Jak je důležitá finanční gramotnost

|

OVB jako finančně poradenská firma, která byla u prvopočátků finančního poradenství v České republice, tyto aktivity dlouhodobě podporuje, a proto již v roce 2011 vymyslela i vzdělávací program Moje familie zaměřený právě na zvyšování finanční gramotnosti zejména na druhém stupni základních škol. Problematice finanční gramotnosti se věnuje snad úplně každý poradce, byť každý má trochu jiný recept a cílovou skupinu. Od základních přes střední až po vysoké školy, firmy, státní instituce nebo klienty a jejich rodiny A jelikož i mezi poradci OVB je několik bývalých pedagogů, zábavně vzdělávací hra Moje familie je pro ně vhodným nástrojem. Dokládá to příklad paní Ulrike Trepákové ze zemského ředitelství Dany Benáčkové. Tato sympatická dáma má ve svém okolí téměř desítku škol, kam se pravidelně vrací a přednáší finanční gramotnost vždy pro nový ročník osmáků. Díky svým pedagogickým zkušenostem jim pak dokáže přednášku ušít takříkajíc na míru. „Snažím se výuku pojmout s humorem,“ říká paní Trepáková. „Začínáme obrázkem a otázkou, co pro žáky znamenají peníze, jak jim říkají, co si pod slovem peníze představují, jaký k nim mají vztah, jak se orientují na finančním trhu. Kreslím jim to a znázorňuji.“ Za dobu působení v roli školitelky finanční gramotnosti už pracovala s více než tisícovkou žáků a dodává: „žáci mají největší mezery v neznalosti finančních pojmů a jejich podstaty. Finanční gramotnost u každého z nich má takovou úroveň, v jaké rodině žije a s jakými pojmy se nejčastěji setkává. Ale od toho jsem tady pak já, abych jim ukázala a vysvětlila rozdíly a důležitost finančního vzdělání.“

Ale není to samozřejmě jediná cesta výuky, jak ukazuje oblastní ředitel ze zemského ředitelství Pavla Horáka, Martin Hájek. S upravenou verzí prezentace chodí přednášet nejen na základní, střední, ale i na vysoké školy v Pardubicích a okolí, kde se svým týmem působí. A nezůstává pouze u mladších ročníků, intenzivně spolupracuje také se státní institucí sídlící v Pardubicích, kde vzdělává její zaměstnance. „Spousta z nich sama říká, že se ve finančním světě nevyzná, případně o něm vědí jen málo. Jsou jako kdokoliv jiný hodně ovlivněni reklamou a důležité pojmy a zkratky jako P. A. nebo RPSN jsou pro ně mlhavými pojmy. To je ve finančním světě dělá zranitelnými zejména těmi, kdo se jim pak snaží ‚natlačit‘ nějaký produkt jen s vidinou vlastního zisku bez ohledu na jeho výhodnost či vhodnost.“ I z toho důvodu byla pro zaměstnance instituce taková přednáška zajímavá a po první návštěvě přicházely pozvánky na další a další sezení. Původním plánem bylo jedno velké školení pro všechny zaměstnance najednou, ale takový systém přišel Martinu Hájkovi neefektivní. „Mnohem lépe se mi pracuje s menší skupinou posluchačů, takové setkání je pak mnohem interaktivnější a všichni se mohou zapojit do aktivní diskuse.“

Na podobné vlně jako Martin Hájek je také další oblastní ředitel – Michal Grygar ze zemského ředitelství manželů Slezákových. Ten se sice výuce finanční gramotnosti začal věnovat hned od začátku působení ve společnosti, ale přiznává, že hlavním motorem pro výraznější zapojení do vzdělávacích aktivit je jeho syn. Sám totiž cítil, že v rámci školních aktivit a vzdělání, které poskytuje naše školství, nemá absolutně možnost naučit se zacházet s financemi. „Momentálně pracujeme na konceptu, který bychom aplikovali na studenty vysokých škol. Finanční gramotnost je v dnešní době základem nejen pro děti, ale pro každého dospělého člověka. Nejsme „jen“ finanční poradci, pojišťováci a další funkce, které nám veřejnost přisuzuje, jsme hlavně profesionálové. To znamená, že své okolí vzděláváme, jak s financemi pracovat.“ A právě vzdělávání okolí je jednou z největších přidaných hodnot služby OVB. Je důležité být gramotný, ale to v dnešní době nestačí. Ještě důležitější je totiž být finančně gramotný.