Co vše se vám může stát nejen na cyklostezce?

|

Stejně jako vloni, tak i letos se spousta lidí rozhodla trávit dovolenou v České republice. U Mácháče, v Českém Krumlově anebo třeba na Šumavě na kolech. Prázdniny jsou už opravdu za rohem, a tak si pojďme připomenout, na co si právě na kole dávat pozor a k čemu se nám může hodit pojištění.

Lepší je vždy úrazům předcházet

Má kamarádka šla na procházku po cyklostezce a srazil ji cyklista, který jel nepřiměřenou rychlostí. Čí je to chyba? Samozřejmě cyklisty, protože je třeba dodržovat určité zásady bezpečné jízdy. Díky těmto zásadám se snižuje nebezpečí úrazu, které hrozí nejen cyklistům, ale i ostatním účastníkům silničního provozu. V sedle nesmíte zapomenout na to, že jste účastníky silničního provozu a vztahují se na vás pravidla silničního provozu.

Buďte na sebe ohleduplní, nezdržujte provoz zbytečně pomalou jízdou a nepřekážejte ostatním řidičům.  Zachránit Vás může i používání ochranné přilby. Oblékejte se barevně a světlem odrážejícím oblečením. Pravidelně ošetřujte své jízdní kolo a dbejte zejména na to, aby bylo řádně vybaveno a mělo v pořádku všechny součásti, které umožňují bezpečnou jízdu.

Jednou ze základních příčin zranění či úmrtí cyklistů je právě poranění hlavy. Cyklistická přilba zabrání 85 % úrazů hlavy a 88 % úrazů mozku. Jezděte na kole bezpečně a samozřejmě nezapomeňte na životní pojištění s rozšířením o rekreační sport. Jen v loňském roce se na českých silnicích přes 3500 cyklistů a 40 dalších dokonce zemřelo. Toto pojištění dokáže zmírnit následky úrazu například z hlediska pokrytí výpadku příjmu po dobu rekonvalescence či vyřešit i vážnější riziko finančních problémů vznikem invalidity při obzvlášť závažných nehodách.

Kolo i sebe si můžete pojistit, ale pozor na podmínky plnění.

Kolo si můžete samozřejmě pojistit proti krádeži. Toto připojištění je součástí pojištění domácnosti. Nebo si můžete sjednat samostatné pojištění kol, které zahrnuje krádež, vandalismus, poškození nebo zničení při nehodě nebo při přepravě. Výše pojistného odpovídá výši ceny kola.

Na cyklistiku se nevztahuje povinnost mít sjednané povinné ručení. Pokud však během jízdy způsobíte škodu jiné osobě, dostanete nejen pokutu za porušení pravidel, ale máte i povinnost uhradit újmu vzniklou v této souvislosti jiným osobám na majetku a zdraví. Pro tyto případy se vyplatí mít sjednáno pojištění občanské odpovědnosti.

Z tohoto pojištění jsou do sjednané výše hrazeny nejen škody způsobené při cyklistice, ale veškeré škody způsobené v běžném občanském životě. Pokud je pojištění sjednáno jako součást pojištění domácnosti, vztahuje se zpravidla na všechny její členy. Hradí se z něj tak i škody způsobené dětmi, kde není o nehody nouzi.

Není běžně známo, že pokud cyklista způsobí dopravní nehodu, při které dojde ke škodě na cizím vozidle, má povinnost tuto škodu nahradit. Tyto škody se pohybují běžně v desítkách tisíc korun. Pokud navíc dojde k újmě na zdraví, mohou se částky pohybovat ve statisících a milionech.

Pozor na alkohol či jiné návykové látky. Za pojistnou událost, která vznikla pod vlivem alkoholu, vám může pojišťovna pojistné plnění krátit nebo ho úplně odmítne plnit. Za jízdu pod vlivem alkoholu vám hrozí finanční pokuta v rozmezí 2 000 až 20 000 Kč. Pokud je množství alkoholu přes hranici 1 promile, může se Vaše pokuta vyšplhat až k výši 25 000 – 50 000 Kč a v krajním případě končit až trestem odnětí svobody na 3 roky. Je častým mýtem, že za nehodu či alkohol v sedle kola může řidič přijít o své řidičské oprávnění či body, ale to není pravda. Při ukládání trestu není cyklistovi ukládán trest zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení jízdního kola. Stejně tak nemůže být cyklistovi zadržen řidičský průkaz. Tento doklad opravňuje k řízení motorového vozidla, kterým jízdní kolo samozřejmě není. 2

Pokud na kole jezdíte rádi, připravte se na tyto situace ještě před tím, než vyjedete.

Článek vznikl ve spolupráci s oblastní vedoucí OVB Allfinanz, a.s. Lenkou Třískovou.

2www.autosalon.tv/novinky/ridicuv-chleba/opily-cyklista-pri-kontrole-o-ridicak-neprijde-hrozi-mu-ale-vysoka-pokuta-a-dokonce-i-vezeni