OVB Allfinanz, a.s. ČR

Prohlášení o ochraně soukromí

OVB Allfinanz, a.s. ČR se zavazuje chránit Vaše soukromí a vyvíjet takové technologie, které Vám umožní nejlepší a nejbezpečnější online zkušenosti. Toto prohlášení o ochraně soukromí se vztahuje na webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR a určuje sběr dat i jejich následné použití. Využíváním webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR soulasíte s postupy zpracování dat popsanými v tomto prohlášení.

Zjišťování Vašich osobních údajů

OVB Allfinanz, a.s. ČR sbírá osobní údaje jako je e-mailová adresa, jméno, adresa domů nebo do zaměstnání a telefonní číslo. OVB Allfinanz, a.s. ČR také zjišťuje anonymní demografické informace, například PSČ, věk, pohlaví, preference, zájmy či záliby.

Jsou zde také informace o Vašem počítačovém hardwaru a softwaru, které jsou automaticky shromažďovány OVB Allfinanz, a.s. ČR. Tyto informace mohou obsahovat Vaši IP adresu, typ prohlížeče, názvy domén, časy přístupů a adresy navštívených webových stránek. Tyto informace používá OVB Allfinanz, a.s. ČR k provozu služby, k zachování kvality služeb a k poskytování obecných statistik o používání webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR.

Mějte, prosím, na paměti, že pokud přímo zveřejníte osobní či soukromé údaje na veřejných fórech OVB Allfinanz, a.s. ČR, mohou být tyto údaje shromažďovány a použity ostatními. Poznámka: OVB Allfinanz, a.s. ČR nečte žádnou Vaši soukromou online komunikaci.

OVB Allfinanz, a.s. ČR doporučuje, abyste si zkontrolovali prohlášení o soukromí webových stránek, na které se budete přihlašovat prostřednictvím OVB Allfinanz, a.s. ČR tak, abyste porozuměli tomu, jak takové webové stránky shromažďují, používají a sdílejí Vaše informace. Společnost OVB Allfinanz, a.s. ČR není zodpovědná za prohlášení o soukromí či jiný obsah webových stránek mimo skupiny webů OVB Allfinanz, a.s. ČR.

Použití Vašich osobních údajů

OVB Allfinanz, a.s. ČR shromažďuje a používá Vaše osobní údaje k provozu webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR a poskytování služeb, které požadujete. OVB Allfinanz, a.s. ČR také používá Vaše osobní údaje k zasílání informací o jiných produktech a službách dostupných u OVB Allfinanz, a.s. ČR a jejích dceřiných společností. OVB Allfinanz, a.s. ČR Vás taktéž může kontaktovat prostřednictvím průzkumů, které zjišťují Váš názor na současné služby nebo možné nové služby, které budou nabízeny.

OVB Allfinanz, a.s. ČR neprodává ani nepronajímá seznam svých zákazníků dalším stranám. OVB Allfinanz, a.s. ČR Vás může čas od času kontaktovat jménem externích obchodních partnerů ohledně určitých nabídek, které mohou být pro Vás zajímavé. V těchto případech nebudou Vaše osobní údaje (e-mail, jméno, adresa, telefonní číslo) předány třetí straně. Kromě toho může OVB Allfinanz, a.s. ČR sdílet data s důvěryhodnými partnery, kteří pomáhají při tvorbě statistických analýz, rozesílají e-maily nebo dopisy, poskytují zákaznickou podporu nebo zařizují dodávky. Všechny takovéto třetí strany mají zakázáno používat Vaše osobní údaje, s výjimkou poskytování těchto služeb OVB Allfinanz, a.s. ČR, a musí zachovat důvěrnost Vašich údajů. OVB Allfinanz, a.s. ČR nepoužívá ani nezveřejňuje citlivé osobní údaje jako je rasa, náboženské vyznání nebo politická příslušnost bez Vašeho výslovného souhlasu.

OVB Allfinanz, a.s. ČR sleduje webové stránky, které její zákazníci navštíví v rámci OVB Allfinanz, a.s. ČR , s cílem zjistit, které služby OVB Allfinanz, a.s. ČR jsou nejoblíbenější. Tato data jsou použita k poskytování přizpůsobeného obsahu a reklamy OVB Allfinanz, a.s. ČR zákazníkům, jejichž chování ukazuje, že mají zájem o určitou oblast.

Webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR zveřejní Vaše osobní data bez upozornění pouze pokud to vyžaduje zákon nebo v dobré víře, že to je nezbytné z následujících důvodů: a) vyhovění zákonu či splnění zákonných požadavků nebo požadavků právního procesu s OVB Allfinanz, a.s. ČR, b) ochrana a obrana práv či vlastnictví OVB Allfinanz, a.s. ČR a c) jednání v kritických situacích k ochraně osobní bezpečnosti uživatelů OVB Allfinanz, a.s. ČR nebo veřejnosti.

Žádné nezákonné či zakázané používání

Podmínkou Vašeho používání webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR je záruka, že nebudete používat webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR pro jakékoliv účely, které jsou nezákonné či zakázané těmito podmínkami a upozorněními. Webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR nemůžete používat žádným způsobem, který by je mohl poškodit, znemožnit, přetížit nebo poškodit nebo být v rozporu s jinou uživatelskou stranou a využitím webových stránek OVB Allfinanz, a.s. ČR. Nesmíte získat či se pokoušet získat jakékoli materiály či informace jiným způsobem než tím, který je stanovený pro webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR.

Použití cookies

Weby OVB Alfinanz, a.s. ČR používají soubory cookie, aby Vám pomohly přizpůsobit práci na webových stránkách. Soubor cookie je malý textový soubor, který je webovým serverem uložen na Váš pevný disk. Soubory cookie nelze zneužít ke spuštění programů či přenesení virů do počítače. Soubor cookie obsahuje Váš specifický identifikátor, který může později přečíst pouze webový server v doméně, ve které byl tento soubor vytvořen.

Jedním z hlavních důvodů pro použití souborů cookie je poskytnout vhodnou možnost k úspoře času. Účelem je oznámit webovému serveru, že jste se vrátili na určitou stránku. Když si například personalizujete stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR nebo se zaregistrujete na stránkách či službách OVB Allfinanz, a.s. ČR, soubory cookie pomohou OVB Allfinanz, a.s. ČR vyvolat Váš specifický identifikátor při následných návštěvách. To zjednodušuje proces zaznamenávání Vašich osobních údajů, jako je fakturační adresa, adresa pro doručování a tak dále. Při návratu na stejné webové stránky OVB Allfinanz, a.s. ČR mohou být získány informace, které jste předtím zadali, tak, abyste mohli jednoduše používat pro Vás uzpůsobené služby OVB Allfinanz, a.s. ČR.

Soubory cookie můžete přijmout či odmítnout. Většina webových prohlížečů soubory cookie přijímá automaticky, nastavení prohlížeče však můžete změnit a soubory cookie odmítat, pokud si to přejete. Jestliže se rozhodnete soubory cookie odmítnout, nebudete pravděpodobně moci plně využít interaktivní funkce služeb OVB Allfinanz, a.s. ČR nebo dalších navštívených webových stránek.

Změny v prohlášení

OVB Allfinanz, a.s. ČR příležitostně aktualizuje toto Prohlášení o ochraně soukromí, aby odráželo reakce firem a zákazníků. OVB Allfinanz, a.s. ČR doporučuje, abyste pravidelně sledovali toto Prohlášení a byli tak informováni o tom, jak OVB Allfinanz, a.s. ČR chrání Vaše údaje.

Kontaktní údaje

OVB Allfinanz, a.s. ČR uvítá Vaše komentáře týkající se tohoto Prohlášení o ochraně soukromí. Pokud se domníváte, že OVB Allfinanz, a.s. ČR neplní toto Prohlášení, kontaktujte OVB Allfinanz, a.s. ČR na ovb@ovb.cz. Použijeme veškeré komerčně rozumné postupy, abychom problém rychle specifikovali a napravili.

 

Cookie je malý textový dokument, který je kopírován na Váš hard disk z webové stránky. Cookies nezpůsobují žádné poškození Vašeho počítače, ani neobsahují žádné viry. Cookies z naší stránky nesbírají žádná Vaše osobní data. Používání cookies můžete kdykoli zakázat v nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies na našich stránkách jsou používány pouze po dobu Vaší návštěvy pro zaručení anonymity, statistické potřeby a zlepšení rozhraní pro uživatele.

Tyto stránky využívají pouze cookies, které slouží k zajištění funkčnosti stránek a ke zvýšení Vašeho uživatelského komfortu. Prostřednictvím cookies nesbíráme jakákoli data o uživatelích stránek, zejména pak nedochází ke sběru osobních údajů.

V případě, že nebudete s nahráním cookies do vašeho počítače souhlasit, můžete odmítnou instalaci cookies nastavením Vašeho internetového prohlížeče, standardně v kartě Nastavení / nastavení obsahu / soubory cookie.

Souhlasím