Kdy je správný čas myslet na důchod a jak se na něj připravit?

|

Opak je pravdou. V celé hře, na jejímž konci máme odcházet do důchodu s dostatečnými finančními prostředky pro důstojný a pokud možno komfortní podzim života, jde o to využít čas k tomu, aby pracoval pro nás. Čím dřív a chytřeji začneme, tím lepší výsledek na konci bude.

Spoléhat na státní důchod, tedy první důchodový pilíř? Zapomeňte. Průměrný důchod v červnu 2020 byl 14.427 Kč. To je daleko pod platovým průměrem a mediánem České republiky, který činí za první čtvrtletí 2020 v případě hrubé nominální mzdy 34.077 Kč respektive 29.333 Kč v případě mediánu. 

Je tedy jasné, že je potřeba ke státnímu důchodu, který vzniká odvody zaměstnanců, zaměstnavatelů a OSVČ, doplnit ještě další financování.

Jaké máme další možnosti? Pojďme si projít ty, které jsou nejrozšířenější.

 1. III. pilíř důchodového systému v podobě Doplňkového penzijního spoření.  Jde o dobrovolný produkt, který ve svém názvu nese pojem „spoření“, ale de facto jde o investiční nástroj. V současné době existuje v ČR 8 penzijních společností, které nabízejí několik druhů účastnických fondů s rozdílnou mírou rizika se vztahem k potenciálnímu výnosu. Obecně platí, že čím delší doba ukládání prostředků, tím je pro vyšší zhodnocení vložených prostředků lepší využít dynamičtější strategii investování. Záleží však na ochotě účastníka přijmout vyšší kolísání v hodnotách. Každá z 8 společností má ve svém portfoliu ale i povinně konzervativní fond. Pro ty, kteří se například rozhodnou využívat tento produkt později, nebo mají větší strach z rizika při investování, je však nutné počítat se skutečností, že tyto zpravidla nepokrývají ani průměrnou roční míru inflace. Doplňkové penzijní spoření má několik výhod. Je možné čerpat státní příspěvek od 90 do 230 Kč v závislosti na měsíčním příspěvku účastníka, dále uplatnit daňové odpočty s minimálním příspěvkem účastníka aktuálně 1.000 Kč/měsíc a ušetřit tak až 3.600 Kč/rok.  Nevýhodou je, že DPS negarantuje nezáporné zhodnocení a po dobu spoření nelze s vkladem bez sankce a ztráty státních příspěvků nakládat. To naopak umožňuje starší produkt, kterým bylo Penzijní připojištění (od prosince 2012 nelze sjednat, setrvává v něm však stále řada klientů), nicméně finanční prostředky jsou nyní umístěny v tzv. transformovaných fondech Penzijních společností s minimálním výnosem nepokrývajícím v průběhu posledních let ani průměrnou roční míru inflace. Logika daňových odpočtů a státních příspěvků je shodná jako u DPS. Ten, kdo se rozhodne, že by chtěl využít dynamičtější strategii, musí přestoupit s prostředky do DPS. Zpět už to ale není možné.
   
 2. Investice do podílových fondů. Jde o možnost, jak v rámci kolektivního investování zhodnocovat svoje prostředky v rámci otevřených podílových fondů. Znovu je možné si vybrat různou strategii (konzervativní, vyváženou, dynamickou) a to podle doby investování a vztahu k riziku. Platí, že čím delší horizont investování, tím je lepší sázet na dynamická portfolia, je zde ale riziko kolísání hodnoty, a tedy i riziko záporného zhodnocení, i když minimální. Na tento produkt nelze uplatňovat daňové výhody a neposkytuje se státní příspěvek. Výhodou ale je, že můžete kdykoliv přestat platit, když to vaše situace neumožňuje a vybrat si i prostředky. U většiny fondů jsou zpravidla do týdne na účtu. Neúčtuje se žádný poplatek za výběr, není žádná výpovědní lhůta, ani se nevrací zhodnocení. Nicméně, existuje povinnost danit příjmy nad sto tisíc korun u odprodejů podílových listů mladších než tři roky.
   
 3. Další produkty s investiční složkou. Zde jde především o dva typy životního pojištění, kapitálové a investiční. Ty se hodí zejména pro delší časový horizont, a sjednávají se s cílem vybrat si prostředky skutečně až při dožití smlouvy. A je třeba si uvědomit, že jde především o pojišťovací produkty. Oba umožňují daňové odpočty, ale nezahrnují státní příspěvek. V případě, kdy je nutné pojištění předčasně zrušit a vybrat finanční prostředky před jeho naplánovaným skončením (tzv. před dožitím smlouvy), je potřeba počítat s tím, že zpět nezískáme celou vloženou a zhodnocenou částku. 
   
 4. Stavební spoření. Svým způsobem lze použít pro spoření na penzi i stavební spoření. Výhodou je garantované zhodnocení a státní příspěvek. Státní podpora je až 10 % z ročně uspořené částky, nejvýše však 2.000 Kč ročně. Jde o velice bezpečný produkt, který ale není variabilní. Výhodou je, že lze prostředky použít v podstatě na cokoliv.
   
 5. Další způsoby zajištění na důchod. Existují ještě další způsoby, jak kumulovat finanční prostředky nebo jiná aktiva, která lze následně použít na spotřebu v důchodu. Může jít například o investice do nemovitostí, které lze pak pronajímat, prodat, nebo je využít pro takzvanou zpětnou hypotéku, kdy v bytě můžete dožít a poskytovatel zpětné hypotéky vám platí předem dohodnutou částku. Dalšími způsoby jsou samozřejmě investice do různých movitých věcí.
   

Problematika zajištění na důchod není úplně jednoduchá. Vždy by mělo jít o portfolio produktů a způsobů zabezpečení na stáří. V každém případě platí základní pravidlo. Je jednoduché „projíst vlastní budoucnost“. To, na co bychom měli všichni myslet od své první výplaty je odkládání si každý měsíc finanční částky na dvě klíčové věci: na důchod a vlastní bydlení.  Obě dvě představují dlouhodobou jistotu pro situace, které jsou pro všechny součástí našich životů – potřeby bydlet a důstojně žít v důchodovém věku.

Nevíte-li si rady s nastavením zabezpečení na důchod, kontaktujte některého z našich poradců.