OVB Allfinanz, a.s. ČR

OVB pokračuje v růstu

Zpráva OVB

OVB pokračuje v růstu

  • Obrat holdingu stoupl o 4,8 procenta na 57,1 milionu eur
  • EBIT vzrostl o 31,6 procenta na 3,0 mil. eur
  • Výhled na rok 2016 zvýšen
  • Obrat holdingu stoupl o 4,8 procenta na 57,1 milionu eur
  • EBIT vzrostl o 31,6 procenta na 3,0 mil. eur
  • Výhled na rok 2016 zvýšen

Kolín nad Rýnem, 11. května 2016 – Evropský holding OVB působící v oblasti finančního poradenství zaznamenal v prvním čtvrtletí roku 2016 nad očekávání pozitivní obchodní vývoj. Vzrostly všechny relevantní finanční ukazatele holdingu. Zatímco se celkové provizní příjmy zvýšily o 4,8 procenta, stoupl EBIT o 31,6 procenta a hospodářský výsledek holdingu o 29,0 procent. „V prvních třech měsí-cích tohoto roku jsme v náročném prostředí dosáhli nad naše očekávání dobrého obchodního vývoje. Znovu se prokázala vyváženost a stabilita obchodního mode-lu OVB. Utlumený obchodní vývoj na Slovensku, v České republice a v Polsku byl vykompenzován velmi dobrým vývojem v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy. Také Německo obstálo o dost lépe než v předešlém roce. A v regionu jižní a západní Evropy znovu silně vzrostl objem obchodů,“ shrnuje Mario Freis, CEO OVB Holding AG, nejnovější obchodní vývoj.

Vývoj v regionech

Obchod v regionu jižní a západní Evropa pokračoval v dynamickém vývoji a dosáhl zvýšení celkových provizních příjmů o 15,2 procenta a zlepšení výsled-ku o 35,4 procenta. V Německu vzrostly celkové provizní příjmy (při výrazném zlepšení EBIT o 13,3 procenta) o 8,1 procenta. Ve střední a východní Evropě zůstaly provizní příjmy a provozní výsledek oproti předešlému roku pozadu.

Počet klientů, o které se staráme, činil k 31. březnu 2016 3,26 mil. klientů (před-chozí rok: 3,24 mil. klientů). Po celé Evropě o ně pečuje 5 179 finančních porad-ců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost (předešlého roku: 5 204 finančních poradců).

Výhled

Na základě úspěšného prvního čtvrtletí OVB lehce revidovala očekávání obratu a výsledků pro celý rok 2016. Představenstvo nyní očekává pro celý rok obrat blížící se úrovni v minulém roce. Provozní výsledek by se měl pohybovat lehce nad úrovní předešlého roku. „Čísla prvního čtvrtletí jsou dobrá a zčásti převyšují naše očekávání. To znamená, že jsme na správné cestě. Současně stále vidíme velké výzvy. Především v oblasti regulací a změněným rámcovým podmínkám na některých trzích, kterým se musíme včas přizpůsobit,“ shrnuje Mario Freis očekávání představenstva.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany majetku, pojištění i budování majetku. Společnost OVB působí v současné době ve 14 evropských zemích.

Více než 5 000 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje zhruba o 3,26 mil. klientů.

V roce 2015 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 224,7 mil. eur a EBIT ve výši 14,0 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentace výsledků prvního čtvrtletí roku 2016 a průběžná zpráva je pro vás připravena ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.

Ukazatele holdingu OVB za první čtvrtletí roku 2016

  Operativní ukazatele   Jednotka 01. 01. –
31. 03. 2015
01. 01. –
31. 03. 2016
  Změna
Klienti (31.03.) mil. 3,24 3,26 + 0,6 %
Finanční poradci* (31.03.) počet 5 204 5 179 - 0,5 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 54,5 57,1 + 4,8 %
  Finanční ukazatele   Jednotka 01. 01. –
31. 03. 2015
01. 01. –
31. 03. 2016
  Změna
EBIT** mil. eur 2,2 3,0 + 31,6 %
Marže EBIT** % 4,1 5,2 + 1,1 % bodu
Hospodářský výsledek holdingu** mil. eur 1,6 2,0 + 29,0 %
Zisk za akcii (nezředěný)** euro 0,11 0,14 + 27,3 %

Ukazatele podle regionů za první čtvrtletí roku 2016

    Jednotka 01. 01. –
31. 03. 2015
01. 01. –
31. 03. 2016
  Změna
Střední a východní Evropa    
Klienti (31.03.) počet 2,22 mil. 2,21 mil. - 0,5 %
Finanční poradci* (31.03.) počet 3 260 3 132 - 3,9 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 26,6 26,0 - 2,2 %
EBIT mil. eur 1,8 1,7 - 5,9 % bodu
Marže EBIT** % 6,7 6,5 - 0,2 % bodu
Německo    
Klienti (31.03.) počet 645 371 639 288 - 0,9 %
Finanční poradci* (31.03.) počet 1 329 1 327 - 0,2 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 15,2 16,4 + 8,1 %
EBIT mil. eur 1,3 1,5 + 13,3 %
Marže EBIT** % 8,5 9,1 + 0,6 % bodu
Jižní a západní Evropa    
Klienti (31.03.) počet 372 776 408 994 + 9,7 %
Finanční poradci* (31.03.) počet 615 720 + 17,1 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 12,7 16,6 + 15,2 %
EBIT mil. eur 1,3 1,8 + 35,4 %
Marže EBIT** % 10,2 12,0 + 1,8 % bodu
 
Cookie je malý textový dokument, který je kopírován na Váš hard disk z webové stránky. Cookies nezpůsobují žádné poškození Vašeho počítače, ani neobsahují žádné viry. Cookies z naší stránky nesbírají žádná Vaše osobní data. Používání cookies můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies na našich stránkách jsou používány pouze po dobu Vaší návštěvy pro zaručení anonymity, statistické potřeby a zlepšení rozhraní pro uživatele.
Okay