Podpojištění domácnosti po Vánocích a nejen po nich

|

Jestli si spravujete své finance sami, není to na koho svést a hořkost celé situace zůstává jen na vás samotných. Jak je to možné, když je pojistka řádně uzavřená a zaplacená? Proč pojišťovna nezaplatila vůbec nic nebo v lepším případě jen část ceny?

Odpověď je jednoduchá: podpojištění.

Co to znamená? Jednoduše řečeno jste špatně odhadli nebo neuvedli správnou hodnotu vybavení své domácnosti. Jste pojištěni na nižší pojistnou částku, než je skutečná hodnota vašich věcí. V našem případě jste klidně mohli stanovit správnou hodnotu, ale po Vánocích jste zapomněli pojistku aktualizovat.

Pro konkrétní příklad nemusím chodit daleko. Při koupi bytu jsme s manželkou uzavřeli pojištění domácnosti na určitou částku. Jelikož je manželka profesionální hudebnice, k Vánocům dostala nový hudební nástroj. Domácnost byla rázem výrazně podpojištěná, neboť nový hoboj stál necelých 300 000 Kč a značně tak navýšil hodnotu pojištěných věcí. Pojišťovna by v případě odcizení nebo zničení neplnila celou cenu nástroje, ale pouze její část, a to v procentuálním poměru ke sjednané pojistné částce. Jestliže by v tomto případě měla být maximální hranice plnění 800 000 Kč, ale pojištění bylo sjednáno pouze na 500 000 Kč (62,5% skutečné hodnoty), tak plnění by bylo v max. výši 187 500 Kč. Záleželo by ještě na spoluúčasti. Tedy částce, kterou se při pojistné události budete podílet na úhradě škody tzv. „ze svého“.

Hoboj byl ukraden. Pojistka plní všechno, ale zrovna „tento případ“ ne. Známá věta, kterou hořce slýchají mnozí klienti. Přitom zajištění kryjící veškerá možná rizika stojí doslova pár stovek ročně. Šetřit se v tomto případě určitě nevyplatí. Na co všechno se můžete pojistit?

Nejčastější, i když ne rozhodně největší, škodou v domácnosti je ta způsobená vodou. Nejtypičtějším příkladem je prasklý kohoutek či baterie. Druhou nejčastější příčinnou škody jsou právě vandalové a zloději. Naopak největší výše škody bývá u požáru a s ním souvisejícími jevy jako je výbuch, kouř nebo blesk. Fatální chybou může být nesprávný výklad pojmů „škoda způsobená vodou“ „povodeň“ či „záplava“. Příklad škody způsobené vodou jsem právě uvedl. Naproti tomu povodeň a záplava jsou přírodními jevy. V prvním případě se rozlije nadměrné množství vody do krajiny mimo koryto řek a v druhém je vytvořena na určitém místě hladina vody jinými vlivy než rozlitím řek, např. dešťovými srážkami nebo táním ledu. Většina pojišťoven má své produkty sestavené z tzv. balíčků. To znamená, že když máte pojištěna živelná rizika, jste automaticky zajištěni třeba na požár, výbuch, kouř, úder blesku a zároveň i na vichřici, krupobití, pád sněhu, stromu, stožáru nebo letadla. Smlouva obsahující všechny balíčky může být finančně výhodnější než jen „částečná“, protože pojišťovny dávají slevy za propojištěnost. Zvažte proto důkladně nastavení své pojistky a pravidelně ji aktualizujte. Hodnotu domácnosti může zvyšovat nejen hudební nástroj, ale i obraz, zbraň či nová elektronika. Ta může být snadno znehodnocena zkratem nebo přepětím v síti.

U jednotlivých pojištěných věcí ještě záleží na variantě plnění. Je možné ho sjednat v nových nebo časových cenách. Pojistná částka plněná v nových cenách je částka, za níž koupíte danou věc v daném místě a čase jako novou. Časová cena vychází sice z nové, ale zohledňuje hlavně opotřebení a stáří věci. Pojištění na novou cenu je vždy dražší, ale je možné ho aplikovat třeba jen na určité předměty.

Opakem podpojištění je přepojištění. V případě škody ta lepší varianta. Pro Vaši peněženku už tolik ne. Platíte si zbytečně velkou pojistnou částku, kterou ani v případě totální škody pojišťovna nevyplatí. Z pohledu Vánoc je lepší být spíše o něco více přepojištěn než podpojištěn.

Aktualizaci své pojistky provádějte ideálně jednou za 2 až 3 roky.

K pojištění domácnosti je vhodné uzavřít i pojištění odpovědnosti za škodu, které pokryje škodu způsobenou Vámi i všemi členy domácnosti někomu dalšímu. Nemusíte pak krom vlastních nepříjemností řešit ještě odškodnění pro souseda, kterého vyplavila Vaše rozbitá pračka. Některé domácnosti mají také čtyřnohé členy, proto se plnění vztahuje též na jejich škody.

Poslední záležitostí, kterou je třeba brát do úvahy je rozlišení pojmu pojištění domácnosti od pojištění nemovitosti. Zjednodušeně řečeno je domácností vše, co si můžete odnést a nemovitostí naopak vše, co je pevně spojeno s domem.

Možností a variant je hodně, proto se spojte se svým finančním poradcem, který Vám odborně poradí a vše lidsky vysvětlí.

Autorem blogu je Josef Šimon, oblastní ředitel OVB Allfinanz