OVB pokračuje v pozitivním vývoji obchodu ve třetím čtvrtletí roku 2020

|

Kolín nad Rýnem, 10. listopadu 2020. Holding OVB pokračoval v dosavadním pozitivním vývoji obchodu v roce 2020 i ve třetím čtvrtletí.

Během prvních devíti měsíců roku 2020 docílil evropský finančněporadenský holding provizních příjmů ve výši 195,2 mil. eur.

V nejsilnějším regionu střední a východní Evropy se zvýšily provizní příjmy o 6,0 % na 94,0 mil. eur. Zemské společnosti v Polsku, Rumunsku, České republice, Slovensku a na Ukrajině dosáhly zvýšení obratu. Provizní příjmy ve výši 44,6 mil. eur v regionu Německo ležely mírně pod úrovní minulého roku. Regionu jižní a západní Evropy se podařilo zvýšit svůj obrat o 2,9 % na 56,5 mil. eur. Obzvláště silně vzrostly výnosy ze zprostředkování ve Švýcarsku. I Rakousko docílilo nárůstu obratu. Belgie a Španělsko se pohybovaly téměř na úrovni loňského roku.
CEO Mario Freis: „Pozitivní vývoj obchodu je dokladem toho, že je OVB schopna se přizpůsobit, je flexibilní a je schopna rychle a efektivně reagovat na náročné situace.“

Holding OVB rozšířil základnu svých klientů po Evropě z 3,71 milionu v předchozím roce o 5,8 % na 3,93 milionu klientů ke konci září roku 2020. Počet finančních zprostředkovatelů, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost se k rozhodnému dni ve srovnání s předchozím rokem zvýšil o 4,1 % na 5 164.

Operativní hospodářský výsledek dokázala OVB v prvních devíti měsících zvýšit o 29,0 % na 11,1 mil. eur. EBIT se v regionu střední a východní Evropy podařilo výrazně zvýšit o 30,9 % na 9,3 mil. eur. V regionu jižní a západní Evropy se EBIT snížil z 3,4 mil. eur na 3,0 mil. eur. Operativní výsledek v regionu Německo oproti tomu vzrostl o 10,2 % na 6,2 mil. eur. Hospodářský výsledek holdingu výrazně vzrostl o 17,0 % na 8,3 mil. eur. Provozní výsledek na akcii dosáhl ve sledovaném období hodnoty 58 eurocentů oproti 50 eurocentům v loňském období.

„Obzvláště se těším z růstu operativního výsledku. Jak v regionu střední a východní Evropy, tak i v regionu Německo jsme docílili výrazného růstu EBIT. Při neustálé disciplíně, pokud jde o náklady, jsme v běžném obchodním roce zvýšili naše investice do digitalizace.
I v budoucnu budeme dále rostoucími investicemi urychlovat naši digitální transformaci,“
říká OVB CFO Oskar Heitz.

Po pozitivním vývoji v prvních třech čtvrtletích roku 2020 navyšuje OVB prognózu pro celkový rok 2020 a vychází z lehce rostoucích provizních příjmů a EBIT na úrovni loňského roku.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými finančními produkty uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří a ochrany a budování majetku.
Společnost OVB působí v současné době v 15 evropských zemích. 5 164 finančních poradců provozujících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost pečuje o zhruba 3,93 milionu klientů. V roce 2019 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkový výnos ve výši 257,8 mil. eur a EBIT ve výši 14,1 mil. eur.

OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

OVB Allfinanz, a.s., byla založena v České republice v roce 1992. Jsme hrdí na to, že jsme s více než jedním milionem klientů a více než 4 miliony sjednaných smluv jednou z nejúspěšnějších zemí v rámci celého holdingu.
 

Prezentace výsledků prvních devíti měsíců roku 2020 a průběžná zpráva jsou pro Vás připraveny ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.

Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na:
www.ovb.cz ➔ Pro média ➔ Tiskové zprávy

 

Ukazatele holdingu OVB za prvních 9 měsíců roku 2020

 

Provozní ukazatele

 

Jednotka

1. 1. – 30. 9. 2019

1. 1. – 30. 9. 2020

Změna

Klienti (30. 9.)

počet

3,71 mil.

3,93 mil.

+5,8 %

Finanční poradci (30. 9.) *

počet

4 960

5 164

+4,1 %

Provizní příjmy

mil. eur

188,9

195,2

+3,3 %

 

 

 

 

 

 

Finanční ukazatele

 

Jednotka

1. 1. – 30. 9. 2019

1. 1. – 30. 9. 2020

Změna

Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)

mil. eur

8,6

11,1

+29,0 %

Marže EBIT**

%

4,6

5,7

+1,1 % bodu

Holdingový výsledek podle podílu ostatních společníků

mil. eur

7,1

8,3

+17,0 %

Výsledek na akcii (nezředěný)

euro

0,50

0,58

+17,0 %

 

 

 

 

 

 

 

Ukazatele podle regionů za prvních 9 měsíců roku 2020

 

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

1. 1. – 30. 9. 2019

1. 1. – 30. 9. 2020

Změna

Klienti (30. 9.)

počet

2,49 mil.

2,68 mil.

+7,7 %

Finanční poradci (30. 9.) *

počet

2 854

3 051

+6,9 %

Provizní příjmy

mil. eur

88,7

94,0

+6,0 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

7,1

9,3

+30,9 %

Marže EBIT  **

%

8,0

9,8

+1,8 % bodu

 

 

 

 

 

 

Německo

 

Jednotka

1. 1. – 30. 9. 2019

1. 1. – 30. 9. 2020

Změna

Klienti (30. 9.)

počet

614 044

611 437

-0,4 %

Finanční poradci (30. 9.) *

počet

1 286

1 234

-4,0 %

Provizní příjmy

mil. eur

45,3

44,6

-1,5 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

5,6

6,2

+10,2 %

Marže EBIT

%

12,4

13,9

+1,5 % bodu

 

 

 

 

 

 

Jižní a západní Evropa

 

 

Jednotka

1. 1. – 30. 9. 2019

1. 1. – 30. 9. 2020

Změna

Klienti (30. 9.)

počet

614 643

642 025

+4,5 %

Finanční poradci (30. 9.) *

počet

820

879

+7,2 %

Provizní příjmy

mil. eur

54,9

56,5

+2,9 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. eur

3,4

3,0

-13,7 %

Marže EBIT **

%

6,3

5,2

-1,1 % bodu

 

 

 

 

 

 

* Počet fin. poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** Na základě provizních příjmů