OVB - růst počtu klientů i finančních poradců

|

V Kolíně nad Rýnem, 9. května 2023

Společnost OVB Holding AG jako jedna z předních evropských skupin v oblasti finančního poradenství se sídlem v Kolíně nad Rýnem zvýšila počet svých klientů ve srovnání se čtvrtletím předchozího srovnávacího období o 2,3 % na 4,27 milionů. Počet spolupracovníků OVB se za první tři měsíce roku 2023 zvýšil o 3,1 % na 5 785 finančních poradců vykonávajících finanční poradenství jako svou hlavní výdělečnou činnost.

Provizní příjmy dosáhly v prvních třech měsících plánu a činily 83,4 mil. EUR. Zatímco se příjmy v regionu střední a východní Evropy zvýšily o 11,3 % na 45,2 mil. EUR, regiony Německa a jižní a západní Evropy zaznamenaly, mimo jiné také v důsledku výrazného úbytku finančních operací, pokles.

Hlavním faktorem ovlivňujícím vývoj zisku před úroky a zdaněním (EBIT) bylo, vedle plánovaného personálního rozšiřování a vyššího počtu marketingových akcí i školení, především inflací podmíněné zvyšování nákladů. EBIT se v důsledku uvedených vlivů celkově v prvních třech měsících roku 2023 plánovaně snížil na 3,1 mil. EUR.

Mario Freis, CEO skupiny OVB Holding AG, k tomu říká: "Počítali jsme s tím, že první čtvrtletí pro nás bude z obchodního i provozně-ekonomického hlediska velmi náročné. Protože jsme dosáhli plánovaných výsledků a jsme optimističtí ohledně vývoje v dalších čtvrtletích, držíme se nadále stanovené prognózy."

Výhled na celý rok

OVB se přes politické a hospodářské výzvy na trhu dívá do hospodářského roku 2023 s optimismem.

Aby se v celém hospodářském vývoji zohlednila aktuální rizika, očekává holding OVB, že se budou provizní příjmy v hospodářském roce 2023 pohybovat v rozmezí od 325 do 350 mil. EUR a provozní zisk mezi 16 a 19 mil EUR.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými produkty uspokojuje individuální potřeby svých klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku.

Společnost OVB působí v současné době v 16 evropských zemích. 5 772 finančních poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 4,27 milionu klientů. V roce 2022 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkový výnos ve výši 331,9 mil. EUR a EBIT ve výši 22 mil. EUR. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentace výsledků za první čtvrtletí roku 2023 a průběžná zpráva jsou k dispozici ke stažení pod odkazem https://www.ovb.eu v rubrice Investor Relations. Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu pod odkazem: https://www.ovb.eu/public-relations.

Ukazatele holdingu OVB za první čtvrtletí roku 2023

Provozní ukazatele

 

Jednotka

1. 1. - 31. 3. 2022

1. 1. - 31. 3. 2023

Změna

Klienti

počet

4,18 mil.

4,27 mil.

+2,3 %

Finanční poradci*

počet

5 613

5 785

+3,1 %

Provizní příjmy

mil. EUR

84,2

83,4

-1,0 %

 

 

 

 

 

Finanční ukazatele

 

Jednotka

1. 1. - 31. 3. 2022

1. 1. - 31. 3. 2023

Změna

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

6,0

3,1

-48,5 %

Marže EBIT

%

 

7,2

 

3,7

-3,4 % bodu

Hospodářský výsledek holdingu podle podílu ostatních společníků

mil. EUR

3,4

2,3

-31,9 %

Výsledek na akcii (základní)

EUR

0,24

0,16

-31,9 %

Ukazatele k prvnímu čtvrtletí 2023 podle regionů 

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

1. 1. - 31. 3. 20221. 1. - 31. 3. 2023

Změna

Klienti

počet

2,85 mil.

2,91 mil.

+2,1 %

Finanční poradci*

počet

3 308

3 549

+7,3 %

Provizní příjmy

mil. EUR

40,7

45,2

+11,3 %

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT)

 

mil. EUR

4,6

2,7

 

-41,6 %

Marže EBIT

%

11,4

6,0

-5,4 % bodu

 

 

 

 

 

Německo

 

Jednotka

1. 1. - 31. 3. 20221. 1. - 31. 3. 2023

Změna

Klienti

počet

614 513

613 588

-0,2 %

Finanční poradci*

počet

1 203

1 161

-3,5 %

Provizní příjmy

mil. EUR

15,9

13,8

-13,1 %

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT)

 

mil. EUR

2,4

1,4

 

-43,3 %

Marže EBIT

%

15,2

9,9

-5,3 % bodu

 

 

 

 

 

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

1. 1. - 31. 3. 20221. 1. - 31. 3. 2023

Změna

Klienti

počet

711 801

747 983

+5,1 %

Finanční poradci*

počet

1 102

1 075

-2,5 %

Provizní příjmy

mil. EUR

27,6

24,3

-12,0 %

Zisk před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

2,8

1,2

 

-56,6 %

Marže EBIT

%

10,3

5,1

–5,2 % bodu

 

 

 

 

 

U procentních údajů a čísel mohou nastat rozdíly způsobené zaokrouhlením. Procentní údaje jsou zaokrouhleny na tisíce EUR.

*Počet finančních poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost