Spoření jako důležitá kapitola rodinných financí

|

Dnes je mezinárodní den spoření, pojďme se na spoření podívat v širším významu.

První výplata a pravidelný příjem je zlomovým bodem, když se dostáváme do produktivního věku.

Naše klienty učíme, že již z první výplaty by si měli začít odkládat peníze „spořit“ na dvě velké životní události, které nás všechny čekají. Vlastní bydlení a důchod. Průměrná výše důchodu byla například v červnu pouze 14 427 Kč. Platí, že čím dřív začneme, tím lépe dokážeme využít čas v náš prospěch, díky složenému úročení či volbě dynamičtější investiční strategie v případě investování do podílových fondů. A přidáváme další důležitou věc a tou je rychle disponibilní finanční rezerva, tedy rychle dostupná, pro nenadálé události. Těmi může být výpadek příjmů z důvodu propouštění ze zaměstnání, snížení příjmů, tak jak to postihlo některé rodiny v důsledku snížení mezd zaměstnavatelem třeba až o 40 %, což je pro rodinnou kasu už znatelné, nebo třeba v případě odchodu na mateřskou. Jak velkou rezervu bychom si měli tvořit? Doporučují se 3-4 měsíční příjmy celé domácnosti. Že se tak neděje vždy, bohužel víme.

Česká bankovní asociace si udělala letos průzkum, z něhož vyplývá* že „Pětina populace má finanční rezervu pouze na jeden měsíc, 4 procenta Čechů si peníze stranou neodkládá vůbec. Celkem 33 procent lidí má rezervu na tři měsíce, 20 procent na půl roku a 30 procent nejméně na rok. Tři čtvrtiny Čechů pravidelně šetří především na mimořádné výdaje, a to bez ohledu na věkovou kategorii. Nejčastěji si lidé odkládají stranou částku jeden tisíc až 2,5 tisíce korun“.

Jaké máme možnosti spoření nebo lépe kumulace finančních prostředků, tedy včetně investic? Finančních produktů je k dispozici hodně. Těmi nejkonzervativnějšími jsou samozřejmě minimálně úročené běžné účty či termínované vklady. Peníze máme rychle k dispozici, ale nepokryjí zpravidla ani inflaci. Další možností je pak stále populární stavební spoření, se státní podporou**, které má ale svá omezení. Z hlediska dlouhodobějších časových horizontů se pak jedná o různé investice, zejména do podílových fondů, kapitálového životního pojištění nebo v případě penze do Doplňkového penzijního spoření jako speciálního investičního produktu. Investicím je už ale třeba více rozumět**. Při výběru vhodné investice/fondu je vždy třeba mít na paměti a zvažovat několik základních kritérií: dobu, po kterou chceme investovat – investiční horizont, jakou máme averzi k riziku – jak moc chceme riskovat, protože investice mohou mít i záporné zhodnocení a zpravidla platí, že čím větší je možnost zhodnocení, tím je riziko vyšší a požadavek na likviditu, tedy jak rychle mohu v případě potřeby peníze vybrat.

Co si odnést z celého zamyšlení nad spořením? Čím dřív začneme, tím víc hraje čas pro nás. Z každé výplaty je dobré ukládat peníze na tři klíčové věci: penzi, vlastní bydlení a rezervu v podobě 3-4 příjmů domácnosti. Investicím je třeba více rozumět, proto se nebojte obrátit na finančního poradce, který vám vše vysvětlí a nabídne několik možností, jak v rámci rodinných financí ke kapitole spoření přistoupit.

* Zdroj: https://www.idnes.cz/finance/financni-radce/financni-gramotnost-cba-pruzkum-test-financni-rezerva.A200427_085453_viteze_sov

** ekonomickymagazin.cz/2020/09/expert-ovb-lide-zacali-vice-sporit-a-investovat/