OVB Allfinanz, a.s. ČR

OVB roste se ziskem

  • Nárůst obratu a nadprůměrné zlepšení výsledků
  • Zvýšení počtu klientů (v ČR již 1,25 mil.) i poradců

Kolín nad Rýnem, 12. listopadu 2014 – Evropská finančně poradenská společnost OVB vykázala za prvních devět měsíců roku uspokojivý průběh hospodaření. Celkový obrat tak narostl o 3,3 procenta – v samotném třetím čtvrtletí dokonce o 5,4 procenta. Provozní zisk (EBIT) činil po devíti měsících 8,3 mil. eur, což je hodnota vyšší o 23,4 procenta ve srovnání s předchozím rokem. Také klientskou základnu v Evropě se dařilo dále rozšiřovat. K 30. září 2014 činil celkový počet klientů 3,15 milionu. Počet licencovaných finančních zprostředkovatelů – hlavních tvůrců hodnot ve společnosti OVB – narostl v uplynulých devíti měsících o 5,7 procent na 5 231.

V Německu, České republice a Rakousku zaznamenáváme navzdory nepříznivým podmínkám stabilní vývoj hospodaření našich národních společností. Díky našemu obchodnímu modelu a osobnímu přístupu k poradenské činnosti nám na těchto důležitých trzích naši klienti nadále plně důvěřují. Na pozadí stále nekončící vlny zásahů regulátorů a několika nekoncepčních návrhů zejména ze strany ochránců práv spotřebitelů považujeme tento výsledek za mimořádně uspokojivý,“ komentuje Michael Rentmeister, CEO OVB Holding AG, kladný vývoj hospodaření koncernu za prvních devět měsíců roku. „Těší mě, že se nám v natolik komplikovaném tržním prostředí, jako je Německo, podařilo dosáhnout mírného růstu.

Dynamický vývoj obchodů v dalších částech Evropy

Růst celkových provizních příjmů OVB vychází ze široké základny. Uveďme zejména Itálii, Švýcarsko, Španělsko, Slovensko, Polsko a Maďarsko, kde byly zaznamenány velmi výrazné nárůsty obratu.

Zvlášť pyšní jsme na to, že jsme těchto výsledků dosáhli bez pozitivních vnějších vlivů, jako jsou specifické legislativní faktory nebo vládní stimuly. Obchodní vývoj v roce 2014 potvrzuje, že se vyplácí naše promyšlená a neměnná strategie založená na vlastních přednostech. A co bychom teprve mohli pro klienty učinit, kdybychom své služby mohli poskytovat ve stabilních a spolehlivých rámcových podmínkách a s méně ideologicky motivovanou regulací?“ zní Rentmeisterův provokativní závěr.

Rostoucí provizní příjmy jsou také důsledkem stále se rozšiřující klientské základny, což dokládá aktuálně dosažený milník v České republice. „Věří nám a spoléhá se na naše služby už přes 1,25 milionu klientů. Poradce totiž není jednorázovým prodejcem finančních produktů, je to člověk hledající správná řešení a nabízející kvalifikovanou pomoc po celý život,“ řekl Miroslav Řezník, generální ředitel společnosti OVB Allfinanz, která je největším poskytovatelem finančního poradenství v ČR.

Celkový obrat koncernu OVB činil v období od ledna do září 2014 přibližně 156,0 mil. eur, tedy o 3,3 procenta více než v roce předchozím.

Nadprůměrné zlepšení výsledků

Provozní hospodářský výsledek (EBIT) koncernu se ve srovnání s prvními devíti měsíci obchodního roku 2013 zlepšil z 6,7 mil. eur o 23,4 procent na 8,3 mil. eur. Marže EBIT koncernu vztažená k celkovým provizním příjmům se v referenčním období zvýšila na 5,3 procenta oproti 4,4 procentům za srovnatelné období předchozího roku. Výsledek na akcii, který společnost OVB vydělala svým akcionářům za prvních devět měsíců roku 2014, vzrostl z 0,38 eur na 0,45 eur.

