I Vaše krev může pomoci

|

Interní projekt Daruj krev s OVB vznikl v roce 2017 jako společensky odpovědná aktivita naší společnosti s cílem upozornit na stálý nedostatek krve a přivést do Českého registru dárců krve nové pravidelné členy. Krev totiž nelze vyrobit a jediným způsobem, jak ji získat, je právě její odběr.

Bez krve se totiž neobejdou jen chirurgové při řadě operací, na dárcích jsou závislí i lidé s umělou ledvinou či zhoubnými nemocemi krve, farmaceutické koncerny vyrábějící léky pro nemocné s poruchami srážlivosti či obranyschopnosti.¹ Aby krve byl dostatek, je každoročně nutné získat 33 000 nových dárců. Pro představu, přesně tolik obyvatel měly k letošnímu 1. lednu Prachatice. Dárcovství krve zaštiťuje Český červený kříž, který sdružuje dárce po celé zemi. Těch pravidelných je v současnosti přes 256 000. Pro dostatečné zajištění zásob krve by ale dle odborníků měl počet pravidelných dárců dosahovat hranice tří set tisíc dárců.

V projektu Daruj krev s OVB se angažují jak finanční poradci, tak zaměstnanci národní centrály. Darování krve se stalo pro desítky našich kolegů dobrovolnou činností a pravidelnou součástí jejich života. Během čtyřleté existence tohoto projektu naši poradci a kolegové darovali přes 250 litrů krve a jejích derivátů. Mezi naše nejaktivnější dárce patří i oblastní vedoucí Pavel Král, který letos 22. dubna překonal magickou hranici 160 odběrů krve a krevních derivátů, za které obdrží Zlatý kříž ČČK. Pavel Král nedávno v tomto videu apeloval na poradce a kolegy, aby v darování krve pokračovali a pomohli tak navýšit krevní zásoby.

Při příležitosti blížícího se Světového dne dárců krve bychom tímto chtěli poděkovat všem dárcům z řad našich poradců a kolegů, kteří se zapojili do projektu Daruj krev s OVB a pomohli zajistit podmínky k lepšímu životu nespočtu lidem. Děkujeme, že darujete krev s OVB!

 ¹ Proč potřebujeme dárce krve?