OVB Allfinanz, a.s. ČR

Průběžná zpráva holdingu za 9 měsíců roku 2017: OVB důvěřuje v Evropě stále více klientů

Zpráva OVB

Průběžná zpráva holdingu za 9 měsíců roku 2017: OVB důvěřuje v Evropě stále více klientů

Kolín nad Rýnem, 9. listopadu 2017 – Evropský finančně poradenský holding OVB navýšil základnu svých klientů ke konci září o 1,9 procenta na 3,33 milio-nu. Od ledna do září roku 2017 přitom holding dosáhl celkové výše provizních příjmů 166,3 mil. eur (předchozí rok: 171,1 mil. eur). V regionu střední a vý-chodní Evropy, na který připadalo 48,5 procenta tržeb, zůstaly celkové provizní příjmy v uvedeném období s hodnotou 80,7 mil. eur do značné míry stabilní (předchozí rok: 81,0 mil. eur). Proti očekávanému oslabení v České republice a téměř stabilnímu průběhu obchodování na Slovensku a na Ukrajině působil vel-mi dynamický vývoj obchodování v Maďarsku, Polsku, Chorvatsku a Rumunsku. V regionu Německo se holdingu OVB podařilo dosáhnout celko-vých provizních příjmů ve výši 42,9 mil. eur (předchozí rok: 46,3 mil. eur). Po silně dynamickém růstu minulých let byly celkové provizní příjmy v regionu jižní a západní Evropa s hodnotou 42,8 milionu mírně nižší než v předchozím roce (předchozí rok: 43,9 mil. eur).

Mario Freis, výkonný ředitel (CEO) OVB Holding AG, uvádí: „Rostoucí počet našich klientů dokazuje, že obyvatelé v Evropě stále více potřebují osobní a kvalifikované komplexní finanční poradenství.“

Realizace strategických opatření ovlivňuje vývoj EBIT

Vedle stále náročnějších regulatorních rámcových podmínek, zvláště regulač-ních vlivů na významných národních trzích v Německu a v České republice, ovlivňuje vývoj výsledků OVB plánované zvýšení investičních nákladů na posí-lení střednědobě a dlouhodobě udržitelné životaschopnosti. Operativní výsledek holdingu OVB činil ve vykazovaném období 10,5 mil. eur (předchozí rok: 12,4 mil. eur).

Pokud jde o celkový výsledek za rok 2017, představenstvo nadále očekává, že obrat bude mírně nižší než v předchozím roce a operativní výsledek bude mírně klesat.

Prezentace výsledků prvních devíti měsíců roku 2017 a průběžná zpráva jsou pro Vás připraveny ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Re-lations.


O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB při své obchodní činnosti zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované, a především proklientsky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracu-je s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurence-schopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří a ochrany a budování majetku. Holding OVB působí v současné době ve 14 evropských zemích.

4 774 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje o zhruba 3,33 milionu klientů.

V roce 2016 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celko-vých provizních příjmů ve výši 231,8 mil. eur, EBIT ve výši 16,5 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kotován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentace výsledků prvních devíti měsíců roku 2017 a průběžná zpráva jsou pro Vás připraveny ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Re-lations.

Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu:
www.ovb.cz -> Pro média -> Tiskové zprávy


Ukazatele holdingu OVB za prvních 9 měsíců roku 2017

 

Operativní ukazatele

Jednotka

1. 1. – 30. 9. 2016

1. 1. – 30. 9. 2017

Změna

Klienti (30. 9.)

počet

3,26 mil.

3,33 mil.

+1,9 %

Finanční poradci* (30. 9.)

počet

5 089

4 774

–6,2 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

171,1

166,3

–2,8 %

 

 

Finanční ukazatele

Jednotka

1. 1. – 30. 9. 2016

1. 1. – 30. 9. 2017

Změna

Výsledek provozní obchodní činnosti (EBIT)

mil. eur

12,4

10,5

–15,2 %

Marže EBIT**

%

7,3

6,3

–1,0 % bodu

Hospodářský výsledek holdingu

mil. eur

9,7

7,8

–19,7 %

Výsledek na akcii (nezředěný)

eur

0,68

0,54

–19,7 %

* počet poradců majících fin. poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** na základě celkových provizních příjmů 

 

Ukazatele podle regionů za prvních 9 měsíců roku 2017

 

 

Jednotka

1. 1. – 30. 9. 2016

1. 1. – 30. 9. 2017

Změna

Střední a východní Evropa

 

 

 

 

Klienti (30. 9.)

počet

2,20 mil.

2,26 mil.

+2,4 %

Finanční poradci* (30. 9.)

počet

3 028

2 755

–9,0 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

81,0

80,7

–0,4 %

EBIT

mil. eur

6,7

6,4

–3,9 %

Marže EBIT*

%

8,2

7,9

–0,3 % bodu

Německo

 

 

 

 

Klienti (30. 9.)

počet

635 471

623 171

–1,9 %

Finanční poradci* (30. 9.)

počet

1 357

1 345

–0,9 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

46,3

42,9

–7,3 %

EBIT

mil. eur

4,9

4,4

–9,1 %

Marže EBIT**

%

10,5

10,3

–0,2 % bodu

Jižní a západní Evropa

 

 

 

 

Klienti (30. 9.)

počet

426 649

447 652

+4,9 %

Finanční poradci* (30. 9.)

počet

704

674

–4,3 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

43,9

42,8

–2,5 %

EBIT

mil. eur

6,2

5,4

–12,9 %

Marže EBIT**

%

14,2

12,7

–1,5 % bodu

* počet poradců majících fin. poradenství jako hlavní výdělečnou činnost

** na základě celkových provizních příjmů 

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.