Výhled: nárůst provozního zisku

OVB potvrzuje očekávání, že se za celý rok 2014 v meziročním srovnání obrat mírně zvýší a na tomto základě bude oproti předchozímu roku dosaženo výrazně vyššího provozního hospodářského výsledku. „Chceme růst a budeme se dále zaměřovat na naše přednosti, jimiž je naše široká evropská působnost a široce koncipovaný systémový přístup OVB APS (analýza – poradenství – služby). Současně investujeme do výstavby a rozšiřování naší celokoncernové modulární podpory prodeje pro zprostředkovatele, abychom se zlepšili i v této oblasti.“ naznačuje Michael Rentmeister směr dalšího vývoje.

Rentmeister předpovídá evropskému a zejména německému trhu s finančním poradenstvím nové uspořádání. „Pouze finanční zprostředkovatelé s komplexním přístupem k poradenství a jasným výkonnostním příslibem budou podle našeho názoru patřit mezi vítěze na trhu. OVB proto výslovně podporuje úsilí celého odvětví poskytování finančních služeb o to, aby se na základě standardů nebo norem stalo finanční poradenství pro spotřebitele a veřejnost skutečně srozumitelnější a transparentnější. Vidíme v tom velkou příležitost, jak zdůraznit skutečnou výkonnost finančního zprostředkovatele, a dlouhodobě tak zlepšit jeho obraz v očích veřejnosti.“ zdůvodňuje Rentmeister potřebnost tohoto kroku s velkým dopadem na celý obor.

O koncernu OVB

Koncern OVB se sídlem holdingu v Kolíně nad Rýnem je čelným evropským zprostředkovatelem finančních služeb. Od založení v roce 1970 se zaměřuje na široce koncipované poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými produktovými partnery a svými službami uspokojuje individuální potřeby svých klientů v oblasti životního zabezpečení, ochrany majetku, jeho pojištění i nákupu nemovitostí a penzijních plánů. Společnost OVB působí v současné době v celkem 14 zemích. Přibližně 5 200 finančních poradců pracujících pro společnost v hlavním pracovním poměru obsluhuje ca 3,2 mil. klientů. V roce 2013 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 204,8 mil. eur a EBIT ve výši 10,2 mil. eur. OVB Holding AG je od července 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Klíčové údaje pro OVB v 9m / 2014

Jednotka1.1.-30.9.20131.1.-30.9.2014Změna
Zákazníci (30.9.)počet mil.3,033,15+ 4,0 %
Finanční poradci (30.9.)počet4.9515.231+ 5,7 %
Smlouvy nový obchodpočet349.884373.066+ 6,6 %
Celkové provizní příjmymilionů eur151,0156,0+ 3,3 %

Finanční ukazatele

Jednotka1.1.-30.9.20131.1.-30.9.2014Změna
Výsledek provozní obchodní činnosti(EBIT)1)milionů eur6,78,3+ 23,4 %
Marže EBIT1) 2)%4,45,3+ 0,9% bodu
Hospodářský výsledek koncernu1)milionů eur5,46,5+ 20,3 %
Výsledek na akcii (nezředěný)1)eur0,380,45+ 18,4 %

Ukazatele podle regionů 9m / 2014

 Jednotka1.1.-30.9.20131.1.-30.9.2014Změna
Střední a východní Evropa
Zákazníci (30. 9.) počet mil. 2,062,17+ 5,3 %
Finanční poradci (30. 9.) počet 3.1283.284+ 5,0 %
Celkové provizní příjmy milionů eur 83,180,0- 3,7 %
EBIT  milionů eur7,57,0- 6,2 %
Marže EBIT %9,08,8- 0,2% bodu
Německo
Zákazníci (30.9.) počet 644.365628.867- 2,4 %
Finanční poradci (30.9.) počet 1.3751.371- 0,3 %
Celkové provizní příjmy  milionů eur44,044,2+ 0,3 %
EBIT milionů eur 4,64,6- 0,2 %
Marže EBIT2)  %10,510,4- 0,1 % bodu
Jižní a západní Evropa
Zákazníci (30.9.) počet 321.921353.253+ 9,7 %
Finanční poradci (30.9.) počet 448576+ 28,6 %
Celkové provizní příjmy milionů eur 23,931,8+ 33,1 %
EBIT1) milionů eur 0,93,4+ 258,5 %
Marže EBIT1)  %3,910,6+ 6,7% bodu
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.