Pojistka „na blbost“ se hodí nejen na letní radovánky

|

Pojistka odpovědnosti, lidově známá jako pojistka „na blbost“, je  celoroční jistota pro případy, kdy jsme my nebo i členové naší domácnosti nepozorní a svou nedbalostí způsobíme škodu jiné osobě. Tato pojistka takovou nahodilou událost kryje a šetří tam, kde bychom mohli zčistajasna přijít leckdy i o velmi vysoé částky.

Hned ze začátku je důležité zmínit, že zde hovoříme o pojištění běžného občanského života, nikoliv o pojištění odpovědnosti zaměstnance vůči zaměstnavateli. Pozor na to! Určitě doporučujeme si tyto dvě pojistky neplést, protože to jsou dvě různá pojištění.
Jak takové situace mohou vypadat?  Nedopatřením strčíte do kamaráda a rozbijete mu tak jeho smartphone za 20 000 Kč, jako cyklista omylem způsobíte nehodu a někoho zraníte či vaše dítě rozbije míčem sousedovi okno. Na to vše je tu „pojistka na blbost.“

Kolik to stojí?

„Blbost“ člověka se může pěkně prodražit. Těch příkladů a případů je tolik, že jen těžko všechny vyjmenovávat. Mezi nejčastější drobné škody patří rozbitý displej mobilního telefonu. Taková oprava stojí většinou v řádu jednotek tisíc. Můžeme se však dostat až do částek přesahujících miliony korun např. při trvalém poškození zdraví či velké majetkové újmě. Proto je dobré být na všechny tyto případy dobře pojištěn.

Co kryje pojistka odpovědnosti?

Toto pojištění patří do běžného občanského života, nikoliv do zaměstnání. Vztahuje se tedy na újmu, kterou způsobíte vy svým jednáním, nebo třeba i provozem svého majetku. Když vytopíte souseda, ze střechy vašeho domu spadne taška na chodce na chodníku, váš pes někoho pokouše apod. Typické pojištění odpovědnosti v občanském životě potom kryje újmu způsobenou na zdraví nebo životě, škody způsobené na hmotných věcech a následné finanční škody.

Na co si dát pozor!

Zde více než kde jinde je třeba dát si pozor na spoluúčast. Platit ze svého například 30 % z částky 1 000 000 Kč dokáže ohrozit rodinný rozpočet.

Škoda nesmí být způsobená na vašem majetku či majetku vaší blízké rodiny. Samozřejmě, nelze si nárokovat náklady na opravu, pokud si např. rozbijete telefon sami sobě. To samé platí i o blízkých rodinných příbuzných – děti, rodiče atp.

Nesmí se jednat o úmyslný čin, nebo čin pod vlivem alkoholu. Na tyto skutky se pojištění nevztahuje, jsou ve výlukách. Musí se skutečně jednat o nahodilou nedbalou událost.

Zde platí, že to nejlevnější není zdaleka to nejlepší. Množství výluk, na co se pojištění nevztahuje, může narůstat s tím, čím levnější pojistka je. Vždycky je vhodné poradit se se svým poradcem, který zná různé typy pojistek a jejich výluka a najde tak řešení přesně pro vás.

S pojistkou neváhejte.  Vybírejte takovou, která má nejlepší poměr cena/výkon a přináší nejvýhodnější krytí za odpovídající cenu. Samozřejmě zbytečně nepřiplácet za drahé pojištění, ale také zase nešetřit za každou cenu. Jestli je cenový rozdíl pár stovek ročně a v momentě, kdy dojde na pojistnou událost a vy nemáte pojištění, tak nic nedostanete. Poté je již pozdě něco řešit. Nevíte-li si rady, kontaktujte finančního poradce, který se vyzná ve výlukách a dokáže spolu s vámi zvolit optimální řešení.

(Pozn.: Příspěvek vznikl ve spolupráci s finančním poradcem OVB, GST Jakubem Tomaštíkem)