OVB Allfinanz, a.s. ČR

Holding OVB dosahuje přírůstku obratu při nad-průměrném růstu hospodářských výsledků

Zpráva OVB

Holding OVB dosahuje přírůstku obratu při nad-průměrném růstu hospodářských výsledků

Kolín nad Rýnem / Frankfurt nad Mohanem, 28. března 2017 – Evropský finanční poradenský holding OVB rekapituluje úspěšný obchodní rok 2016. Ve všech třech regionech s celkem 14 státními trhy se firmě podařilo docílit ziskového růstu. I pod vlivem měnících se legislativních podmínek a regulačních změn a s tím spojených dopadů společnost splnila svou meziročně vyšší prognózu na rok 2016 a zvýšila celkové provizní příjmy o 3,1 procenta na 231,8 mil. eur. Provozní výsledek (EBIT) oproti hodnotě předchozího roku značně vzrostl o 17,7 procenta na 16,5 mil. eur.

Mario Freis, výkonný ředitel společnosti OVB Holding AG, je s obchodním rokem 2016 velmi spokojen: „Po celé Evropě jsme se zvládli velice úspěšně vypořádat s celou řadou rozličných výzev. Podařilo se nám navýšit jak obrat, tak provozní výsledek. Závislost obchodního vývoje holdingu na jednotlivých trzích se nám přitom podařilo ještě snížit. To je pro nás velmi důležitý strategický aspekt.“

Nejsilnějším regionem zůstává střední a východní Evropa

V regionu střední a východní Evropy stouply celkové provizní příjmy navzdory ztíženým rámcovým podmínkám ze 108,2 mil. eur o 1,3 procenta na 109,7 mil. eur. V Maďarsku, Chorvatsku a Rumunsku dosáhla OVB značného nárůstu obratu. I na českém trhu dosáhla OVB lehkého navýšení. Poté, co provozní výsledek regionu střední a východní Evropy meziročně ještě zaostával za hodnotami roku předchozího, podařilo se v obchodním roce 2016 s 9,5 mil. eur dosáhnout lehkého zvýšení.

Navzdory citelným vlivům zákona o reformě životního pojištění se celkové provizní příjmy v Německu pohybovaly téměř na úrovni roku předchozího. Provozní výsledek se zvýšil o 2,9 procenta na 6,7 mil. eur.

Obchodní vývoj v regionu jižní a západní Evropy v roce 2016 pokračoval ve svém dynamickém růstu. Celkové provizní příjmy zde značně stouply z 51,6 mil. eur o 12,8 procenta na 58,2 mil. eur. Obzvláště expanzivně se obchod vyvíjel ve Španělsku, Itálii a Rakousku. Operativní výsledek regionu značně posílil z 6,7 mil. eur o 22,7 procenta na 8,3 mil. eur.

Také finanční ředitel OVB Holding AG Oskar Heitz hodnotí výsledky roku 2016 jako úspěšné: „Podařilo se nám vylepšit naši provozní marži na 7,1 procenta. Hospodářský výsledek holdingu a výsledek na akcii se dokonce zlepšily o 33,7 procenta. Průběžně pozitivní vývoj minulých let nám umožňuje třetí zvýšení dividend za sebou.“ Představenstvo a dozorčí rada tak na valné hromadě dne 2. června 2017 navrhnou, aby za obchodní rok 2016 vyplatili akcionářům dividendu, která bude oproti minulému roku o 10 eurocentů vyšší, tedy 75 eurocentů na akcii.

Výhled na obchodní rok 2017

Pro obchodní rok 2017 očekává představenstvo lehký nárůst obratu v rámci celého holdingu. Na základě vyšších investičních nákladů pro další posílení udržitelnosti OVB by se měl provozní výsledek pohybovat na úrovni minulého roku. Thomas Hücker, provozní ředitel OVB Holding AG, k tomu dodal: „OVB chce využít potenciálu digitalizace a zkombinovat svou tradiční sílu na důvěře a osobním kontaktu postaveného vztahu s klienty s aktuálními technickými možnostmi.“

O holdingu OVB

Holding OVB se sídlem v Kolíně nad Rýnem je jedním z předních evropských poskytovatelů finančních služeb. Od svého založení v roce 1970 se OVB zaměřuje na dlouhodobé, široce koncipované a především na zákazníky orientované finanční poradenství pro domácnosti. OVB spolupracuje s více než 100 významnými poskytovateli produktů a svými konkurenceschopnými službami uspokojuje individuální potřeby klientů v oblasti životního zabezpečení, zajištění na stáří, ochrany a budování majetku. OVB je aktuálně aktivní ve 14 státech Evropy.

