OVB Holding AG zaznamenal v prvním pololetí roku 2023 mírný růst provizních příjmů

|

V Kolíně nad Rýnem, dne 11. srpna 2023 

Společnost OVB Holding AG, přední evropská skupina v oblasti zprostředkování finančních služeb se sídlem v Kolíně nad Rýnem, vykázala v prvních šesti měsících roku 2023 mírný růst provizních příjmů. V ekonomicky
velmi náročném tržním prostředí vzrostly provizní příjmy o 0,5 % ze 169,7 mil. EUR na 170,6 mil. EUR.

Společnost zaznamenala výrazný růst v počtu klientů a finančních poradců. Počet klientů se zvýšil v meziročním srovnání o 4,5 % na 4,41 milionů, počet finančních poradců narostl o 3,1 % na 5 806.

V regionu Německa a v regionu jižní a západní Evropy klesly v prvním pololetí provizní příjmy z 31,0 mil. EUR na 27,7 mil. EUR, resp. z 52,2 mil. EUR na 47,7 mil. EUR. Vzhledem k vyšší úrovni úrokových sazeb zřetelně zpomalil sektor  financování. V rámci jednotlivých klientských segmentů nadále pozorujeme zvýšenou opatrnost, a to především u dlouhodobých rozhodnutí a investic. Region střední a východní Evropy oproti tomu vykázal v provizních příjmech silný růst o 10 % na 95,1 mil. EUR.

Hospodářský výsledek se v prvním pololetí roku 2023 podle očekávání snížil z 11,2 mil. EUR na 6,8 mil. EUR. Důvodem je vedle vyšších nákladů na plánované snižování personálního stavu a tržně podmíněné úpravy mezd především  zvyšování nákladů v důsledku inflace, stejně jako cílené navýšení školicích a marketingových akcí.

Mario Freis, CEO společnosti OVB Holding AG k tomu říká:„Po předvídatelně obtížném prvním čtvrtletí roku 2023 se skupině OVB podařilo opět růst. Pozorujeme velmi vysokou aktivitu našeho evropského obchodního týmu a rostoucí  poptávku našich klientů po poradenství.“

Výhled na celý rok

Společnost OVB zůstává optimistická a drží se své prognózy pro celý rok. Představenstvo očekává, s přihlédnutím ke stávajícím rizikům v makroekonomickém vývoji, že se budou provizní příjmy v hospodářském roce 2023 pohybovat v rozmezí od 325 do 350 mil. EUR a provozní zisk mezi 16 a 19 mil. EUR.

Ukazatele holdingu OVB za první pololetí roku 2023

Provozní ukazatele

 

Jednotka

1. 1. - 30. 6. 2022

1. 1. - 30. 6. 2023

Změna

Klienti

počet

4,22 mil.

4,41 mil.

+4,5 %

Finanční poradci*

počet

5 630

5 806

+3,1 %

Provizní příjmy

mil. EUR

169,7

170,6

+0,5 %

Finanční ukazatele

 

Jednotka

1. 1. - 30. 6. 2022

1. 1. - 30. 6. 2023

Změna

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

11,2

6,8

-38,8 %

Marže EBIT

%

 

6,6

 

4,0

-2,6 % bodu

Hospodářský výsledek holdingu podle podílu ostatních společníků

mil. EUR

6,2

5,3

-14,8 %

Výsledek na akcii (základní)

EUR

0,44

0,37

-14,8 %

Ukazatele k prvnímu pololetí roku 2023 podle regionů 

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

1. 1. - 30. 6. 2022

1. 1. - 30. 6. 2023

Změna

Klienti

počet

2,88 mil.

3,04 mil.

+5,4 %

Finanční poradci*

počet

3 312

3 581

+8,1 %

Provizní příjmy

mil. EUR

86,5

95,1

+10,0 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

 

mil. EUR

8,9

8,3

 

-7,6 %

Marže EBIT

%

10,3

8,7

-1,7 % bodu

Německo

 

Jednotka

1. 1. - 30. 6. 2022

1. 1. - 30. 6. 2023

Změna

Klienti

počet

614 407

613 813

-0,1 %

Finanční poradci*

počet

1 211

1 165

-3,8 %

Provizní příjmy

mil. EUR

31,0

27,7

-10,8 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

 

mil. EUR

3,9

2,4

 

-38,2 %

Marže EBIT

%

12,4

8,6

-3,8 % bodu

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

1. 1. - 30. 6. 2022

1. 1. - 30. 6. 2023

Změna

Klienti

počet

722 135

757 584

+4,9 %

Finanční poradci*

počet

1 107

1 060

-4,2 %

Provizní příjmy

mil. EUR

52,2

47,7

-8,5 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

4,5

1,6

 

-64,3 %

Marže EBIT

%

8,7

3,4

-5,3 % bodu

U procentních údajů a čísel mohou nastat rozdíly způsobené zaokrouhlením. Procentní údaje jsou zaokrouhleny na tisíce EUR.

*Počet finančních poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost