OVB s velmi úspěšným 1. pololetím roku 2021

|

Kolín nad Rýnem, 11. srpna 2021. Evropský finančně poradenský holding OVB pokračoval v prvním pololetí roku 2021 v dynamickém růstu, a i nadále se úspěšně rozvíjel.

Provizní příjmy OVB se zvýšily ve sledovaném období ze 130,7 mil. EUR o 21,8 % na
159,2 mil. EUR. K tomuto pozitivnímu vývoji přispěly všechny tři regiony.

Počet historických klientů v 15 zemích vzrostl o 3,7 % na 4,05 milionu. K 30. červnu 2021 pracovalo pro OVB 5 465 finančních zprostředkovatelů provozujících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, což je meziroční nárůst o 393 spolupracovníků, resp. 7,7 %.

»Zjišťujeme, že roste potřeba kvalitativního poradenství v oblasti veškerých financí. Rostoucí digitalizace našich obchodních procesů navíc dále zvýšila efektivitu našich obchodních aktivit,« říká Mario Freis, výkonný ředitel OVB Holding AG.

Obrat a výsledek regionů

V nejsilnějším regionu střední a východní Evropy vzrostly provizní příjmy na všech zemských trzích o 22,4 %  na 76,1 mil. EUR. Provizní příjmy docílené v regionu Německo vzrostly o
4,4 % na 31,7 mil. EUR (předchozí rok: 30,4 mil. EUR). Největší dynamika růstu byla zaznamenána v regionu jižní a západní Evropy, a sice z 34,6 % na 51,4 milionů EUR.

Operativní výsledek (EBIT) se zvýšil o 66,1 % na 12,4 mil. EUR (předchozí rok 7,5 mil. EUR). EBIT regionu střední a východní Evropy se zvýšil z 6,0 mil. EUR o 38,8 % na 8,3 mil. EUR. Operativní výsledek regionu Německo vzrostl ze 4,9 mil. EUR o 2,6 % na 5,0 mil. EUR. EBIT regionu jižní a západní Evropy se zvýšil z 1,7 mil. EUR o 3 mil. EUR na 4,7 mil. EUR (+181,3 %).

»Potěšující je, že u téměř každé zemské společnosti se výrazně zvýšil hospodářský výsledek. Marže EBIT holdingu OVB vzrostla z 5,7 % v předchozím sledovaném období na 7,8 %,« zdůrazňuje CFO Frank Burow.

 

Celková roční prognóza na rok 2021

Vývoj ve druhém pololetí podstatně ovlivní to, jak se bude dále vyvíjet trvající pandemie covid-19. Na základě velmi dynamického vývoje obchodu v prvním pololetí roku 2021 vychází představenstvo z dnešního pohledu na celý rok 2021 z provizních příjmů od 300 do
310 mil. EUR a operativního výsledku (EBIT) mezi 19 a 22 mil. EUR.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými produkty uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku. Společnost OVB působí v současné době v 15 evropských zemích. 5 465 finančních poradců provozujících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost pečuje o zhruba 4,05 milionu klientů. V roce 2020 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkový výnos ve výši 270,6 mil. EUR a EBIT ve výši 14,9 mil. EUR.

OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentace výsledků prvního pololetí roku 2021 a průběžná zpráva je pro Vás připravena ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.

Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na: www.ovb.cz / Pro média / Tiskové zprávy

Ukazatele holdingu OVB za první pololetí roku 2021

Provozní ukazatele

 

Jednotka

1.1. – 30. 6. 2020

1.1. – 30. 6. 2021

Změna

Klienti (30. 6.)

počet

3,90 mil.

4,05 mil.

+3,7 %

Finanční poradci (30. 6.) *

počet

5 072

5 465

+7,7 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. EUR

130,7

159,2

+21,8 %

Finanční ukazatele

 

Jednotka

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Změna

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

7,5

12,4

+66,1 %

Marže EBIT**

%

5,7

7,8

+2,1 % bodu

Hospodářský výsledek holdingu podle podílů ostatních společníků

mil. EUR

5,5

9,6

+74,1 %

Zisk na akcii (nezředěný)

EUR

0,39

0,67

+74,1 %

Ukazatele za první pololetí 2021 podle regionů

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Změna

Klienti (30. 6.)

počet

2,66 mil.

2,76 mil.

+3,8 %

Finanční poradci (30. 6.) *

počet

2 964

3 188

+7,6 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. EUR

62,2

76,1

+22,4 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

6,0

8,3

+38,8 %

Marže EBIT**

%

9,6

10,9

+1,3 % bodu

Německo

 

Jednotka

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Změna

Klienti (30. 6.)

počet

611 524

608 544

-0,5 %

Finanční poradci (30. 6.) *

počet

1 224

1 216

-0,7 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. EUR

30,4

31,7

+4,4 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

4,9

5,0

+2,6 %

Marže EBIT**

%

16,1

15,8

-0,3 % bodu

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

1.1. – 30.6.2020

1.1. – 30.6.2021

Změna

Klienti (30. 6.)

počet

633 691

680 572

+7,4 %

Finanční poradci (30. 6.) *

počet

884

1 061

+20,0 %

Výnosy ze zprostředkování

mil. EUR

38,2

51,4

+34,6 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

1,7

4,7

+181,3 %

Marže EBIT**

%

4,4

9,2

+4,8 % bodu

* Počet fin. poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** Na základě provizních příjmů