OVB Allfinanz, a.s. ČR

OVB pokračuje v růstu

Zpráva OVB

OVB pokračuje v růstu

  • Obrat holdingu stoupl o 4,8 procenta na 57,1 milionu eur
  • EBIT vzrostl o 31,6 procenta na 3,0 mil. eur
  • Výhled na rok 2016 zvýšen

Kolín nad Rýnem, 11. května 2016 – Evropský holding OVB působící v oblasti finančního poradenství zaznamenal v prvním čtvrtletí roku 2016 nad očekávání pozitivní obchodní vývoj. Vzrostly všechny relevantní finanční ukazatele holdingu. Zatímco se celkové provizní příjmy zvýšily o 4,8 procenta, stoupl EBIT o 31,6 procenta a hospodářský výsledek holdingu o 29,0 procent. „V prvních třech měsí-cích tohoto roku jsme v náročném prostředí dosáhli nad naše očekávání dobrého obchodního vývoje. Znovu se prokázala vyváženost a stabilita obchodního mode-lu OVB. Utlumený obchodní vývoj na Slovensku, v České republice a v Polsku byl vykompenzován velmi dobrým vývojem v ostatních zemích regionu střední a východní Evropy. Také Německo obstálo o dost lépe než v předešlém roce. A v regionu jižní a západní Evropy znovu silně vzrostl objem obchodů,“ shrnuje Mario Freis, CEO OVB Holding AG, nejnovější obchodní vývoj.

Vývoj v regionech

Obchod v regionu jižní a západní Evropa pokračoval v dynamickém vývoji a dosáhl zvýšení celkových provizních příjmů o 15,2 procenta a zlepšení výsled-ku o 35,4 procenta. V Německu vzrostly celkové provizní příjmy (při výrazném zlepšení EBIT o 13,3 procenta) o 8,1 procenta. Ve střední a východní Evropě zůstaly provizní příjmy a provozní výsledek oproti předešlému roku pozadu.

Počet klientů, o které se staráme, činil k 31. březnu 2016 3,26 mil. klientů (před-chozí rok: 3,24 mil. klientů). Po celé Evropě o ně pečuje 5 179 finančních porad-ců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost (předešlého roku: 5 204 finančních poradců).

Výhled

Na základě úspěšného prvního čtvrtletí OVB lehce revidovala očekávání obratu a výsledků pro celý rok 2016. Představenstvo nyní očekává pro celý rok obrat blížící se úrovni v minulém roce. Provozní výsledek by se měl pohybovat lehce nad úrovní předešlého roku. „Čísla prvního čtvrtletí jsou dobrá a zčásti převyšují naše očekávání. To znamená, že jsme na správné cestě. Současně stále vidíme velké výzvy. Především v oblasti regulací a změněným rámcovým podmínkám na některých trzích, kterým se musíme včas přizpůsobit,“ shrnuje Mario Freis očekávání představenstva.

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany majetku, pojištění i budování majetku. Společnost OVB působí v současné době ve 14 evropských zemích.

Více než 5 000 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje zhruba o 3,26 mil. klientů.

V roce 2015 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 224,7 mil. eur a EBIT ve výši 14,0 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentace výsledků prvního čtvrtletí roku 2016 a průběžná zpráva je pro vás připravena ke stažení na stránkách www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.

Ukazatele holdingu OVB za první čtvrtletí roku 2016

  Operativní ukazatele   Jednotka 01. 01. –
31. 03. 2015
01. 01. –
31. 03. 2016
  Změna
Klienti (31.03.) mil. 3,24 3,26 + 0,6 %
Finanční poradci* (31.03.) počet 5 204 5 179 - 0,5 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 54,5 57,1 + 4,8 %
  Finanční ukazatele   Jednotka 01. 01. –
31. 03. 2015
01. 01. –
31. 03. 2016
  Změna
EBIT** mil. eur 2,2 3,0 + 31,6 %
Marže EBIT** % 4,1 5,2 + 1,1 % bodu
Hospodářský výsledek holdingu** mil. eur 1,6 2,0 + 29,0 %
Zisk za akcii (nezředěný)** euro 0,11 0,14 + 27,3 %

Ukazatele podle regionů za první čtvrtletí roku 2016

    Jednotka 01. 01. –
31. 03. 2015
01. 01. –
31. 03. 2016
  Změna
Střední a východní Evropa    
Klienti (31.03.) počet 2,22 mil. 2,21 mil. - 0,5 %
Finanční poradci* (31.03.) počet 3 260 3 132 - 3,9 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 26,6 26,0 - 2,2 %
EBIT mil. eur 1,8 1,7 - 5,9 % bodu
Marže EBIT** % 6,7 6,5 - 0,2 % bodu
Německo    
Klienti (31.03.) počet 645 371 639 288 - 0,9 %
Finanční poradci* (31.03.) počet 1 329 1 327 - 0,2 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 15,2 16,4 + 8,1 %
EBIT mil. eur 1,3 1,5 + 13,3 %
Marže EBIT** % 8,5 9,1 + 0,6 % bodu
Jižní a západní Evropa    
Klienti (31.03.) počet 372 776 408 994 + 9,7 %
Finanční poradci* (31.03.) počet 615 720 + 17,1 %
Celkové provizní příjmy mil. eur 12,7 16,6 + 15,2 %
EBIT mil. eur 1,3 1,8 + 35,4 %
Marže EBIT** % 10,2 12,0 + 1,8 % bodu
 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.