OVB Allfinanz, a.s. ČR

Komunikace

Se svými dotazy a žádostmi se na nás můžete obracet především prostřednictvím Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele, a to prostřednictvím jeho telefonického nebo e-mailového kontaktu, anebo osobně na adrese místa podnikání Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele.

V případě potřeby se lze obrátit též přímo na společnost OVB Allfinanz, a.s., IČO: 48040410 a to v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hodin, jedním z následujících způsobů:

  • Osobně na adrese: Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4
  • Telefonicky na tel. čísle: +420 241 094 111
  • E-mailem na e-mailové adrese: ovb@ovb.cz

Komunikačním jazykem je čeština.
Informace o poskytovaných službách Vám budou předány v listinné podobě Vaším finančním poradcem nebo zaslány v elektronické podobě na Vámi sdělenou e-mailovou adresu.

Stížnosti a žaloby

V případě, že budete mít jakékoli pochybnosti či výhrady ke způsobu, jakým Vám jsou nebo byly poskytovány služby Vaším finančním poradcem/zprostředkovatelem, můžete se obrátit s dotazem či stížností na společnost OVB, a to některým z výše uvedených způsobu komunikace.

V případě, že nabudete přesvědčení, že ze strany Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele nebo společnosti OVB došlo k jednání naplňujícímu znaky správního deliktu, můžete se obrátit s podnětem k zahájení správního řízení na Českou národní banku, jejímuž dohledu tyto osoby podléhají.

Česká národní banka
Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Telefon: +420 224 411 111
E-mail: podatelna@cnb.cz

Dojde-li mezi Vámi a Vaším finančním poradcem/ zprostředkovatelem nebo mezi Vámi a společností OVB ke sporu v souvislosti s nabízením, poskytováním nebo zprostředkováním spotřebitelského úvěru, můžete se obrátit s návrhem na rozhodnutí sporu na Finančního arbitra ČR podle zákona č. 229/2002 Sb. V ostatních případech se, dojde-li ke sporu, a nepodaří-li se ho vyřešit smírným způsobem, můžete obrátit s žalobou na obecné soudy.

Finanční arbitr
Legerova 69, 110 00 Praha 1
Telefon: +420 257 042 089, +420 257 042 094
E-mail: arbitr@finarbitr.cz

V případě, že nabudete přesvědčení, že ze strany Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele nebo společnosti OVB došlo k nečestnému jednání, můžete se obrátit také na etickou komisi Unie společností finančního zprostředkování a poradenství, která má na starosti zlepšování podmínek pro výkon podnikání v oboru, a to jak v oblasti legislativní, tak v oblasti ekonomické. 

Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
Španělská 2, 120 00, Praha 2
Telefon: (+420) 221 628 507-8
E-mail: info@usfcr.cz

Reklamační řád

 

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.