Více než 5 000 finančních poradců, kteří mají finanční poradenství jako hlavní výdělečnou činnost, pečuje zhruba o 3,27 mil. klientů.

V roce 2016 dosáhl OVB Holding AG se svými dceřinými společnostmi celkových provizních příjmů ve výši 231,8 mil. eur a EBIT ve výši 16,5 mil. eur. OVB Holding AG je od července roku 2006 kótován na Frankfurtské burze cenných papírů (Prime Standard, ISIN DE0006286560).

Prezentaci ročního hospodářského výsledku a výroční zprávy za rok 2016 ke stažení najdete na adrese www.ovb.eu v rubrice Investor Relations (Vztahy s investory).

Tuto tiskovou zprávu naleznete také na internetu na: www.ovb.eu èIm Dialog è Tiskové zprávy

 

Ukazatele holdingu OVB k obchodnímu roku 2016

 

Operativní ukazatele

Jednotka

2015

2016

Změna

Klienti (31. 12.)

počet

3,24 mil.

3,27 mil.

+ 0,8 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

5 062

4 972

– 1,8 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

224,7

231,8

+ 3,1 %

Finanční ukazatele

 

 

 

 

EBIT

mil. eur

14,0

16,5

+ 17,7 %

Marže EBIT**

%

6,2

7,1

0,9 % bodů

Hospodářský výsledek holdingu

mil. eur

9,4

12,5

+ 33,7 %

Ukazatele k akciím OVB

 

 

 

 

Základní kapitál (31. 12.)

mil. eur

14,25

14,25

± 0 %

Počet akcií (31. 12.)

mil. kusů

14,25

14,25

± 0 %

Výsledek na akcii (nezředěný)

euro

0,66

0,88

 + 33,7 %

Dividenda na akcii***

euro

0,65

0,75

+ 15,4 %

* Počet poradců majících fin. poradenství jako hl. výdělečnou činnost

**Na základě celkových provizních příjmů

***Návrh 2016

 

Ukazatele k obchodnímu roku 2016 podle regionů

 

 

Jednotka

2015

2016

Změna

Střední a východní Evropa

 

 

 

 

Klienti (31. 12.)

počet

2,21 mil.

2,20 mil.

– 0,4 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

3 087

2 944

– 4,6 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

108,2

109,7

+ 1,3 %

EBIT

mil. eur

9,4

9,5

+ 0,8 %

Marže EBIT**

%

8,7

8,7

± 0,0 % bodu

Německo

 

 

 

 

Klienti (31. 12.)

počet

642 107

633 025

– 1,4 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

1 309

1 300

– 0,7 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

64,9

63,9

– 1,5 %

EBIT

mil. eur

6,5

6,7

+ 2,9 %

Marže EBIT**

%

10,1

10,5

0,4 % bodů

Jižní a západní Evropa

 

 

 

 

Klienti (31. 12.)

počet

388 728

432 712

+ 11,3 %

Finanční poradci* (31. 12.)

počet

666

728

+ 9,3 %

Celkové provizní příjmy

mil. eur

51,6

58,2

+ 12,8 %

EBIT

mil. eur

6,7

8,3

+ 22,7 %

Marže EBIT**

%

13,1

14,2

 1,1 % bodů

* Počet poradců majících fin. poradenství jako hl. výdělečnou činnost

**Na základě celkových provizních příjmů

 

Cookie je malý textový dokument, který je kopírován na Váš hard disk z webové stránky. Cookies nezpůsobují žádné poškození Vašeho počítače, ani neobsahují žádné viry. Cookies z naší stránky nesbírají žádná Vaše osobní data. Používání cookies můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies na našich stránkách jsou používány pouze po dobu Vaší návštěvy pro zaručení anonymity, statistické potřeby a zlepšení rozhraní pro uživatele.

Tyto stránky využívají pouze cookies, které slouží k zajištění funkčnosti stránek a ke zvýšení Vašeho uživatelského komfortu. Prostřednictvím cookies nesbíráme jakákoli data o uživatelích stránek, zejména pak nedochází ke sběru osobních údajů.

V případě, že nebudete s nahráním cookies do vašeho počítače souhlasit, můžete odmítnou instalaci cookies nastavením Vašeho internetového prohlížeče, standardně v kartě Nastavení / nastavení obsahu / soubory cookie.

Souhlasím