Když orkán bere střechu nad hlavou. Lze se na přírodní pohromu předem připravit?

|

Kyrill, Herwart, Eberhard, Xaver a Sabina. To bohužel není žebříček aktuálně nejpoužívanějších křestních jmen, ale názvy pěti orkánů, které v posledních dvou dekádách nejvíce devastovaly Českou republiku. Jejich frekvence houstne a působí obrovské škody na majetku.

Začátkem února ochromila většinu území České republiky vichřice Sabine, která podle nejčerstvějších součtů České asociace pojišťoven napáchala škody za 590 milionů korun.¹ Je přitom velmi pravděpodobné, že celková výše škod bude ještě narůstat. Někteří chataři a chalupáři totiž nahlásí pojistné události vzniklé v souvislosti s vichřicí Sabina až s příchodem jara, kdy se letos poprvé vydají na svá víkendová sídla. K 13. 2.  bylo evidováno přes 21 000 nahlášených pojistných událostí. Důkaz o čím dál častějšímu výskytu silnějších vichrů na našem území podal v noci z neděle na pondělí 24. února orkán Julie, která zatopila domy a uvolnila střechy. Hasiči zasahovali u 113 událostí, bez elektřiny zůstalo téměř 40 000 domácností.²

Vichřice Sabine, která v druhém únorovém týdnu dosahovala v Česku rychlosti větru kolem 110 km/h, však zdaleka nebyla nejničivějším povětrnostním živlem, který naši zemi zasáhl. Smutné prvenství si v lednu roku 2007 připsal orkán Kyrill, který měl na svědomí 4 lidské životy a 80 000 pojistných událostí v objemu téměř dvě a čtvrt miliardy korun.³ Celkové škody byly odhadnuty na téměř 250 miliard korun, šumavské lesy se z řádění orkánu Kyrill dosud nevzpamatovaly. Letošní vichřice Sabine nejvíce postihla následující oblasti – Prahu, Jihočeský a Středočeský kraj.

Šest ze sedmi nahlášených škod vichřice Sabine spadá do pojištění nemovitosti

Naprostou většinu dosud nahlášených pojistných událostí způsobených vichřicí Sabine uplatňují retailoví klienti pojišťoven – běžní lidé v domácnostech. Průměrná výše škody dosahuje 20 000 korun. Závažnější škody¹ nahlašují firemní zákazníci, jejich průměrná výše se vyšplhala na 65 000 korun. Průměrná výše škody vichřice Sabine tak dosahuje 28 500 korun, což podle statistik nijak nepřevyšuje standard předchozích povětrnostních živlů. Šest ze sedmi nahlášených škod pak spadá do pojištění nemovitosti. Největším ochromením byl výpadek proudu, který postihl na 300 000 domácností, Sabine poničila na 50 000 m² dřeva v šumavském národním parku, na železnici napáchala škody za 9 milionů korun a omezily dopravu do práce či škol na více než dva dny. Na následky pádu stromu bohužel zemřel jeden člověk.

Přinášíme několik rad, jak snížit riziko vzniku možných škod, pokud vydá hydrometeorologický ústav výstrahu, že se v nejbližších hodinách blíží silný vítr či orkán. Nezdržujte se v blízkosti větších stromů a budov, kde hrozí stržení střechy nebo jejích částí. Doporučujeme se připravit na pravděpodobný výpadek elektrického proudu nabitím mobilního telefonu a laptopu, připravte si svíčky, vodu, baterky a powerbanku, zabezpečte zahradní nábytek a předměty, které můžou v důsledku větru ohrožovat nemovitost a vaše bezpečí. Pokud vás silný vítr zastihne za volantem, snižte rychlost nebo zastavte na bezpečném místě.

Jak nahlásit pojistnou událost

Pokud vaši nemovitost nebo domácnost zasáhne neočekávaná přírodní katastrofa, platí, že je v každém případě potřeba zachovat chladnou hlavu. Než nahlásíte škodu,  zmírněte následky vzniklé neočekávanou přírodní pohromou a minimalizujte možné škody. Provizorně zakryjte utrženou střechu a zachraňte majetek, který může být ještě poničen.

Nečekejte na příjezd pracovníka pojišťovny – likvidátora pojistných událostí, protože pokud taková přírodní katastrofa zasáhne širší oblast nebo celou zemi, je jeho příjezd k vaší pojistné události v nejbližší době nepravděpodobný. Pořiďte si seznam všech zničených a poškozených věcí a vše řádně zdokumentujte fotoaparátem, postačí i mobilním telefonem. Poničené věci nevyhazujte a vyhledejte doklady o jejich koupi.

Pojistnou událost oznamte vaší pojišťovně. Existuje několik způsobů – osobně, telefonicky, písemně, elektronicky nebo formulářem na webových stránkách dané pojišťovny. Při nahlášení u sebe mějte pojistnou smlouvu. Pokud byla vaše pojistná smlouva při pojistné události zničena, pojišťovna ji dohledá ve svém archivu. Po nahlášení pojistné události vás bude kontaktovat likvidátor, u kterého můžete ve výjimečných případech, jako je právě např. likvidace škody po vichřici, žádat zálohu na pojistné plnění.

Jak vyplývá z obrovského množství škod vzniklých vichřicí Sabine a vysokého počtu přírodních katastrof vzniklých silným větrem, ke kterým v Česku za posledních dvacet let došlo, je pojištění nemovitosti a domácnosti nutností, bez které se dnes žádný majitel domu, bytu nebo chaty neobejde. Jen v loňském roce bylo nahlášeno přes 40 000 pojistných událostí způsobených vichřicí, kdy škody dosáhly na 1,25 miliardy korun.⁴

Podpojištění je totiž jednou z nejčastějších chyb, kterých se u pojištění dopouštíme. To, že ceny nemovitostí razantně stoupají, je všeobecně známý fakt.⁵ Neuvědomujeme si ale, že cenu vaší nemovitosti a domácnosti zvyšuje i její rekonstrukce, přistavěná garáž nebo např. nové vybavení obývacího pokoje. S tím by také ruku v ruce měla stoupat výše pojistného, aby v případě pojistné události smluvená částka pojistného plnění plně uhradila škody spojené s opravou. Radíme tedy pravidelně aktualizovat pojistky. Předejdete tak krácení pojistného plnění. Nemluvě o faktu, že ne všechny starší pojistky kryjí potřebná rizika. Pokud si nejste jisti, zda-li máte správně uzavřené pojištění domácnosti nebo nemovitosti, neváhejte se na nás obrátit. Pravidelný servis pojistných smluv je totiž tou nejdůležitější prevencí, jak při pojistné události nepřijít o poměrnou část pojistného plnění.

¹ Pojišťovny sčetly škody po vichřici Sabina

² Orkán Julie pustošil Česko

³ Přehlídka nejničivějších orkánů v ČR za posledních dvacet let. Nejničivější byl Kyrill.

⁴ Pojištění majetku a škody způsobené vichřicí v roce 2018 a 2019

Česko na 3. místě žebříčku růstu cen nemovitostí