1. čtvrtletí 2022: OVB i nadále pokračuje v růstu

|

Kolín nad Rýnem, 11. května 2022. Po historicky nejvyšších provizních příjmech a výborném operativním výsledku (EBIT) v hospodářském roce 2021 se evropskému finančně poradenskému holdingu OVB podařilo pokračovat v úspěšném vývoji i v prvních třech měsících roku 2022. Provizní příjmy holdingu OVB dosáhly v prvním čtvrtletí roku 2022 výše 84,2 milionů EUR. Tím byl vykázaný obrat za stejné časové období minulého roku překonán o 7 %. Klientská báze ve všech 15 evropských zemích vzrostla o 4,2 % na 4,18 milionů klientů. Počet finančních poradců provozujících finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost se zvýšil o 4,8 % na 5 613 osob.

„V čím dál náročnějším prostředí poznamenaném dvěma lety pandemie a válkou na Ukrajině můžeme konstatovat pozitivní obchodní vývoj. I přesto, že naši radost z trvalého úspěchu společnosti kalí starost o obyvatele Ukrajiny a zejména o naše ukrajinské kolegyně a kolegy, chtěli bychom celému našemu prodejnímu týmu v Evropě poděkovat za vynikající výkon,“ říká Mario Freis, generální ředitel OVB.

V nejsilnějším regionu střední a východní Evropy výrazně vzrostly provizní příjmy o 12 % na 40,7 milionu EUR. V regionu Německo provizní příjmy dosáhly 15,9 mil. EUR a mírně spadly pod úroveň předchozího roku. V regionu jižní a západní Evropy vzrostly provizní příjmy o 6,9 % na 27,6 mil. EUR.

Operativní výsledek (EBIT) holdingu dosáhl 6 milionů EUR, což odpovídá nárůstu o 1,8 % oproti předchozímu roku. „Po výrazném zlepšení výsledků v předchozím roce se nám podařilo EBIT opět zlepšit. Díky tomu nám první čtvrtletí poskytuje pevný základ pro příští měsíce,“ dodává k vývoji výsledků finanční ředitel Frank Burow.

Výhled na celý rok

Současná politická a hospodářská situace je velmi nejistá, a proto je velmi obtížné předpovědět obchodní vývoj na zbývající část roku 2022. Vzhledem k rozsáhlému mezinárodnímu zastoupení a osvědčenému obchodnímu modelu OVB je však představenstvo společnosti optimistické a předpokládá, že holding dosáhne plánovaných ročních cílů. Proto i nadále trvá na své prognóze na celý rok 2022: u provizních příjmů se očekávají výsledky v rozmezí 315 až 330 milionů EUR, operativní výsledek by měl vzrůst z 22 na 25 milionů EUR.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými produkty uspokojuje individuální potřeby svých klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku.

Společnost OVB působí v současné době v 15 evropských zemích. 5 613 finančních poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 4,18 milionu klientů. V roce 2021 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkový výnos ve výši 320,7 mil. EUR a EBIT ve výši 21,8 mil. EUR.

OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Tuto tiskovou zprávu naleznete rovněž na internetu na adrese:  www.ovb.cz / Pro média / Tiskové zprávy

Ukazatele holdingu OVB za první čtvrtletí roku 2022

Provozní ukazatele

 

Jednotka

1. 1. – 31. 3. 2021

1. 1. – 31. 3. 2022

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

4,01 mil.

 4,18 mil.

+4,2 %

Finanční poradci* (31. 3.)

počet

5 358

5 613

+4,8 %

Provizní příjmy

Mil. EUR

78,7

84,2

+7,0 %

Finanční ukazatele

 

Jednotka

1. 1. – 31. 3. 2021

1. 1. – 31. 3. 2022

Změna

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

Mil. EUR

5,9

6,0

 +1,8 %

Marže EBIT **

%

7,5

7,2

 –0,3 % bodu

Hospodářský výsledek holdingu podle podílu ostatních společníků

Mil. EUR

4,7

3,4

-26,2 %

Zisk na akcii (základní)

EUR

0,33

0,24

  -26,2 %

Ukazatele k prvnímu čtvrtletí 2022 podle regionů

Střední a východní Evropa

Jednotka

1. 1. – 31. 3. 2021

1. 1. – 31. 3. 2022

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

2,73 mil.

 2,85 mil.

+4,3 %

Finanční poradci* (31. 3.)

počet

3 141

3 308

+5,3 %

Provizní příjmy

Mil. EUR

36,3

40,7

+12,0 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

Mil. EUR

3,6

4,6

+30,3 %

Marže EBIT**

%

9,8

11,4

 +1,6 % bodu

Německo

Jednotka

1. 1. – 31. 3. 2021

1. 1. – 31. 3. 2022

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

608 502

614 513

+1,0 %

Finanční poradci* (31. 3.)

počet

1 205

1 203

 -0,2 %

Provizní příjmy

Mil. EUR

16,6

15,9

-3,8 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

Mil. EUR

2,8

2,4

-12,3 %

Marže EBIT**

%

16,7

15,2

–1,5 % bodu

Jižní a západní Evropa

Jednotka

1. 1. – 31. 3. 2021

1. 1. – 31. 3. 2022

Změna

Klienti (31. 3.)

počet

666 592

711 801

+6,8 %

Finanční poradci* (31. 3.)

počet

1 012

1 102

+8,9 %

Provizní příjmy

Mil. EUR

25,9

27,6

+6,9 %

Výsledek před úroky a zdaněním (EBIT)

Mil. EUR

2,5

2,8

+12,7 %

Marže EBIT**

%

9,8

10,3

+0,5 % bodu

* Počet fin. poradců, kteří provozují finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** Na základě provizních příjmů