OVB Allfinanz, a.s. ČR

Osobní poradenství zůstává cenné i v digitálním světě

Zpráva OVB

Osobní poradenství zůstává cenné i v digitálním světě

  • Rok 2015 byl nejsilnějším rokem od finanční krize
  • Znovu navýšená dividenda na hodnotu 65 eurocentů za akcii

Kolín nad Rýnem, 3. června 2016 – Mario Freis, od února předseda představenstva OVB Holding AG, zdůraznil ve své řeči před akcionáři společnosti silné stránky evropského holdingu působícího v oblasti finančního poradenství. „Úspěch OVB stojí díky naší mezinárodní působnosti na pevných základech. S pohledem na celkové provizní příjmy a provozní výsledek byl rok 2015 nejlepším rokem OVB od finanční krize. Tento pozitivní trend pokračoval i v prvním čtvrtletí 2016 u všech relevantních finančních ukazatelů,“ říká Freis.

Pro celé odvětví vidí v současné době tři hlavní témata: demografické změny, které v celé Evropě vedou ke klesající výkonnosti systémů sociálního zabezpečení, a tedy i k nedostatečnému zajištění evropských občanů a tendenci k nárůstu rizika chudoby ve stáří, což je zároveň výzvou i příležitostí. Vedle toho přispívají současné nízké úrokové sazby k nejistotě obyvatelstva, a v důsledku tím vedou k opatrnosti při řešení soukromého pojištění a zabezpečení na stáří. Jednu z největších výzev v oblasti finančního poradenství představuje neustále se měnící regulace v celé Evropě.

OVB se při strategickém plánování zaměří v první řadě na hlavní obory své činnosti. Freis oznámil, že OVB bude mimo jiné využívat svého silného evropského postavení pro další budování pozice na stávajících trzích i pro přenesení obchodního modelu na nové trhy, pokud bude vhodná doba a odpovídající rámcové podmínky.

Důležité strategické pilíře vidí OVB v oblasti optimalizace procesů a digitalizaci, abychom i nadále mohli zlepšovat efektivitu a mohli reagovat na měnící se vztahy s klienty. „Naší silnou stránku, osobní a na důvěře založený vztah s našimi klienty, budeme i v budoucnu kombinovat se současnými technickými možnostmi. Technika tak nenahrazuje osobní poradenství, ale klade na něj důraz,“ vysvětluje Freis další strategické zaměření.

Výhled na rok 2016

Po úspěšném roce 2015 a úspěšném prvním čtvrtletí 2016 OVB lehce zvýšila výhled na celý rok a nyní počítá s celkovými provizními příjmy blížícími se úrovni předchozího roku a provoznímu výsledku lehce nad úrovní minulého roku.

Dividenda se opět navýší

Na základě dobrých výsledků roku 2015 valná hromada na návrh dozorčí rady a představenstva při 97% účasti jednomyslně rozhodla, že za obchodní rok 2015 vyplatí dividendu navýšenou o 8,3 % ve výši 65 eurocentů za akcii (2014: 60 eurocentů).

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany majetku, pojištění i budování majetku. Společnost OVB působí v současné době ve 14 evropských zemích.

Více než 5 100 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje zhruba o 3,26 mil. klientů. 

V roce 2015 vytvořil OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkové provizní příjmy ve výši 224,7 mil. eur a EBIT ve výši 14,0 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Videozáznam s řečí předsedy představenstva OVB Holding AG z valné hromady i podrobné výsledky hlasování k bodům programu valné hromady jsou k dispozici na www.ovb.eu v rubrice Investor Relations.

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.