OVB Allfinanz, a.s. ČR

Úspěšný obchodní rok 2015: Holding OVB roste se ziskem

Zpráva OVB

Úspěšný obchodní rok 2015: Holding OVB roste se ziskem

Kolín nad Rýnem, 17. března 2016 – OVB má za sebou úspěšný rok 2015. Evropský holding finančního poradenství mohl zvýšit celkové provizní příjmy o 5,0 procenta na 224,7 mil. eur. Operativní výsledek se ve srovnání s loňským rokem zvýšil o 14,5 procenta na 14,0 mil. eur.

Na pozadí velmi náročného prostředí pro naše služby v celé Evropě se jedná o velmi dobrý výsledek. Znovu se ukazuje, že mezinárodní postavení OVB je zá-kladem našeho hospodářského úspěchu. Obzvláště mě těší, že i na našem do-mácím trhu v Německu jsme i přes obtížné tržní podmínky mohli dosáhnout růstu obratu,“ říká Mario Freis, generální ředitel OVB Holding AG.

Rozvoj obchodu v segmentech zemí

V segmentu jižní a západní Evropy, který se již po několik let osvědčil jako motor růstu, se celkové provizní příjmy zvýšily o 17,8 procenta na 51,6 mil. eur (před-chozí rok: 43,8 mil. eur). Výrazný růst obratu lze přičítat vedle Rakouska, Itálie a Švýcarska především Španělsku. Operativní výsledek segmentu se zvýšil o 49,1 procenta na 6,7 mil. eur. V segmentu Německa se zvýšily celkové provizní příjmy o 3,3 procenta na 64,9 mil. eur (předchozí rok: 62,8 mil. eur). Při lehce zvýšených investicích zůstává EBIT stabilní na 6,5 mil. eur. Také v segmentu střední a vý-chodní Evropy vzrostly celkové provizní příjmy na 108,2 mil. eur (předchozí rok 107,4 mil. eur). Prodejní úspěch byl zaznamenán především na Slovensku, ale také v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Chorvatsku.

Obzvláště potěšující je, že OVB rostla celkově se ziskem. Naši operativní marži jsme citelně zvýšili na 6,2 procenta a také jsme zlepšili výsledek holdingu o 7,5 procenta na 9,4 mil. eur,“ interpretuje roční výsledek finanční ředitel Oskar Heitz.

Na úspěšném obchodním vývoji uplynulého roku se podílejí také akcionáři. Gene-rální ředitel oznámil, že navrhne valné hromadě dne 3. června 2016 výplatu divi-dend z hospodářského výsledku roku 2015 ve výši 0,65 eura na akcii, to zname-ná o 5 eurocentů vyšší než v předchozím roce.

Priority pro rok 2016 a výhled do budoucna

OVB chce dále upevnit a zdokonalit silné stránky osvědčeného obchodního modelu OVB. Zde je kladen důraz i nadále na úspěšný vývoj obratu a zisku. Kromě toho zaměří představenstvo firemní strategii na budoucí požadavky trhu.

Vyhlídky pro vývoj obchodů v roce 2016 hodnotí OVB zdrženlivě: „Dlouhodobý obchodní potenciál pro soukromé zajištění a péči zůstává i nadále beze změny. V tomto obchodním roce jsme ale na jednotlivých trzích konfrontováni s náročným prostředím, obzvláště na základě dalších regulačních změn. Navíc při pokračujících nízkých úrokových sazbách dále klesá ochota lidí k vlastnímu zajištění do budoucna. Přesto jsme plni důvěry, že při mírném poklesu prodejů udržíme hladinu hospodářských výsledků stabilní,“ říká Mario Freis.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských koncernů finančního poradenství. Od svého založení v roce 1970 se OVB zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany majetku, pojištění i budování majetku. Společnost OVB působí v současné době v celkem 14 zemích.

Více než 5 000 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, obsluhuje zhruba 3,24 mil. klientů.

V roce 2015 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 224,7 mil. eur a EBIT ve výši 14,0 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Ukazatele holdingu OVB k obchodnímu roku 2015

Operativní ukazatele Jednotka 2014 2015 Změna
Klienti (31. 12.) počet 3,22 mil. 3,24 mil. + 0,6 %
Finanční poradci* (31. 12.) počet 5 173 5 062 - 2,1 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 214,0 224,7 + 5,0 %
Finanční ukazatele Jednotka 2014 2015 Změna
Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)   mil. eur   12,3   14,0   + 14,5 %
  Marže EBIT**   %   5,7   6,2 + 0,5 procent.
bodů
Hospodářský výsledek holdingu mil. eur 8,7 9,4 + 7,5 %
Ukazatele k akciím OVB Jednotka 2014 2015 Změna
Základní kapitál (31. 12.) mil. eur 14,25 14,25 ± 0,0 %
Počet akcií (31. 12.) mil. kusů 14,25 14,25 ± 0,0 %
Výsledek na akcii (nezředěný) euro 0,61 0,66 + 8,2 %
Dividenda na akcii*** euro 0,60 0,65 + 8,3 %

Ukazatele k obchodnímu roku 2015 podle oblastí

  Jednotka 2014 2015 Změna
Střední a východní Evropa    
Klienti (31. 12.) počet 2,21 mil. 2,21 mil. ± 0,0 %
Finanční poradci* (31. 12.) počet 3 261 3 087 - 5,3 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 107,4 108,2 + 0,8 %
EBIT mil. eur 10,2 9,4 - 7,1 %
Marže EBIT**   %   9,5   8,7 - 0,8 procent.
bodů
Německo    
Klienti (31. 12.) počet 644 548 642 107 - 0,4 %
Finanční poradci* (31. 12.) počet 1 307 1 309 + 0,2 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 62,8 64,9 + 3,3 %
EBIT mil. eur 6,5 6,5 + 0,5 %
Marže EBIT**   %   10,3   10,1 - 0,2 procent.
bodů
Jižní a západní Evropa    
Klienti (31. 12.) počet 364 982 388 728 + 6,5 %
Finanční poradci* (31. 12.) počet 605 666 + 10,1 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 43,8 51,6 + 17,8 %
EBIT mil. eur 4,5 6,7 + 49,1 %
Marže EBIT**   %   10,3   13,1 + 2,8 procent.
bodů
 
Cookie je malý textový dokument, který je kopírován na Váš hard disk z webové stránky. Cookies nezpůsobují žádné poškození Vašeho počítače, ani neobsahují žádné viry. Cookies z naší stránky nesbírají žádná Vaše osobní data. Používání cookies můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies na našich stránkách jsou používány pouze po dobu Vaší návštěvy pro zaručení anonymity, statistické potřeby a zlepšení rozhraní pro uživatele.
Okay