Holding OVB v hospodářském roce 2023 vykázal rekordní obrat

|

V Kolíně nad Rýnem, 21. března 2024

Holding OVB AG, jeden z předních evropských poskytovatelů finančního poradenství se sídlem v Kolíně nad Rýnem, pokračoval v hospodářském roce 2023 v růstovém kurzu s ještě větší dynamikou.

Provizní příjmy výrazně vzrostly o 6,7 % na 354,3 mil. EUR. Znamená to, že OVB počtvrté za sebou dosáhla historicky nejvyššího obratu. Výsledek před úroky a zdaněním se hlavně v důsledku zvýšených nákladů z inflačních důvodů podle očekávání snížil z 22,0 mil. EUR na 17,8 mil. EUR. Díky významně lepšímu hospodářskému výsledku dosáhl výsledek na akcii 1,00 EUR, a tedy úrovně předchozího účetního období.

Počet klientů se ve sledovaném období zvýšil o 5,4 % na 4,50 milionů, což rovněž znamená nový rekord. Také obchodní tým OVB se dále rozšiřoval. Počet finančních poradců** se zvýšil z 5 772 na 5 892.

Představenstvo a dozorčí rada na svém zasedání dne 20. března 2024 rozhodly navrhnout na výroční valné hromadě za hospodářský rok 2023 vyplacení dividendy ve stejné výši jako minulý rok, tedy ve výši 0,90 EUR na akcii*.

Mario Freis, CEO společnosti OVB Holding AG, k tomu říká: »Společnost OVB Holding AG vykázala počtvrté za sebou historicky nejlepší výsledek v oblasti provizních příjmů. Náš dynamický růst v průběhu roku 2023 značně zrychlil a pokračuje v prvních měsících aktuálního hospodářského roku.«

Všechny tři regiony dosáhly ve druhém pololetí 2023 růstu

K výraznému zvýšení obratu v rámci skupiny přispěl zejména region střední a východní Evropy. Zde holding OVB zaznamenal velmi silný růst obratu o 13,8 % na 198,5 mil. EUR. V regionu Německo provizní příjmy mírně klesly z 61,2 mil. EUR na 58,7 mil. EUR. Dvouciferné tempo růstu v produktových oblastech soukromého zajištění na stáří, zdravotního pojištění a pojištění majetku brzdil výrazný pokles v oblasti financování v důsledku tržních podmínek. Velmi pozitivní zprávou je, že i region Německo zaznamenal ve druhém pololetí 2023 ve srovnání s předchozím účetním obdobím růst. V regionu jižní a západní Evropy obrat v průběhu roku mírně vzrostl z 96,3 mil. EUR na 97,2 mil. EUR. I zde jsme ve druhé polovině roku dosáhli dynamického vývoje. 

EBIT ovlivnily vyšší náklady v důsledku inflace

Výsledek před úroky a zdaněním všech regionů zatížily vyšší náklady v důsledku inflace. Region Německo dosáhl výsledku před úroky a zdaněním 4,8 mil. EUR (předchozí účetní období: 7,2 mil. EUR.). Vývoj výsledku kromě toho ovlivnily investice do digitalizace. V regionu jižní a západní Evropy dosáhl EBIT 3,2 mil. EUR (předchozí účetní období: 5,2 mil. EUR). Výsledek ovlivnily zejména vyšší personální náklady a investice do posílení prodeje. EBIT regionu střední a východní Evropy se i přes vyšší náklady v důsledku inflace zvýšil díky obratu o 4,5 % na 19,6 mil. EUR. 

Výhled na rok 2024

Představenstvo OVB Holding AG předpokládá, že bude pokračovat celkově pozitivní vývoj obratu. Aby se v celém hospodářském vývoji zohlednila aktuální, dosud existující rizika, holding OVB pro hospodářský rok 2024 očekává provizní příjmy ve společnosti v rozmezí od 360 do 385 mil. EUR a výsledek před úroky a zdaněním mezi 17 a 20 mil. EUR.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými produkty uspokojuje individuální potřeby klientek a klientů od oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří a budování majetku. 

Společnost OVB působí v současné době v 16 evropských zemích. 5 892 finančních poradců provozujících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost pečuje zhruba o 4,50 milionu klientů. V roce 2023 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkový výnos ve výši 354,3 mil. EUR a EBIT ve výši 17,8 mil. EUR. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Ukazatele holdingu OVB za rok 2023

Provozní ukazatele

 

Jednotka

2022

2023

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

4,27 mil.

4,50 mil.

+5,4 %

Finanční poradci** (31. 12.)

počet

5 772

5 892

+2,1 %

Provizní příjmy

mil. EUR

331,9

354,3

+6,7 %

 

 

 

 

 

Finanční ukazatele

 

Jednotka

2022

2023

Změna

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

22,0

17,8

-19,0 %

Marže EBIT

%

 

6,6

 

5,0

–1,6 % bodu

Hospodářský výsledek holdingu podle podílu ostatních společníků

mil. EUR

14,7

14,3

-2,4 %

 

 

 

 

 

Ukazatele k akciím OVB

 

Jednotka

2022

2023

Změna

Základní kapitál (31. 12.)

mil. EUR

14,25

14,25

±0,0 %

Počet akcií (31. 12.)

mil. kusů

14,25

14,25

±0,0 %

Zisk na akcii (základní)

EURO

1,03

1,00

-2,4 %

Dividenda na akcii

EURO

0,90

0,90*

±0,0 %

 

 

 

 

 

Ukazatele podle regionů v roce 2023

Střední a východní Evropa

 

Jednotka

2022

2023

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

2,92 mil.

3,11 mil.

+6,7 %

Finanční poradci** (31. 12.)

počet

3 461

3 695

+6,8 %

Provizní příjmy

mil. EUR

174,4

198,5

+13,8 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

 

mil. EUR

18,8

19,6

 

+4,5 %

Marže EBIT

%

10,8

9,9

–0,9 % bodu

 

 

 

 

 

Německo

 

Jednotka

2022

2023

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

616 224

613 037

-0,5 %

Finanční poradci** (31. 12.)

počet

1 219

1 120

-8,1 %

Provizní příjmy

mil. EUR

61,2

58,7

-4,1 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

 

mil. EUR

7,2

4,8

 

-33,2 %

Marže EBIT

%

11,8

8,2

–3,6 % bodu

 

 

 

 

 

Jižní a západní Evropa

 

Jednotka

2022

2023

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

738 712

779 678

+5,5 %

Finanční poradci** (31. 12.)

počet

1 092

1 077

-1,4 %

Provizní příjmy

mil. EUR

96,3

97,2

+0,8 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

mil. EUR

5,2

3,2

 

-38,0 %

Marže EBIT

%

5,4

3,3

–2,1 % bodu

 

 

 

 

 

U procentních údajů a čísel mohou nastat rozdíly způsobené zaokrouhlením. Procentní údaje jsou zaokrouhleny na tisíce EUR.

*Návrh akcionářům pro valnou hromadu konanou dne 12. června 2024

**Poradci, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost