OVB uzavírá obchodní rok 2022 s rekordním obratem

|

V Kolíně nad Rýnem, 29. března 2023

Holding OVB, jako jedna z předních evropských skupin v oblasti zprostředkování finančních služeb se sídlem v Kolíně nad Rýnem, zaznamenala v obchodním roce 2022 historický rekord.

Provizní příjmy vzrostly o 3,5 % na 331,9 mil. EUR. EBIT skupiny se zvýšil o 1,1 % na 22 mil. EUR. Počet klientů vzrostl ve všech zemích, kde působíme. V celém holdingu se zvýšil celkem o 3,4 % na 4,27 milionu. Rovněž počet finančních poradců, kteří provozují finanční poradenství pro OVB jako hlavní výdělečnou činnost, se v celé Evropě zvýšil o 3,0 % na 5 772 osob.

Vzhledem k dobrému vývoji obchodu a výnosů v roce 2022 se představenstvo a dozorčí rada na svém zasedání dne 22. března 2023 rozhodly navrhnout na výroční valné hromadě vyplacení dividendy ve výši 0,90 EUR na akcii za rok 2022.

Mario Freis, CEO společnosti OVB Holding AG: „Za náročných politických a hospodářských podmínek jsme již třetí rok v řadě dosáhli historicky rekordního obratu. I přes zvyšování nákladů způsobené inflací jsme dokázali mírně zlepšit náš EBIT. V časech války, inflace a rostoucích úroků stoupá poptávka po poradenství v celé Evropě.“

V rámci strategie mezinárodního růstu proběhla v uplynulém obchodním roce expanze do Slovinska, čímž se zastoupení OVB rozšířilo na 16 evropských zemí.

Díky úspěšné implementaci strategie „OVB Evolution 2022“ se OVB dokázala v uplynulých pěti letech významně rozvinout. Kromě základních pilířů podpořila OVB modernizaci. Rozvíjí digitalizaci holdingu a došlo k optimalizaci systému vzdělávání a následného vzdělávání, čímž se lépe využívá dostupný potenciál.

„Jestliže porovnáme naše relevantní údaje ze začátku období strategie „OVB Evolution 2022“ z roku 2017 s údaji z uzavřeného obchodního roku 2022, ilustruje to náš úspěšný rozvoj v náročném prostředí. Počet našich klientů se od té doby zvýšil o více než 900 tis., počet našich finančních poradců vzrostl ze 4 702 na 5 772 a provizní příjmy za posledních 5 let z 225,3 mil. EUR o téměř 50 % na 331,9 mil. EUR,“ uvádí CFO Frank Burow.

COO Heinrich Fritzlar doplňuje: „V roce 2023 odstartuje naše nová strategie „OVB Excellence 2027“, jež se stane výchozím bodem pro naše další úspěchy. Naše velmi silná orientace na klienty a rovněž digitalizace jsou naším nejdůležitějším hnacím motorem, který nám umožňuje zvýšit efektivitu i výkonnost, a tím i další růst.“

Obrat a výsledek regionů

Pro vyšší růst byl rozhodující příznivý vývoj ve střední a východní Evropě. Zde holding navýšil svůj růst o 10,5 % na 174,4 mil. EUR. V regionu Německo provizní příjmy mírně klesly z 64,5 mil. EUR na 61,2 mil. EUR. V regionu jižní a západní Evropy došlo k mírnému snížení z 98,4 mil. EUR na 96,3 mil. EUR.

EBIT vzrostl na 22 mil. EUR

V obchodním roce 2022 vytvořil holding OVB provozní hospodářský výsledek před úroky a zdaněním (EBIT) ve výši 22 mil. EUR. I přes zvyšování nákladů způsobené inflací holding dokázal EBIT mírně vylepšit.

Výhled na rok 2023

OVB je navzdory tržnímu prostředí charakterizovanému politickou a hospodářskou nejistotou ohledně obchodního roku 2023 optimistická. Aby se v celém hospodářském vývoji zohlednila aktuální, dosud existující rizika, holding OVB předpokládá, že se budou provizní příjmy v roce 2023 pohybovat v rozmezí od 325 do 350 mil. EUR.

Na pozadí nové holdingové strategie „OVB Excellence 2027“ a s ní spojených výdajů je očekáván provozní výsledek mezi 16 a 19 mil. EUR.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými produkty uspokojuje individuální potřeby svých klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku.

Společnost OVB působí v současné době v 16 evropských zemích. 5 772 finančních poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 4,27 milionu klientů. V roce 2022 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkový výnos ve výši 331,9 mil. EUR a EBIT ve výši 22 mil. EUR. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Ukazatele holdingu OVB za rok 2022

Provozní ukazatele

 

Jednotka

2021

2022

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

4,13 mil.

4,27 mil.

+3,4 %

Finanční poradci** (31. 12.)

počet

5 603

5 772

+3,0 %

Provizní příjmy

mil. EUR

320,7

331,9

+3,5 %

 

 

 

 

 

Finanční ukazatele

 

Jednotka

2021

2022

Změna

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

21,8

22,0

+1,1 %

Marže EBIT

%

 

6,8

 

6,6

–0,2 % bodu

Hospodářský výsledek holdingu podle podílu ostatních společníků

mil. EUR

15,7

14,7

-6,6 %

 

 

 

 

 

Ukazatele k akciím OVB

 

Jednotka

2021

2022

Změna

Základní kapitál (31. 12.)

mil. EUR

14,25

14,25

±0,0 %

Počet akcií (31. 12.)

mil. kusů

14,25

14,25

±0,0 %

Zisk na akcii (základní)

EURO

1,10

1,03

-6,6 %

Dividenda na akcii

EURO

0,90

0,90*

±0,0 %

 

 

 

 

 

Ukazatele podle regionů v roce 2022

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

2021

2022

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

2,82 mil.

2,92 mil.

+3,5 %

Finanční poradci** (31. 12.)

počet

3 276

3 461

+5,6 %

Provizní příjmy

mil. EUR

157,9

174,4

+10,5 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

 

mil. EUR

20,4

18,8

 

-7,8 %

Marže EBIT

%

12,9

10,8

–2,1 % bodu

 

 

 

 

 

Německo

 

Jednotka

2021

2022

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

613 386

616 224

+0,5 %

Finanční poradci** (31. 12.)

počet

1 240

1 219

-1,7 %

Provizní příjmy

mil. EUR

64,5

61,2

-5,1 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

 

mil. EUR

8,2

7,2

 

-11,7 %

Marže EBIT

%

12,7

11,8

–0,9 % bodu

 

 

 

 

 

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

2021

2022

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

700 606

738 712

+5,4 %

Finanční poradci** (31. 12.)

počet

1 087

1 092

+0,5 %

Provizní příjmy

mil. EUR

98,4

96,3

-2,1 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

9,1

5,2

 

-42,9 %

Marže EBIT

%

9,2

5,4

–3,9 % bodu

 

 

 

 

 

U procentních údajů a čísel mohou nastat rozdíly způsobené zaokrouhlením. Procentní údaje jsou zaokrouhleny na tisíce EUR.

*Návrh 2022

**Počet finančních poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost