Jak vyzrát nad jarním nebezpečím ohrožujícím rodinný rozpočet?

|

Podle pojišťoven s sebou jaro přináší kromě tepla i aprílové počasí a s tím i spojené silné přívalové deště a bouřky, vytopené sklepy, elektrické spotřebiče poničené úderem blesku, poškozené střechy a další součásti domů silným větrem.

Rozmary přírody však nepatří k jediným pojistným rizikům, neopomínejme také krádeže a požáry, které jsou pro tyto měsíce typické!

Jak na rozmary počasí

Silné deště a aprílové rozmary přírody páchají v jarních měsících každoročně velké škody, které komplikují život majitelům domů. V tomto období přibývá živelních škod a dochází i k velkým teplotním výkyvům. V roce 2020 bylo díky živelným pohromám nahlášených 83 000 pojistných událostí s celkovou výší škody 2,96 mld. Kč. Správně sjednané majetkové pojištění dokáže všechna uvedená rizika spolehlivě pokrýt.

Když uhodí blesk

Úder blesku je standardním živelným rizikem, proti kterému pojišťovny nemovitosti běžně pojišťují. Ale existují také výluky z pojištění, které mohou nastat v případě, že blesk uhodí do nedaleké nemovitosti či elektrického zařízení, které způsobí přepětí elektrické sítě a může dojít k poškození elektronického vybavení v domácnosti. Ve svém pojištění domácnosti proto neopomínejte na rizika přepětí a nepřímého úderu blesku, které nejsou vždy automaticky součástí daného pojištění.

Když vás navštíví zloději

Nejen počasí, ale také nečekané návštěvy zlodějů ohrožují náš majetek. Důvodů je hned několik: Lidé začínají často cestovat, nechávají otevřená okna či balkónové dveře a také své nemovitosti bez patřičného zabezpečení. V ideálním případě mějte svůj objekt dobře zajištěn a dostatečně pojištěnou domácnost tak, ať v případě pojistné události nedochází ke krácení pojistného plnění.

Když vyrazíte na kola nebo vytopíte sousedův byt

Na jaře se pojišťovny ve zvýšené míře potýkají se škodami na zdraví či majetku občanů. Tyto nehody, které jsou součástí našich všedních dní zpravidla vznikají při cyklistice, či dalších rekreačních sportech. Výše těchto škod, se však může díky novému občanskému zákoníku vyšplhat až do stovek tisíc či miliónů korun, zejména jde-li o újmu na zdraví. Pojištění odpovědnosti kryje veškeré škody způsobené Vámi nebo Vaší rodinnou či domácími mazlíčky a nezapomíná ani na škody z běženého občanského života jako je např. vytopení bytu.

Když plánujete úklid zahrady

Pokud se rozhodnete využít poslední dubnový víkend k úklidu Vaší zahrádky nebo si na počest pálení čarodějnic na zahradě rozděláte táborák, dbejte vždy zvýšené opatrnosti, dodržujte protipožární preventivní opatření a nenechávejte oheň bez dozoru.