OVB Allfinanz, a.s. ČR

Komunikace

Se svými dotazy a žádostmi se na nás můžete obracet především prostřednictvím Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele, a to prostřednictvím jeho telefonického nebo e-mailového kontaktu, anebo osobně na adrese místa podnikání Vašeho finančního poradce/zprostředkovatele.

V případě potřeby se lze obrátit též přímo na společnost OVB Allfinanz, a.s., IČO: 48040410 a to v pracovní dny od 9.00 do 18.00 hodin, jedním z následujících způsobů:

  • Osobně na adrese: Baarova 1026/2, 140 00 Praha 4
  • Telefonicky na tel. čísle: +420 241 094 111
  • E-mailem na e-mailové adrese: ovb@ovb.cz

Komunikačním jazykem je čeština.
Informace o poskytovaných službách Vám budou předány v listinné podobě Vaším finančním poradcem nebo zaslány v elektronické podobě na Vámi sdělenou e-mailovou adresu.

V případě, že budete požadovat vysvětlení nebo více detailů o některé konkrétní oblasti týkající se ochrany osobních údajů klientů OVB Allfinanz, kontaktujte nás jedním z následujících způsobů:

  • Písemně na adrese: OVB Allfinanz, a.s., Baarova 1026/2, Praha 4 – Michle, PSČ 140 00
  • Telefonicky na tel. čísle: +420 241 094 194
  • E-mailem na e-mailové adrese: osobni.udaje@ovb.cz

Stížnosti a žaloby

V případě, že budete mít jakékoli pochybnosti či výhrady ke způsobu, jakým Vám jsou nebo byly poskytovány služby Vaším finančním poradcem/zprostředkovatelem, můžete se obrátit s dotazem či stížností na společnost OVB, a to některým z výše uvedených způsobu komunikace.

Pokud byste však ani poté s výsledkem šetření nesouhlasili, máte možnost obrátit se na následující instituce:


Česká národní banka
Na Příkopě 28
115 03 Praha 1
www.cnb.cz


Kancelář finančního arbitra
Legerova 1581/69
110 00 Praha 1
www.finarbitr.cz


Česká obchodní inspekce
Štěpánská 567/15
120 00 Praha 2
www.coi.cz


Unie společností finančního zprostředkování a poradenství
Španělská 2
120 00 Praha 2
www.usfcr.cz

Reklamační řád

 

 
A cookie is a small text file which is copied onto your hard disk by a website. Cookies do not cause any damage to your computer and do not contain any viruses. The cookies from our websites do not gather any personal data about you. You can disable the use of cookies at any time via the settings in your browser. As a rule, cookies are only used on our websites for the length of your session for the purpose of anonymous, statistical assessments and for improving user-friendliness.