OVB Allfinanz, a.s. ČR

Úspěšný obchodní rok 2015: Holding OVB roste se ziskem

Zpráva OVB

Úspěšný obchodní rok 2015: Holding OVB roste se ziskem

Kolín nad Rýnem, 17. března 2016 – OVB má za sebou úspěšný rok 2015. Evropský holding finančního poradenství mohl zvýšit celkové provizní příjmy o 5,0 procenta na 224,7 mil. eur. Operativní výsledek se ve srovnání s loňským rokem zvýšil o 14,5 procenta na 14,0 mil. eur.

Na pozadí velmi náročného prostředí pro naše služby v celé Evropě se jedná o velmi dobrý výsledek. Znovu se ukazuje, že mezinárodní postavení OVB je zá-kladem našeho hospodářského úspěchu. Obzvláště mě těší, že i na našem do-mácím trhu v Německu jsme i přes obtížné tržní podmínky mohli dosáhnout růstu obratu,“ říká Mario Freis, generální ředitel OVB Holding AG.

Rozvoj obchodu v segmentech zemí

V segmentu jižní a západní Evropy, který se již po několik let osvědčil jako motor růstu, se celkové provizní příjmy zvýšily o 17,8 procenta na 51,6 mil. eur (před-chozí rok: 43,8 mil. eur). Výrazný růst obratu lze přičítat vedle Rakouska, Itálie a Švýcarska především Španělsku. Operativní výsledek segmentu se zvýšil o 49,1 procenta na 6,7 mil. eur. V segmentu Německa se zvýšily celkové provizní příjmy o 3,3 procenta na 64,9 mil. eur (předchozí rok: 62,8 mil. eur). Při lehce zvýšených investicích zůstává EBIT stabilní na 6,5 mil. eur. Také v segmentu střední a vý-chodní Evropy vzrostly celkové provizní příjmy na 108,2 mil. eur (předchozí rok 107,4 mil. eur). Prodejní úspěch byl zaznamenán především na Slovensku, ale také v Polsku, Maďarsku, Rumunsku a Chorvatsku.

Obzvláště potěšující je, že OVB rostla celkově se ziskem. Naši operativní marži jsme citelně zvýšili na 6,2 procenta a také jsme zlepšili výsledek holdingu o 7,5 procenta na 9,4 mil. eur,“ interpretuje roční výsledek finanční ředitel Oskar Heitz.

Na úspěšném obchodním vývoji uplynulého roku se podílejí také akcionáři. Gene-rální ředitel oznámil, že navrhne valné hromadě dne 3. června 2016 výplatu divi-dend z hospodářského výsledku roku 2015 ve výši 0,65 eura na akcii, to zname-ná o 5 eurocentů vyšší než v předchozím roce.

Priority pro rok 2016 a výhled do budoucna

OVB chce dále upevnit a zdokonalit silné stránky osvědčeného obchodního modelu OVB. Zde je kladen důraz i nadále na úspěšný vývoj obratu a zisku. Kromě toho zaměří představenstvo firemní strategii na budoucí požadavky trhu.

Vyhlídky pro vývoj obchodů v roce 2016 hodnotí OVB zdrženlivě: „Dlouhodobý obchodní potenciál pro soukromé zajištění a péči zůstává i nadále beze změny. V tomto obchodním roce jsme ale na jednotlivých trzích konfrontováni s náročným prostředím, obzvláště na základě dalších regulačních změn. Navíc při pokračujících nízkých úrokových sazbách dále klesá ochota lidí k vlastnímu zajištění do budoucna. Přesto jsme plni důvěry, že při mírném poklesu prodejů udržíme hladinu hospodářských výsledků stabilní,“ říká Mario Freis.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských koncernů finančního poradenství. Od svého založení v roce 1970 se OVB zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany majetku, pojištění i budování majetku. Společnost OVB působí v současné době v celkem 14 zemích.

Více než 5 000 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, obsluhuje zhruba 3,24 mil. klientů.

V roce 2015 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 224,7 mil. eur a EBIT ve výši 14,0 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Ukazatele holdingu OVB k obchodnímu roku 2015

Operativní ukazatele Jednotka 2014 2015 Změna
Klienti (31. 12.) počet 3,22 mil. 3,24 mil. + 0,6 %
Finanční poradci* (31. 12.) počet 5 173 5 062 - 2,1 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 214,0 224,7 + 5,0 %
Finanční ukazatele Jednotka 2014 2015 Změna
Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)   mil. eur   12,3   14,0   + 14,5 %
  Marže EBIT**   %   5,7   6,2 + 0,5 procent.
bodů
Hospodářský výsledek holdingu mil. eur 8,7 9,4 + 7,5 %
Ukazatele k akciím OVB Jednotka 2014 2015 Změna
Základní kapitál (31. 12.) mil. eur 14,25 14,25 ± 0,0 %
Počet akcií (31. 12.) mil. kusů 14,25 14,25 ± 0,0 %
Výsledek na akcii (nezředěný) euro 0,61 0,66 + 8,2 %
Dividenda na akcii*** euro 0,60 0,65 + 8,3 %

Ukazatele k obchodnímu roku 2015 podle oblastí

  Jednotka 2014 2015 Změna
Střední a východní Evropa    
Klienti (31. 12.) počet 2,21 mil. 2,21 mil. ± 0,0 %
Finanční poradci* (31. 12.) počet 3 261 3 087 - 5,3 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 107,4 108,2 + 0,8 %
EBIT mil. eur 10,2 9,4 - 7,1 %
Marže EBIT**   %   9,5   8,7 - 0,8 procent.
bodů
Německo    
Klienti (31. 12.) počet 644 548 642 107 - 0,4 %
Finanční poradci* (31. 12.) počet 1 307 1 309 + 0,2 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 62,8 64,9 + 3,3 %
EBIT mil. eur 6,5 6,5 + 0,5 %
Marže EBIT**   %   10,3   10,1 - 0,2 procent.
bodů
Jižní a západní Evropa    
Klienti (31. 12.) počet 364 982 388 728 + 6,5 %
Finanční poradci* (31. 12.) počet 605 666 + 10,1 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 43,8 51,6 + 17,8 %
EBIT mil. eur 4,5 6,7 + 49,1 %
Marže EBIT**   %   10,3   13,1 + 2,8 procent.
bodů
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.