OVB v jubilejním 50. roce: Nejvyšší obrat v historii společnosti

|

Kolín nad Rýnem, 23. března 2021

OVB docílila v roce 2020, ve svém jubilejním 50. roce, nejlepšího obchodního výsledku v historii společnosti: Provizní příjmy se zvýšily o 4,9 % na 270,6 mil. euro. Počet klientů OVB v patnácti evropských zemích vzrostl o 5,5 % na téměř čtyři miliony. Počet finančních zprostředkovatelů, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, narostl na 5248. »Navzdory zatěžujícím vlivům pandemie COVID-19 jsme úspěšně pokračovali v našem růstu.  Všechny podstatné ukazatele stouply buď z části nebo i výrazně«, říká CEO OVB Mario Freis.

Důsledná realizace strategie „OVB Evolution 2022“ (Evoluce OVB 2022), zrychlená digitalizace a velké úsilí finančních zprostředkovatelů v roce 2020, obzvláště bohatém na výzvy, tvoří základ pro obchodní úspěch v uplynulém obchodním roce.

Na základě velmi dobrého obchodního vývoje v jubilejním roce 2020 a dalšího pozitivního výhledu pro rok 2021 představenstvo a dozorčí rada na svém zasedání 17. března 2021 rozhodlo, že navrhne valné hromadě pro obchodní rok 2020 vyplacení jednorázového bonusu k jubileu ve výši 0,25 eur – dodatečně ke stabilní dividendě 0,75 eur za akcii.

Podrobné ukazatele

V nejsilnějším regionu střední a východní Evropa výrazně vzrostly provizní příjmy: ze 122,9 mil. eur o 6,0 % na 130,4 mil. eur. Obzvláště velký nárůst pak byl v Rumunsku, České republice a na Slovensku. V regionu Německo dosáhly provizní příjmy ve výši 61,3 mil. eur téměř stejné hodnoty, jako v předchozím roce, kdy byly ve výši 61,6 mil. eur.
Po 73,3 mil. eur v předchozím roce vzrostly provizní příjmy v regionu jižní a západní Evropa rovněž výrazně, o 7,6 %, na výsledných 78,9 mil. eur. Obzvláště silně rostly příjmy ve Švýcarsku, Španělsku, Rakousku a Belgii.

EBIT regionu střední a východní Evropa se dynamicky zvýšil z 11,1 mil. euro o 28,0 % na 14,2 mil. eur. Vysoký nárůst byl zaznamenán především v České republice, Rumunsku, Polsku a na Slovensku. V jižní a západní Evropě se EBIT z 4,8 mil. eur snížil o 13,5 % na 4,2 mil. eur, mimo jiné kvůli zvýšeným nákladům na digitalizaci, zatímco provozní výsledek v regionu Německo vzrostl ze 7,9 mil. eur o 2,6 % na 8,1 mil. eur. EBIT holdingu OVB tedy činil 14,9 mil. eur, což je o 5,7 % nad hodnotou předchozího roku 14,1 mil. eur. CFO Frank Burow zdůrazňuje: »OVB zvýšila v jubilejním roce obrat, výsledek a operativní cashflow. To je z hlediska firemních financí solidní základ toho, aby bylo dosaženo cílů stanovených v naší strategii.«

Výhled na rok 2021

I v roce 2021 vychází OVB z toho, že bude dále pokračovat ve svém růstu, a přitom se bude snažit o další nárůst počtu finančních zprostředkovatelů i klientů. V roce 2021 počítá OVB s lehkým nárůstem provizních příjmů oproti roku 2020. Operativní výsledek by se měl stabilně držet na úrovni obchodního roku 2020. Přitom dále existuje nejistota způsobená dnes ještě obtížně viditelnými následky trvajícího šíření pandemie COVID-19.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými produkty uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku.

Společnost OVB působí v současné době v 15 evropských zemích. 5 248 finančních poradců, provozujících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 3,96 milionu klientů.

V roce 2020 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 270,6 mil. eur a EBIT ve výši 14,9 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

OVB Allfinanz, a.s., byla založena v České republice v roce 1992. Jsme hrdí na to, že jsme s více než jedním milionem klientů a více než čtyřmi miliony sjednaných smluv jednou z nejúspěšnějších zemí v rámci celého holdingu.

Prezentace výsledků obchodního roku 2020 a zpráva o obchodování jsou pro Vás připraveny ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.
Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na:
www.ovb.cz ➔ Pro média ➔ Tiskové zprávy

Ukazatele holdingu OVB za rok 2020

Provozní ukazatele

 

Jednotka

1. 1. – 31. 12. 2019

1. 1. – 31. 12. 2020

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

3,76 mil.

3,96 mil.

+5,5 %

Finanční poradci (31. 12.) *

počet

5 069

5 248

+3,5 %

Provizní příjmy

mil. eur

257,8

270,6

+4,9 %

 

 

 

 

 

Finanční ukazatele

 

Jednotka

1. 1. – 31. 12. 2019

1. 1. – 31. 12. 2020

Změna

Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)

mil. eur

14,1

14,9

+5,7 %

Marže EBIT**

%

5,5

5,5

±0,0 % bodu

Holdingový výsledek podle podílu ostatních společníků

mil. eur

11,0

10,5

-4,8 %

Výsledek na akcii (nezředěný)

euro

0,77

0,74

-4,8 %

Dividenda na akcii***

euro

0,75

0,75 + 0,25

+ 33,3 %

 

 

 

 

 

*** Návrh 2020

Ukazatele podle regionů za 12 měsíců roku 2020

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

1. 1. – 31. 12. 2019

1. 1. – 31. 12. 2020

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

2,52 mil.

2,70 mil.

+7,0 %

Finanční poradci (31. 12.) *

počet

2 919

3 071

+5,2 %

Provizní příjmy

mil. eur

122,9

130,4

+6,0 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

11,1

14,2

+28,0 %

Marže EBIT**

%

9,0

10,9

+1,9 %bodu

 

 

 

 

 

Německo

 

Jednotka

1. 1. – 31. 12. 2019

1. 1. – 31. 12. 2020

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

612 982

609 432

-0,6 %

Finanční poradci (31. 12.) *

počet

1 295

1 242

-4,1 %

Provizní příjmy

mil. eur

61,6

61,3

-0,4 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

7,9

8,1

+2,6 %

Marže EBIT**

%

12,8

13,2

+ 0,4 % bodu

 

 

 

 

 

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

1. 1. – 31. 12. 2019

1. 1. – 31. 12. 2020

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

619 374

652 934

+5,4 %

Finanční poradci (31. 12.) *

počet

855

935

+9,4 %

Provizní příjmy

mil. eur

73,3

78,9

+7,6 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

4,8

4,2

-13,5 %

Marže EBIT **

%

6,6

5,3

-1,3 %bodu

 

 

 

 

 

* Počet fin. poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** Na základě provizních příjmů