35 let sdružení OVB na pomoc potřebným – „Menschen in Not e. V.“ (Lidé v nouzi, registrované neziskové sdružení)

|

Kolín nad Rýnem, 25. července 2018 – Přijímání společenské odpovědnosti je pro OVB velmi důležité. Před 35 lety vznikla s cílem finančně podporovat jedno sociální zařízení v Kolíně nad Rýnem organizace OVB zaměřená na pomoc potřebným, nazvaná „Menschen in Not e.V.“ (Lidé v nouzi, registrované neziskové sdružení).

Od té doby se její aktivity neustále rozvíjejí. Zatím pomáhá především v Německu, a to všude tam, kde je její pomoci zapotřebí. Organizace OVB zaměřená na pomoc potřebným je financována především prostřednictvím pravidelných darů samostatných finančních poradců německé dceřiné společnosti OVB Vermögensberatung AG. Kromě toho se svými dary podílejí také spolupracovníci a zaměstnanci mateřské společnosti OVB Holding AG se sídlem v Kolíně nad Rýnem. Od založení organizace byly tímto způsobem vloženy do řady sociálních projektů více než čtyři miliony eur. Řada finančních poradců a zaměstnanců OVB však poskytuje více než jenom finanční podporu. Mnozí z nich se zapojují z vlastní iniciativy ve svém volném čase, organizují různé sbírky a svými vědomostmi a činorodostí přispívají k uskutečňování dobročinných nebo obecně prospěšných projektů v daném místě a ve svém osobním okolí.

V 35leté historii organizace na podporu potřebných se objevily i některé příkladné zahraniční projekty: financování školy a zemědělského svépomocného projektu v Keni, organizace několika transportů humanitární pomoci obyvatelům bývalé Jugoslávie trpícím občanskou válkou v 90. letech minulého století, okamžitá pomoc pro klienty a zaměstnance OVB postižené stoletou vodou v roce 2002 v Německu, Rakousku a České republice, dlouholetá podpora projektu „Happy Home“ v Thajsku pro děti a mládež v krajně obtížných životních podmínkách nebo okamžitá pomoc pro děti po hurikánu Matthew na Haiti.

Mezinárodní rozvoj jejího společenského zapojení je součástí uskutečňované holdingové strategie „OVB Evolution 2022“. Dobrá myšlenka, která před 35 lety vedla k založení organizace pro pomoc potřebným v Německu, by se měla postupně přenášet i do dalších 13 zemí OVB.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří a ochrany a budování majetku. Společnost OVB působí v současné době ve 14 evropských zemích.

4 732 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 3,41 milionu klientů.

V roce 2017 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 225,3 mil. eur a EBIT ve výši 16,0 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).