: „Při plnění firemní strate-gie „Evolution OVB 2022“ schválené v roce 2017 více investujeme do budouc-nosti našich finančních poradců a zaměřujeme se v celé Evropě na budoucí požadavky trhu.“

Strategie „OVB Evolution 2022“

Tato firemní strategie se zaměřuje na čtyři oblasti – využití potenciálu, digitali-zace, modernizace a expanze a podporují ji rozsáhlá opatření.

V oblasti „využití potenciálu“ má například velký význam další rozvoj celoevrop-ského systému vzdělávání a dalšího vzdělávání. Stejně tak bude OVB ještě systematičtěji využívat obchodní potenciál, který spočívá v 3,35 milionu jejích stávajících klientů: existuje významný potenciál využití prodeje souvisejících služeb (cross-selling) a služeb na vyšší úrovni (up-selling). Při „digitalizaci“ se OVB zaměřuje především na efektivitu svých obchodních postupů, moderní pracoviště finančních poradců a na rozšířené možnosti interakcí mezi klienty, finančními poradci a OVB. V oblasti „modernizace“ stojí v popředí oslovení cílo-vé skupiny moderními prostředky. Zavádění a rozšiřování činností v rámci soci-álních médií vytváří další možnosti pro získávání nových finančních poradců a klientů. V oblasti „expanze“ se v první řadě jedná o vstup na další nadějné ev-ropské vnitrostátní trhy a v souvislosti s tím o pokračování úspěchů v Evropě. Strategie „OVB Evolution 2022“ ukazuje, že OVB spatřuje nadále velké možnosti ve stávajícím obchodním modelu a vedle modernizace zůstává věrná osvědče-ným faktorům svého úspěchu.

Výhled na obchodní rok 2018

„S touto strategií přicházejí nezbytné investice a zvýšené průběžné náklady, které sice dočasně zatěžují výsledek firmy, ale ve střednědobém výhledu oteví-rají další možnosti výnosů,“ vysvětluje finanční ředitel (CFO) Oskar Heitz.

Představenstvo očekává pro obchodní rok 2018 mírně klesající vývoj obratu a provizní příjmy 13,0 až 13,5 mil. eur. Nanejvýš pevná finanční situace holdin-gu OVB však přesto umožní zachovat kontinuitu dividend i v budoucnosti.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracu-je s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurence-schopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří a ochrany a budování majetku. Společnost OVB působí v současné době ve 14 evropských zemích.

4 702 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 3,35 milionu klientů.

V roce 2017 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 225,3 mil. eur a EBIT ve výši 16,0 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na:

www.ovb.eu -> Presse (Tisk) -> Pressemitteilungen (Tiskové zprávy).

 

Cookie je malý textový dokument, který je kopírován na Váš hard disk z webové stránky. Cookies nezpůsobují žádné poškození Vašeho počítače, ani neobsahují žádné viry. Cookies z naší stránky nesbírají žádná Vaše osobní data. Používání cookies můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies na našich stránkách jsou používány pouze po dobu Vaší návštěvy pro zaručení anonymity, statistické potřeby a zlepšení rozhraní pro uživatele.

Tyto stránky využívají pouze cookies, které slouží k zajištění funkčnosti stránek a ke zvýšení Vašeho uživatelského komfortu. Prostřednictvím cookies nesbíráme jakákoli data o uživatelích stránek, zejména pak nedochází ke sběru osobních údajů.

V případě, že nebudete s nahráním cookies do vašeho počítače souhlasit, můžete odmítnou instalaci cookies nastavením Vašeho internetového prohlížeče, standardně v kartě Nastavení / nastavení obsahu / soubory cookie.

Souhlasím